Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górzepolska publiczna wyższa szkoła zawodowa w Jeleniej Górze powstała 1 lipca 1998 roku jako Kolegium Karkonoskie[1], a pod obecną nazwą funkcjonująca od 29 października 2010 roku[2].

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
The Karkonosze State University of Applied Sciences
Ilustracja
Logo KPSW na tablicy informacyjnej
Data założenia 1 lipca 1998
Państwo  Polska
Adres ul. Lwówecka 18,
58-503 Jelenia Góra 5
Rektor prof. dr hab. Marian Ursel
Członkostwo Socrates-Erasmus
Położenie na mapie Jeleniej Góry
Mapa lokalizacyjna Jeleniej Góry
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa dolnośląskiego
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Ziemia50°54′N 15°44′E/50,900000 15,733333
Strona internetowa

Uczelnia ta finansowana jest przez dotacje z budżetu Państwa udzielane z części budżetowej, którą dysponuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Działalność edukacyjna placówki skoncentrowana jest na umożliwieniu studiowania na poziomie wyższym osobom, które nie mają możliwości nauki w oddalonych ośrodkach akademickich[3].

HistoriaEdytuj

GenezaEdytuj

Impulsem do założenia pierwszej samodzielnej jeleniogórskiej uczelni były mające miejsce od 1996 roku prace w Sejmie dotyczące utworzenia w Polsce wyższych szkół zawodowych. Pomysł ten poparli lokalni politycy, władze miasta, przedstawiciele kolegium rektorów uczelni Wrocławia i Opola. Ich starania zostały uwieńczone w lipcu 1998 roku utworzeniem uczelni licencjackiej, która jako jedyna tego typu szkoła wyższa w kraju otrzymała nazwę Kolegium Karkonoskie. Była ponadto w gronie pierwszych sześciu państwowych wyższych szkół zawodowych[4].

Początki uczelniEdytuj

Obowiązki pierwszego rektora minister edukacji narodowej Mirosław Handke powierzył prof. dr hab. Tomaszowi Winnickiemu, który podjął się misji zorganizowania od podstaw nowej uczelni[5]. Pierwszy rok akademicki zainaugurowano 1 października 1998 roku na dwóch nowo powstałych Instytutach: Pedagogiki i Filologii, który stał się sukcesorem zlikwidowanego w tym czasie Kolegium Nauczycielskiego[6].

W 1999 roku utworzono trzeci jednostkę dydaktyczną – Instytut Techniki[7] a rok później dwie kolejne – Instytut Języków Zachodnich oraz Instytut Edukacji Medycznej[8]. Utworzenie Instytutu Języków Zachodnich rozpoczęło proces łączenia się uczelni z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jeleniej Górze. Z kolei Instytut Edukacji Medycznej powstał z przekształcenia policealnego Zespołu Szkół Medycznych w Jeleniej Górze-Cieplicach. Kolegium Karkonoskie należało w tym czasie do pierwszych uczelni w kraju, które uzyskały uprawnienie do prowadzenia licencjackich studiów medycznych[9].

Dalszy rozwój uczelniEdytuj

W trakcie inauguracji roku akademickiego 2003/2004 uroczyście otwarto nowy kampus uczelni przy ul. Lwóweckiej 18, a także świętowano pięciolecie działalności Kolegium Karkonoskiego[10]. Od następnego roku akademickiego wszystkie jednostki dydaktyczne i administracyjne znalazły się w jednym miejscu. Istotne zmiany w funkcjonowaniu uczelni przyniósł rok akademicki 2007/2008, ponieważ dokonano jej reorganizacji, przekształcając dotychczasowych pięć Instytutów: Pedagogiki, Języków Słowiańskich, Techniki, Języków Zachodnich oraz Edukacji Medycznej w trzy Wydziały: Humanistyczny, Przyrodniczy i Techniczny[11], które po kilku latach przekształcono w dwa: Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Przyrodniczo-Techniczny. W kolejnych latach pozyskiwano nowe obiekty na cele akademickie, m.in. w 2007 roku otwarto nową Bibliotekę i Centrum Informacji Naukowej[12]. W 2010 roku dokonano zmiany nazwy uczelni na Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze.

Program dydaktycznyEdytuj

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa prowadzi studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pierwszego stopnia licencjackie (3-letnie) lub inżynierskie (3,5-letnie) na ośmiu kierunkach prowadzonych w ramach dwóch wydziałów[13]:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe[14].

WydziałyEdytuj

Obecnie w skład Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze wchodzą dwa wydziały, w ramach których funkcjonuje dziewięć zakładów[15]:

Wydział Nauk Humanistycznych i SpołecznychEdytuj

Władze
 • Dziekan: dr Beata Telążka
 • Prodziekan: mgr Magdalena Baczyńska
Struktura
 • Zakład Filologii
 • Zakład Pedagogiki
 • Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydział Przyrodniczo-TechnicznyEdytuj

Władze
 • Dziekan: dr n. med. Wioletta Palczewska
 • Prodziekan: dr Monika Sobolak
Struktura
 • Zakład Fizjoterapii
 • Zakład Pielęgniarski
 • Zakład Wychowania Fizycznego
 • Zakład Edukacji Techniczno-Informatycznej
 • Zakład Dietetyki

Jednostki ogólnouczelnianeEdytuj

Kampusy i budynki uczelnianeEdytuj

 
Biblioteka i Centrum Naukowe, powstałe w 2007 roku

Początkowo siedziby poszczególnych instytutów i rektoratu mieściły się w różnych częściach Jeleniej Góry[16]:

 • w udostępnionych i wyremontowanych ze środków miasta pomieszczeniach w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy 1 Maja 56 mieścił się tymczasowy rektorat, a w jej trzech salach Instytut Filologii (później pod nazwą Instytutu Języków Słowiańskich),
 • bazę lokalową Instytutu Pedagogiki stanowiły budynki jeleniogórskiej filii Dolnośląskiego Oddziału Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy 1 Maja 43 i obiekty sportowe Gwardii przy ulicy Nowowiejskiej 43, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Stanisława Moniuszki 9.

Założony w 1999 roku Instytut Techniki korzystał z bazy lokalowej filii Politechniki Wrocławskiej w Cieplicach. Wcześniej miasto przekazało uczelni na własność na potrzeby budynku rektoratu i administracji willę do remontu w Cieplicach przy ulicy Zamojskiego 7[17]. Powstał wtedy plan lokalizacji kampusu uczelnianego w Cieplicach, co wiązało się też z możliwością przejęcia budynku zajmowanego przez Kolegium Nauczycielskie przy ulicy Cieplickiej 16. Został on własnością Kolegium Karkonoskiego w 2000 roku, a swoją siedzibę znalazł w nim Instytut Techniki[18].

W tym samym roku utworzono Instytut Edukacji Medycznej oraz Instytut Języków Zachodnich. Zajęcia dydaktyczne pierwszego z nich prowadzone były w obiektach byłego Zespołu Szkół Medycznych im.Anny Rydlówny w Cieplicach przy ulicy Leśnej 5. Szkoła ta posiadała salę gimnastyczną, przebudowaną na audytorium i internat, który został zaadaptowany na dom studencki. Drugi z instytutów jako następca Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, przejął jego obiekty przy ulicy Wolności 38[19].

Główny kampus Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze został ostatecznie zlokalizowany w północno-zachodniej części miasta, po prawej stronie Bobru przy ulicy Lwóweckiej 18. Stanowi go teren po byłej szkole wyższej i koszarach wojskowych wraz z parkiem o łączne powierzchni 12,5 ha. Stał się on własnością uczelni od 1 października 2003 roku[17] W pierwszej kolejności miejsce na terenie kampusu otrzymała Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej Kolegium Karkonoskiego, Dział Nauczania, Międzyinstytutowy Zakład Praktyk Studenckich, a także Pełnomocnicy Rektora ds. Rozwoju Uczelni i ds. Osób Niepełnosprawnych[20].

Z początkiem roku akademickiego 2004/2005 wszystkie jednostki dydaktyczne i administracyjne znalazły się na nowym kampusie. Opracowano wtedy projekt przebudowy byłej stołówki żołnierskiej na Bibliotekę i Centrum Informacji Naukowej, co zostało zakończone latem 2007 roku. Uczelnia przez cały czas zagospodarowuje teren wraz z obiektami przy ul. Lwóweckiej 18[21].

Współpraca międzyuczelnianaEdytuj

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, od momentu swojego powstania, ściśle współpracuje z uczelniami Wrocławia, w tym głównie: Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Ekonomicznym i Akademią Wychowania Fizycznego[22].

Uczelnia utrzymuje ścisłe kontakty z uczelniami czeskimi i niemieckimi, skupionymi w Akademickim Centrum Koordynacyjnym Euroregionu Nysa. Ma z nimi formalne porozumienia o współpracy, mając w przyszłości za cel rekrutowanie nowych studentów z tego obszaru w ramach budowy europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej[23].

RektorzyEdytuj

 • 1998–2007: prof. zw dr hab. inż. Tomasz Winnicki – inżynier ochrony środowiska
 • 2007–2015: prof. dr hab. Henryk Gradkowski – filolog
 • od 2015: prof. dr hab. Marian Ursel – filolog

WładzeEdytuj

Władze rektorskieEdytuj

Władze kanclerskieEdytuj

 • Kanclerz: mgr Grażyna Malczuk

PrzypisyEdytuj

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze (Dz. U. Nr 76, poz. 496).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. z 2010, Nr 217, poz. 1430).
 3. Misja KPWSW w Jeleniej Górze na oficjalnej stronie uczelni [on-line] [dostęp 2011-11-12].
 4. Księga 10-lecia Kolegium Karkonoskiego, pod red. M. Ursela, KK w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2008, s. 25–28.
 5. Księga 10-lecia Kolegium Karkonoskiego, op. cit., s. 29.
 6. Uchwała nr 6/98 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 7 września 1998 roku w sprawie: powołania Instytutu Filologii oraz Instytutu Pedagogiki.
 7. Uchwała nr 4/99 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 lutego 1999 roku w sprawie: powołania Instytutu Techniki oraz Zakładu Praktyk Zawodowych.
 8. Uchwała nr 8/2000 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 lutego 2000 roku w sprawie powołania i zmiany nazwy instytutów Uczelni.
 9. Księga 10-lecia Kolegium Karkonoskiego, op. cit., s. 30.
 10. Historia Uczelni (pol.). [dostęp 27 lipca 2013].
 11. Księga 10-lecia Kolegium Karkonoskiego, op. cit., s. 31.
 12. Księga 10-lecia Kolegium Karkonoskiego, op. cit., s. 40.
 13. Wydziały (pol.). [dostęp 27 lipca 2013].
 14. Oferta studiów podyplomowych na oficjalnej stronie Uczelni [on-line] [dostęp 2012-11-27].
 15. Jednostki organizacyjne na stronie WNHiS KPSW [on-line] [dostęp 2011-11-11] http://wpt.kpswjg.pl/pl/wladze-i-kierownicy.
 16. Księga X-lecia Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, op. cit., s. 31.
 17. a b Księga X-lecia Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, op. cit., s. 30.
 18. Księga X-lecia Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, op. cit., s. 32.
 19. Księga X-lecia Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, op. cit., s. 34.
 20. Księga X-lecia Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, op. cit., s. 35–37.
 21. Księga X-lecia Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, op. cit., s. 37–39.
 22. Informacje o współpracy KPSW na oficjalnej stronie uczelni [on-line] [dostęp 2011-11-11].
 23. Strategia rozwoju Kolegium Karkonoskiego na lata 2008–2015, pod red. Henryka Gradkowskiego, Jelenia Góra 2008, s. 5–6.

BibliografiaEdytuj

 • Księga 10-lecia Kolegium Karkonoskiego, pod red. M. Ursela, KK w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2008.

Linki zewnętrzneEdytuj