Publiczne uczelnie zawodowe w Polsce

Publiczne uczelnie zawodowe w Polsceuczelnie, działające na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzące kształcenie uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego oraz niebędące uczelniami akademickimi. Uczelnie zawodowe prowadzą kształcenie na studiach wyłącznie o profilu praktycznym[1]. Według stanu z 31 grudnia 2018 w 34 uczelniach zawodowych studiowało łącznie 54 407 studentów[2].

HistoriaEdytuj

W czerwcu 1997 Sejm uchwalił Ustawę o wyższych szkołach zawodowych (projekt rządowy, druk nr 1612 z 15 marca 1996)[3], która weszła w życie 28 sierpnia 1997 i umożliwiła Radzie Ministrów tworzenie w drodze rozporządzenia państwowych wyższych szkół zawodowych (państwowych uczelni zawodowych). Zgodnie z tą ustawą (art. 3 ust. 1), do podstawowych zadań państwowych wyższych szkół zawodowych należało: kształcenie studentów w zakresie kierunków i (lub) specjalności zawodowych oraz przygotowanie ich do zawodu; kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych; kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie danej specjalności zawodowej oraz wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego warsztatu pracy[4]. W lipcu i sierpniu 1998 utworzono dziewięć takich uczelni; pierwszą była Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 września 2005 i obowiązywała do 1 października 2018, wprowadziła definicję uczelni zawodowej jako „uczelni prowadzącej studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora”[5].

Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, wskazywał, powołując się na Komisję Europejską, że do problemów polskiego szkolnictwa wyższego należy nadmierne rozproszenie uczelni. Z tego względu nadzorowane przez niego ministerstwo wsparło proces konsolidacji uczelni. W 2016 Jarosław Gowin zapowiedział, że na wsparcie dla łączących się uczelni publicznych chce przeznaczyć ok. 250 mln zł z funduszy unijnych[6]. Z końcem 2016 włączono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sandomierzu do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, we wrześniu 2017 włączono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie do Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w lipcu 2020 nastąpiło włączenie Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 1 października 2018, wskazała, że uczelnia zawodowa prowadzi kształcenie uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Kształcenie to odbywa się na studiach wyłącznie o profilu praktycznym. Zgodnie z ustawą, uczelnia zawodowa prowadzi studia pierwszego stopnia, może również prowadzić studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz kształcenie specjalistyczne[1].

LokalizacjaEdytuj

W Polsce istnieją 33 publiczne uczelnie zawodowe. Zlokalizowane są one w 14 województwach. Publicznych uczelni zawodowych nie ma w województwach: pomorskim i świętokrzyskim (przy czym do 31 grudnia 2016 w województwie świętokrzyskim istniała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu).

Spośród 33 publicznych uczelni zawodowych 22 mają swoje siedziby w miastach na prawach powiatu. Spośród 33 publicznych uczelni zawodowych 24 zlokalizowane są w miastach, które w latach 1975–1998 były miastami wojewódzkimi.

Największym miastem pod względem liczby ludności z publiczną uczelnią zawodową jest Gorzów Wielkopolski (124 tys.), najmniejszym zaś Wałcz (25 tys.). Do 15 lipca 2020 największym miastem pod względem liczby ludności, w którym znajdowała się publiczna uczelnia zawodowa, było Opole (128 tys.) Do 1 września 2017 najmniejszym miastem pod względem liczby ludności, w którym zlokalizowano publiczną uczelnię zawodową, był Sulechów (17 tys.).

Wykaz publicznych uczelni zawodowychEdytuj

Wykaz opracowano na podstawie danych z bazy POLon[7]. Liczba studentów w roku akademickim 2019/2020 w oparciu o dane portalu studia.gov.pl.

Uczelnia Siedziba Data utworzenia Liczba studentów Rektor (2020–2024)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Tarnów 01.07.1998[8] 4,0 tys. dr hab. Małgorzata Kołpa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Elbląg 01.07.1998[9] 1,3 tys. dr Jarosław Niedojadło
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 01.07.1998[10] 0,6 tys. dr Wioletta Palczewska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Konin 01.07.1998[11] 1,2 tys. dr hab. Artur Zimny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Legnica 01.07.1998[12] 2,5 tys. dr hab. Andrzej Panasiuk
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Nowy Sącz 01.07.1998[13] 3,3 tys. dr hab. Mariusz Cygnar
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Jarosław 01.08.1998[14] 2,6 tys. dr hab. Krzysztof Rejman
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski 01.08.1998[15] 1,7 tys. prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie Krosno 01.07.1999[16] 2,2 tys. dr hab. Zbigniew Barabasz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Leszno 01.07.1999[17] 1,6 tys. dr Janusz Poła
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Płock 01.07.1999[18] 1,9 tys. dr hab. Maciej Słodki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Wałbrzych 01.07.1999[19] 1,2 tys. prof. Robert Wiszniowski
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Kalisz 15.07.1999[20] 2,7 tys. dr hab. Andrzej Wojtyła
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 01.08.2000[21] 2,1 tys. prof. Jerzy Nitychoruk
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile Piła 01.08.2000[22] 1,2 tys. dr hab. Donat Mierzejewski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Nysa 01.06.2001[23] 1,8 tys. dr Przemysław Malinowski
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu Przemyśl 01.06.2001[24] 0,9 tys. dr Paweł Trefler
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku Sanok 01.06.2001[25] 1,2 tys. dr Mateusz Kaczmarski
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 01.06.2001[26] 0,8 tys. dr hab. Anna Szylar
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Ciechanów 01.09.2001[27] 1,3 tys. dr Grzegorz Koc
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Chełm 01.09.2001[28] 1,4 tys. dr hab. Arkadiusz Tofil
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu Nowy Targ 01.09.2001[29] 2,0 tys. dr hab. Robert Włodarczyk
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Racibórz 01.02.2002[30] 1,3 tys. dr Paweł Strózik
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku Włocławek 01.02.2002[31] 1,1 tys. dr Robert Musiałkiewicz
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Łomża 01.07.2004[32] 1,9 tys. dr hab. Dariusz Surowik
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Głogów 01.07.2004[33] 0,7 tys. dr Katarzyna Rusak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Gniezno 01.07.2004[34] 0,4 tys. prof. Paweł Chęciński
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Wałcz 01.07.2004[35] 0,5 tys. dr Dariusz Skalski
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Oświęcim 01.07.2005[36] 1,8 tys. dr Sonia Grychtoł
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zamość 01.07.2005[37] 0,8 tys. dr hab. Andrzej Samborski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Suwałki 15.07.2005[38] 1,4 tys. dr Marta Wiszniewska
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Skierniewice 01.10.2005[39] 1,1 tys. dr Elżbieta Stokowska-Zagdan
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie Koszalin 01.10.2009[40] 0,7 tys. dr Jan Kuriata

Przekształcone publiczne uczelnie zawodoweEdytuj

Uczelnia Siedziba Data utworzenia Data przekształcenia Forma przekształcenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu Sandomierz 15.09.2007[41] 31.12.2016[42] włączenie do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Sulechów 01.09.1998[43] 01.09.2017[44] włączenie do Uniwersytetu Zielonogórskiego
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Opole 01.05.2003[45] 15.07.2020[46] włączenie do Uniwersytetu Opolskiego

PrzypisyEdytuj

 1. a b Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).
 2. Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r.. Warszawa–Gdańsk: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku, 2019, s. 62–77. ISSN 1506-2163.
 3. Rządowy projekt ustawy o wyższych szkołach zawodowych. orka.sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-02].
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. z 1997 r. nr 96, poz. 590).
 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183).
 6. Gowin: Konsolidacja uczelni to proces typu win-win. bip.nauka.gov.pl, 16 grudnia 2016. [dostęp 2019-12-02].
 7. Instytucje szkolnictwa wyższego – publiczne uczelnie zawodowe. polon.nauka.gov.pl. [dostęp 2019-12-02].
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (Dz.U. z 1998 r. nr 65, poz. 418).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (Dz.U. z 1998 r. nr 76, poz. 495).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze (Dz.U. z 1998 r. nr 76, poz. 496).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (Dz.U. z 1998 r. nr 76, poz. 497).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy (Dz.U. z 1998 r. nr 76, poz. 498).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Dz.U. z 1998 r. nr 76, poz. 499).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu (Dz.U. z 1998 r. nr 98, poz. 616).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (Dz.U. z 1998 r. nr 98, poz. 618).
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie (Dz.U. z 1999 r. nr 55, poz. 575).
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie (Dz.U. z 1999 r. nr 55, poz. 576).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (Dz.U. z 1999 r. nr 55, poz. 577).
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu (Dz.U. z 1999 r. nr 55, poz. 578).
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Zawodowej w Kaliszu (Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 640).
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej (Dz.U. z 2000 r. nr 61, poz. 705).
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile (Dz.U. z 2000 r. nr 61, poz. 706).
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (Dz.U. z 2001 r. nr 37, poz. 426).
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu (Dz.U. z 2001 r. nr 37, poz. 427).
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku (Dz.U. z 2001 r. nr 37, poz. 428).
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu (Dz.U. z 2001 r. nr 37, poz. 429).
 27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 838).
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 839).
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 840).
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (Dz.U. z 2001 r. nr 106, poz. 1152).
 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku (Dz.U. z 2001 r. nr 106, poz. 1153).
 32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (Dz.U. z 2004 r. nr 150, poz. 1570).
 33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (Dz.U. z 2004 r. nr 150, poz. 1571).
 34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie (Dz.U. z 2004 r. nr 150, poz. 1572).
 35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu (Dz.U. z 2004 r. nr 150, poz. 1573).
 36. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu (Dz.U. z 2005 r. nr 106, poz. 888).
 37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu (Dz.U. z 2005 r. nr 106, poz. 889).
 38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach (Dz.U. z 2005 r. nr 116, poz. 967).
 39. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach (Dz.U. z 2005 r. nr 190, poz. 1605).
 40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie (Dz.U. z 2009 r. nr 162, poz. 1288).
 41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu (Dz.U. z 2007 r. nr 160, poz. 1129).
 42. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu (Dz.U. z 2016 r. poz. 2096).
 43. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie (Dz.U. z 1998 r. nr 107, poz. 670.
 44. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1420).
 45. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (Dz.U. z 2003 r. nr 64, poz. 593).
 46. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego (Dz.U. z 2020 r. poz. 938).

Linki zewnętrzneEdytuj

 • Lidia Jastrzębska: 15 lecie PWSZ. perspektywy.pl. [dostęp 2020-05-26].