Kategoria:Artykuły podejrzane o naruszenie praw autorskich

W tej kategorii znajdują się artykuły, których tekst znajduje się w Internecie lub publikacjach drukowanych i mógł zostać umieszczony w Wikipedii bez zgody autora.

Aby dodać artykuł do tej kategorii i oznaczyć go jako podejrzany o NPA należy skorzystać z szablonu {{NPA}} wpisując na samej górze artykułu:{{NPA|adres=http://www.adres.strony.pl}}, gdzie http://www.adres.strony.pl to pełen adres internetowy strony (lub tytuł publikacji), z której artykuł został skopiowany.

Ponadto po dodaniu szablonu należy zgłosić to na stronie Lista NPA – postępuj zgodnie z instrukcją. W nagłówku nowego zgłoszenia wpisz prawidłową nazwę artykułu, ponieważ link do tej sekcji znajduje się we wstawionym szablonie.