Otwórz menu główne

ŻyciorysEdytuj

Absolwent Wydziału Prawa UJ (1950). Uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w 1959, a w 1964 doktora habilitowanego. W 1972 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1977 profesora zwyczajnego.

Sędzia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie w latach 1951–1952. W 1953 roku wstąpił do PZPR (wcześniej należał do ZSL)[1].

Wpisany na listę adwokatów w 1953. Od 1953 do 1967 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W latach siedemdziesiątych oraz w latach 1983–1986 członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (w latach 1981–1983 Prezes Prezydium).

Kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa UJ od 1967. Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1968–1972. Od 1970 do 1982 dyrektor Instytutu Prawa Karnego. Członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL Wojciechu Jaruzelskim z ramienia PZPR.

Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1985–1989. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw reformy prawa i sądów.

Autor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego. Był odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalami 10-lecia i 30-lecia Polski Ludowej oraz odznaczeniami resortowymi[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Kto jest kim w Polsce 1984. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1984, s. 98. ISBN 83-223-2073-6.

BibliografiaEdytuj