Rada Legislacyjna

Ten artykuł dotyczy organu pomocniczego przy premierze Polski. Zobacz też: inne organy o tej nazwie.

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów – organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów istniejący od 1972 roku, jako zespół teoretyków i praktyków prawa powoływany przez premiera spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa. Ma za zadanie opiniowanie założeń i projektów ważniejszych ustaw kierowanych pod obrady Sejmu (inicjatywa ustawodawcza rządu). Działa na podstawie ustawy o Radzie Ministrów[1] i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zadań Rady Legislacyjnej […][2].

Rada Legislacyjna wydaje kwartalnik Przegląd Legislacyjny, w którym publikowane są artykuły dotyczące tworzenia prawa oraz wybrane opinie Rady Legislacyjnej.

Członkowie Rady LegislacyjnejEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie Rady Legislacyjnej.

Według[3]:

Skład Rady Legislacyjnej I kadencji (1973–1976)Edytuj

Skład Rady Legislacyjnej II kadencji (1976–1980)Edytuj

Skład Rady Legislacyjnej III kadencji (1980–1984)Edytuj

Skład Rady Legislacyjnej IV kadencji (1984–1987)Edytuj

Skład Rady Legislacyjnej V kadencji (1987–1989)Edytuj

Skład Rady Legislacyjnej VI kadencji (1989–1992)Edytuj

Skład Rady Legislacyjnej VII kadencji (1994–1998)Edytuj

Skład Rady Legislacyjnej VIII kadencji (1998–2002)Edytuj

Skład Rady Legislacyjnej IX kadencji (2002–2006)Edytuj

Skład Rady Legislacyjnej X kadencji (2006–2010)Edytuj

Skład według[4]

Skład Rady Legislacyjnej XI kadencjiEdytuj

Skład Rady Legislacyjnej XII kadencjiEdytuj

Skład Rady Legislacyjnej XIII kadencjiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 14 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171)
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 21)
  3. Historia Rady Legislacyjnej
  4. Odpowiedź: Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację nr 18335 w sprawie funkcjonowania Rady Legislacyjne
  5. Anna Kowalczyk: Skład Rady Legislacyjnej. radalegislacyjna.gov.pl, 29 czerwca 2010. [dostęp 2012-12-30].
  6. Premier powołał członków Rady Legislacyjnej. premier.gov.pl, 2014-07-15. [dostęp 2014-07-16].
  7. Anna Kowalczyk: Skład Rady Legislacyjnej. radalegislacyjna.gov.pl. [dostęp 2018-01-16].

Linki zewnętrzneEdytuj