Klopamid

grupa stereoizomerów

Klopamidorganiczny związek chemiczny z grupy sulfonamidów. Stosowany jako lek diuretyczny, często w preparatach złożonych o działaniu podobnym do tiazydów.

Klopamid
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C14H20ClN3O3S
Masa molowa 345,85 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 636-54-4
PubChem 2804
Klasyfikacja medyczna
ATC C03BA03

Ma właściwości bardzo zbliżone do hydrochlorotiazydu i, jak leki z grupy tiazydów, działa w końcowym korowym odcinku części wstępującej pętli Henlego oraz w początkowej części kanalika dalszego. Zatrzymanie w kanaliku sodu i wody następuje poprzez zahamowanie wchłaniania zwrotnego jonu chlorkowego. Następstwem są zwiększone wydalanie sodu, potasu i magnezu oraz zatrzymanie wapnia. Różni się od hydrochlorotiazydu dłuższym czasem półtrwania, co pozwala na dawkowanie go raz na dobę. Interakcje i działania niepożądane są podobne do występujących przy stosowaniu tiazydów.