Komisja śledcza do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych

Komisja śledcza do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych, skrót KSGZ (Komisja Śledcza ds. Gier i Zakładów) – komisja śledcza powołana uchwałą Sejmu VI kadencji z 4 listopada 2009[1] do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonanych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badającej ten proces. Powstała w wyniku ujawnienia tzw. afery hazardowej.

Członkowie komisji

edytuj

Skład komisji

edytuj

Dnia 6 listopada 2009 roku Sejm dokonał wyboru[2] członków komisji:

Imię i nazwisko Zdjęcie Przynależność do Klubu Parlamentarnego /
Klubu Poselskiego
Funkcja Przynależność do komisji od
Mirosław Sekuła   PO przewodniczący komisji od 6 listopada 2009
Bartosz Arłukowicz   Lewica wiceprzewodniczący komisji od 6 listopada 2009
Beata Kempa   PiS od 6 listopada 2009 do 4 grudnia 2009 i od 8 stycznia 2010
Sławomir Neumann   PO od 6 listopada 2009
Franciszek Stefaniuk   PSL od 6 listopada 2009
Jarosław Urbaniak   PO od 6 listopada 2009
Andrzej Dera   PiS od 7 maja 2010[3].

Zmiany w składzie komisji

edytuj

Eksperci

edytuj

Komisja śledcza do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych nie powołała żadnej osoby na stanowisko doradcy pełniącego funkcję ekspercką, mimo iż dotychczasowa praktyka funkcjonowania komisji śledczych oraz zalecenia Prezydium Sejmu wskazywały na taką potrzebę. Jedyny powołany przez komisję ekspert – Waldemar Gontarski zrezygnował z prac w komisji hazardowej 18 grudnia 2009 r., w związku z wywołaną przez posła Arłukowicza dyskusją na temat jego kwalifikacji[5].

Świadkowie

edytuj

Przesłuchania świadków rozpoczęły się 4 grudnia 2009, a zakończyły 20 lipca 2010. Lista świadków przesłuchanych przez SKGZ:

Lp. Data przesłuchania Imię (-ona) i nazwisko Zdjęcie Przynależność partyjna Powód, z którego świadek został powołany Informacje dodatkowe
1. 4 grudnia 2009 Małgorzata Hirszel Dyrektor Departamentu Komitetu Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
2. 4 grudnia 2009 Anna Cendrowska Była p.o. Zastępca dyrektora Departamentu Służby Celnej w Ministerstwie Finansów
3. 4 grudnia 2009 Jacek Uczkiewicz SLD Wiceminister finansów w rządzie Leszka Milera
5. 28 grudnia 2009 Zbigniew Wassermann PiS Minister – koordynator służb specjalnych w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza i rządzie Jarosława Kaczyńskiego Po raz kolejny przesłuchany 5 stycznia 2010 w trybie niejawnym
6. 5 stycznia 2010 Beata Kempa PiS Wiceminister sprawiedliwości w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego Początkowo przesłuchana Beaty Kempy obejmowało punkt 2. porządku dziennego z dnia 28 grudnia 2009, lecz zostało przełożone na 5 stycznia 2010
7. 12 stycznia 2010 Jacek Kapica Wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska
8. 12 stycznia 2010 Marian Banaś Wiceminister finansów w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego
9. 12 stycznia 2010 Wiesław Ciesielski Wiceminister finansów w rządzie Leszka Millera
10. 13 stycznia 2010 Jan Vincent-Rostowski PO Minister finansów w rządzie Donalda Tuska
11. 13 stycznia 2010 Marek Wagner SLD Szef Kancelarii premiera Leszka Millera
12. 13 stycznia 2010 Zyta Gilowska Wicepremier i Minister finansów w rządach Kazimierza Marcinkiewicza, oraz Jarosława Kaczyńskiego
13. 14 stycznia 2010 Jan Kubik PSL W 2003 sprawozdawca komisji nadzwyczajnej „Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca” ws. projektu rządowego ustawy o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
14. 14 stycznia 2010 Marek Wikiński SLD W 2003 prywatnie zgłosił poprawkę do komisji nadzwyczajnej „Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca” ws. projektu rządowego ustawy o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw; był jednym z koordynatorów KP SLD projektu rządowego ustawy o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
15. 14 stycznia 2010 Ryszard Maraszek Brał udziału w pracach nad rządowym projektem ustawy o utworzeniu wojewódzkich kolegiów skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych Poseł Maraszek nie brał udziału w pracach nad ustawą o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach
16. 14 stycznia 2010 Piotr Gadzinowski SLD Członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu (IV kadencja Sejmu)
17. 14 stycznia 2010 Stanisław Ożóg PiS Członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu (IV kadencja Sejmu)
18. 14 stycznia 2010 Leszek Cieślik PO Sprawozdawca rządowej ustawy o służbie celnej
19. 15 stycznia 2010 Wojciech Jasiński PiS Minister skarbu państwa w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego
20. 19 stycznia 2010 Mariusz Kamiński Szef CBA w latach 2006–2009
21. 20 stycznia 2010 Jacek Cichocki Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów Przesłuchanie Jacka Cichockiego obejmowało punkt 2. porządku dziennego dnia 19 stycznia, jednak zostało przesunięte na dzień 20 stycznia. Po przesłuchaniu jawnym Jacek Cichocki został przesłuchany w trybie niejawnym
22. 21 stycznia 2010 Zbigniew Chlebowski poseł niezrzeszony Jest podejrzenie, że jako szef klubu parlamentarnego PO i przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych mógł ulegać naciskom biznesmenów z branży hazardowej, które polegać miały na blokowaniu wejścia w życie ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz o automatach o niskich wygranych.
23. 21 stycznia 2010 Jerzy Jaskiernia SLD W Sejmie IV kadencji do 19 stycznia 2004 pełnił funkcję przewodniczącego klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej
24. 22 stycznia 2010 Tomasz Lipiec   Minister sportu w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego
25. 26 stycznia 2010 Michał Boni Minister – członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów
26. 26 stycznia 2010 Zbigniew Derdziuk Minister – członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów w latach 2007–2009
27. 28 stycznia 2010 Mirosław Drzewiecki PO Jest podejrzenie, że jako minister sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska mógł ulegać naciskom biznesmenów z branży hazardowej, które polegać miały m.in. na rezygnacji z dopłat do automatów o niskich wygranych. Początkowo przesłuchanie Mirosława Drzewieckiego obejmowało punkt 2. porządku dziennego dnia 22 stycznia 2010, lecz z powodów zdrowotnych nie wstawił się na przesłuchanie, składając wniosek o przesunięcie przesłuchania na najbliższy możliwy termin. Komisja uwzględniła wniosek mimo braku zwolnienia lekarskiego[6]
28. 29 stycznia 2010 Adam Szejnfeld PO Jest podejrzenie, że jako wiceminister gospodarki w rządzie Donalda Tuska mógł ulegać naciskom biznesmenów z branży hazardowej, które polegać miały na blokowaniu wejścia w życie ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz o automatach o niskich wygranych.
29. 29 stycznia 2010 Paweł Szałamacha Wiceminister skarbu państwa w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego
30. 3 lutego 2010 Grzegorz Schetyna PO Były wicepremier oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska. Jego nazwisko pojawia się w stenogramach rozmów polityków z Ryszardem Sobiesiakiem.
31. 4 lutego 2010 Donald Tusk PO Premier RP
32. 5 lutego 2010 Jarosław Kaczyński   PiS Były Premier RP
33. 9 lutego 2010 Grzegorz Maj Były prawnik Totalizatora Sportowego
34. 9 lutego 2010 Tomasz Malarz Były dyrektor departamentu prawno-kontrolnego przy MSiT
35. 10 lutego 2010 Leszek Miller
 
SLD Były Premier RP
36. 10 lutego 2010 Anita Błochowiak SLD Prawdopodobnie[7] była autorką poprawki do ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach zmniejszającą podatki z 200 euro do 50 euro. Po przesłuchaniu Leszka Millera i Anity Błochowiak okazało się, iż autorem poprawki do ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach zmniejszającą podatki z 200 euro do 50 euro był Zbigniew Chlebowski.
37. 11 lutego 2010 Ryszard Sobiesiak Przedsiębiorca branży hazardowej. Jest podejrzenie, że mógł wywierać naciski na polityków PO, które polegać miały m.in. na blokowaniu przez nich wejścia w życie ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz o automatach o niskich wygranych. Ryszard Sobiesiak ustanowił pełnomocnika mec. Ryszarda Bedryja. Mimo złożenia wniosku o przesłuchaniu go w trybie zamkniętym komisja odrzuciła ten wniosek. Dopiero w II turze przewodniczący komisja sam zgłosił taki wniosek, który komisja przyjęła.
38. 11 lutego 2010 Tomasz Arabski Szef Kancelarii Premiera
39. 12 lutego 2010 Przemysław Gosiewski   PiS Minister–członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego
40. 16 lutego 2010 Magdalena Sobiesiak córka Ryszarda Sobiesiaka
41. 16 lutego 2010 Krzysztof Jurgiel PiS Wiceszef KP PiS, w latach 2005–2007 koordynator bloku legislacyjnego w KP PiS
42. 18 lutego 2010 Marcin Rosół Były asystent Mirosława Drzewieckiego, były szef gabinetu politycznego MSiT (2008–2009) Marcin Rosół ustanowił pełnomocnika mec. Błaszyka.
43. 26 lutego 2010 Marek Oleszczuk Były dyrektor Departamentu Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych w Ministerstwie Finansów (1995–2006) Przesłuchanie Marka Oleszczuka obejmowało punkt 2. porządku dziennego dnia 18 lutego, jednak zostało przesunięte na dzień 2l lutego.
44. 2 marca 2010 Sławomir Nowak PO Były sekretarz stanu w KPRM i były szef gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska
45. 4 marca 2010 Michał Chyczewski Były wiceminister Skarbu Państwa w rządzie Donalda Tuska
46. 4 marca 2010 Adama Leszkiewicz Wiceminister Skarbu Państwa w rządzie Donalda Tuska
47. 4 marca 2010 Krzysztof Hubert Łaszkiewicz Wiceminister Skarbu Państwa w rządzie Donalda Tuska
48. 5 marca 2010 Ryszarda Naleszkiewicz Były prezes Polskiego Monopolu Loteryjnego
49. 9 marca 2010 Sławomir Łopalewski Były członek zarządu Totalizatora Sportowego
50. 9 marca 2010 Grzegorz Sołtysiński Członek zarządu Totalizatora Sportowego
51. 9 marca 2010 Piotr Gosek Były członek Totalizatora Sportowego Grzegorz Sołtysiński
52. 10 marca 2010 Witold Lisicki Były rzecznik Jacka Kapicy
53. 10 marca 2010 Grzegorz Smogarzewski Szef Departamentu Służby Celnej w Ministerstwie Finansów
54. 11 marca 2010 Julia Pitera PO Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
55. 11 marca 2010 Paweł Wojtuniuk Szef CBA Przesłuchanie odbyło się w trybie niejawnym.
56. 12 marca 2010 Jan Kosek Wiceprezesem Związku Pracodawców Prowadzących Gry Losowe i Zakłady Wzajemne. Jest podejrzenie, że mógł wywierać naciski na polityków PO, które polegać miały m.in. na blokowaniu przez nich wejścia w życie ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz o automatach o niskich wygranych. Przesłuchanie Jana Koska odbyło się na posiedzeniu wyjazdowym (w Krakowie) w trybie zamkniętym.
57. 16 marca 2010 Dawid Tokarz Dziennikarz „Pulsu Biznesu
58. 16 marca 2010 Maciej Berek Prezes Rządowego Centrum Legislacji
59. 18 marca 2010 Robert Draba   Były sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP (2005–2008)
60. 18 marca 2010 Monika Rolnik Dyrektor generalny MSiT
61. 19 marca 2010 Jacek Kalida Były prezes Totalizatora Sportowego (2006–2008)
62. 19 marca 2010 Sławomir Sykucki Były prezes TS (1998−2000)
63. 23 marca 2010 Stanisław Matuszkiewski Prezes Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych
64. 23 marca 2010 Maciej Skórka Były asystent Jerzego Jaskierni
65. 24 marca 2010 Sławomir Dudziński Prezes TS
66. 24 marca 2010 Andrzej Rzońca Były członek rady nadzorczej TS
67. 25 marca 2010 Mirosław Roguski Były prezes TS (2001–2006)
68. 8 lipca 2010 Aleksander Grad   PO Minister skarbu państwa
69. 8 lipca 2010 Rafał Wosik Były dyrektor departamentu prawno-kontrolnego Ministerstwa Sportu
70. 9 lipca 2010 Mirosław Drzewiecki PO Były minister sportu i turystyki Ponowne przesłuchanie byłego ministra
71. 20 lipca 2010 Bożena Pleczeluk Dyrektor departamentu ekonomiczno – finansowego w resorcie sportu

Przypisy

edytuj
  1. Wyniki głosowania.
  2. Wyniki głosowania.
  3. Dera zastąpił Wassermanna w komisji hazardowej [online], Dziennik.pl, 7 maja 2010 [zarchiwizowane z adresu 2010-05-08].
  4. a b Ludzie PiS wykluczeni z komisji hazardowej [online], Dziennik.pl, 4 grudnia 2009 [zarchiwizowane z adresu 2009-12-06].
  5. Gontarski zrezygnował z komisji hazardowej. Tvp.info, 18 grudnia 2009. [dostęp 2015-07-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-02)].
  6. Zwolnienie lekarskie zostało dostarczone komisji dopiero 26 stycznia. Obejmowało one okres do 31 stycznia.
  7. W tzw. białej księdze dotyczącej prac nad nowelizacją ustawy o ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach są dokumenty, które wymieniają w tym kontekście albo Anitę Błochowiak, albo Zbigniewa Chlebowskiego.

Linki zewnętrzne

edytuj