Linia sukcesji do brytyjskiego tronu

Linia sukcesji do brytyjskiego tronu – kolejność dziedziczenia tronu królewskiego Wielkiej Brytanii.

Podstawa prawnaEdytuj

Tron brytyjski jest dziedziczony zgodnie z zasadami ustalonymi w:

Przed nowelizacją w 2013 r. obowiązywały następujące zasady dziedziczenia tronu:

 • dziedziczyć mogą wyłącznie pochodzący ze związków małżeńskich potomkowie księżniczki Palatynatu Zofii,
 • tron przechodzi zgodnie z zasadą primogenitury, jednakże z preferencją dla mężczyzn (córki dziedziczą dopiero po synach i ich potomkach, dlatego też księżniczka Anna jest w kolejce do tronu za swoimi młodszymi braćmi, księciem Yorku i hrabią Wesseksu oraz ich dziećmi, pomimo iż jest od nich starsza),
 • wyznanie nieanglikańskie lub poślubienie katolika odsuwa od dziedziczenia.

28 października 2011 r. na szczycie Wspólnoty Narodów w Perth porozumiano się w sprawie zniesienia pierwszeństwa mężczyzn przed ich żeńskim rodzeństwem oraz zakazu małżeństw monarchów i następców tronu z katolikami. Zmiana ta wymagała wprowadzenia poprawek w konstytucjach 16 państw Wspólnoty Narodów[2] i nowelizacji aktów prawnych obowiązujących od ponad 300 lat[3][4]. Zmienione przez Succession to the Crown Act zasady obowiązują od 2013 r.[1]:

 • zniesiono primogeniturę męską – młodszy syn nie poprzedza starszej córki w linii sukcesji, dotyczy urodzonych po 28 października 2011 r.,
 • poślubienie katolika nie odsuwa od dziedziczenia, dotyczy także małżeństw zawartych wcześniej, o ile kandydat do tronu żyje,
 • zgody monarchy wymagają jedynie małżeństwa pierwszych 6 kandydatów do tronu – małżeństwa zawarte bez niej przez pozostałych kandydatów do tronu nie powodują eliminacji ich i ich potomstwa z linii sukcesji.

W styczniu 2011 roku na pełnej liście sukcesji znajdowały się 5753 osoby, w tym kilkunastu Polaków[5].

Linia sukcesjiEdytuj

Oficjalne zestawienie:

Lp. Imię Data urodzenia Rodzice Stopień pokrewieństwa
z panującym przodkiem
1 Karol, książę Walii
The Prince Charles, Prince of Wales
  14 listopada 1948
Buckingham
Filip (1921–2021), książę Edynburga
Elżbieta II (ur. 1926), królowa Wielkiej Brytanii, c. Jerzego VI, króla Wielkiej Brytanii
pierwszy syn królowej
Elżbiety II
2 Wilhelm, książę Cambridge
Prince William, Duke of Cambridge
  21 czerwca 1982
Paddington
Karol (ur. 1948), książę Walii
Diana Spencer (1961–1997), c. Edwarda Spencera, 8 hr. Spencer
wnuk królowej
Elżbiety II
3 Jerzy z Cambridge
Prince George of Cambridge
  22 lipca 2013
Paddington
Wilhelm (ur. 1982), książę Cambridge
Katarzyna Middleton (ur. 1982), c. Michaela Middletona
prawnuk królowej
Elżbiety II
4 Karolina z Cambridge
Princess Charlotte of Cambridge
  2 maja 2015
Paddington
Wilhelm (ur. 1982), książę Cambridge
Katarzyna Middleton (ur. 1982), c. Michaela Middletona
prawnuczka królowej
Elżbiety II
5 Ludwik z Cambridge
Prince Louis of Cambridge
23 kwietnia 2018
Paddington
Wilhelm (ur. 1982), książę Cambridge
Katarzyna Middleton (ur. 1982), c. Michaela Middletona
prawnuk królowej
Elżbiety II
6 Henryk, książę Sussexu
Prince Henry, Duke of Sussex
  15 września 1984
Paddington
Karol (ur. 1948), książę Walii
Diana Spencer (1961–1997), c. Edwarda Spencera, 8 hr. Spencer
wnuk królowej
Elżbiety II
7 Archie Mountbatten-Windsor 6 maja 2019

Londyn

Henryk (ur. 1984), książę Sussexu

Meghan (ur. 1981), księżna Sussexu

prawnuk królowej
Elżbiety II
8 Andrzej, książę Yorku
Prince Andrew, Duke of York
  19 lutego 1960
Buckingham
Filip (1921–2021), książę Edynburga
Elżbieta II (ur. 1926), królowa Wielkiej Brytanii, c. Jerzego VI, króla Wielkiej Brytanii
drugi syn królowej
Elżbiety II
9 Beatrycze z Yorku
Princess Beatrice of York
  8 sierpnia 1988
Londyn
Andrzej (ur. 1960), książę Yorku
Sarah Ferguson (ur. 1959), c. mjr Ronalda Fergusona
wnuczka królowej
Elżbiety II
10 Eugenia z Yorku
Princess Eugenie of York
  23 marca 1990
Londyn
Andrzej (ur. 1960), książę Yorku
Sarah Ferguson (ur. 1959), c. mjr Ronalda Fergusona
wnuczka królowej
Elżbiety II
11 August Brooksbank 9 lutego 2021

Londyn

Jack Brooksbank (ur. 1986)

Eugenia (ur. 1990), księżniczka z Yorku

prawnuk któlowej

Elżbiety II

12 Edward, hrabia Wesseksu
Prince Edward, Earl of Wessex
  10 marca 1964
Buckingham
Filip (1921–2021), książę Edynburga
Elżbieta II (ur. 1926), królowa Wielkiej Brytanii, c. Jerzego VI, króla Wielkiej Brytanii
trzeci syn królowej
Elżbiety II
13 Jakub, wicehrabia Severn
James Mountbatten-Windsor, Viscount Severn
17 grudnia 2007
Surrey
Edward (ur. 1964), hrabia Wessex
Sophie Rhys-Jones (ur. 1965), c. Christophera Rhys-Jonesa
wnuk królowej
Elżbiety II
14 Ludwika Windsor
Lady Louise Mountbatten-Windsor
  8 listopada 2003
Surrey
Edward (ur. 1964), hrabia Wessex
Sophie Rhys-Jones (ur. 1965), c. Christophera Rhys-Jonesa
wnuczka królowej
Elżbiety II
15 Anna, księżniczka królewska
The Princess Anne, Princess Royal
  15 sierpnia 1950
Clarence House
Filip (1921–2021), książę Edynburga
Elżbieta II (ur. 1926), królowa Wielkiej Brytanii, c. Jerzego VI, króla Wielkiej Brytanii
córka królowej
Elżbiety II
16 Peter Phillips   15 listopada 1977
Paddington
kpt. Mark Phillips (ur. 1948)
Anna (ur. 1950), Princess Royal, c. Filipa, księcia Edynburga
wnuk królowej
Elżbiety II
17 Savannah Phillips 29 grudnia 2010
Gloucestershire Royal HospitalGloucester
Peter Phillips (ur. 1977)
Autumn Kelly (ur. 1978), c. Briana Kelly
prawnuczka królowej
18 Isla Elizabeth Phillips 29 marca 2012
Londyn
Peter Phillips (ur. 1977)
Autumn Kelly (ur. 1978), c. Briana Kelly
prawnuczka królowej
19 Zara Tindall   15 maja 1981
Paddington
kpt. Mark Phillips (ur. 1948)
Anna (ur. 1950), Princess Royal
wnuczka królowej
20 Mia Grace Tindall 17 stycznia 2014
Gloucestershire Royal HospitalGloucester
Mike Tindall (ur. 1978)

Zara Phillips (ur. 1981), c. kpt. Marka Phillipsa

prawnuczka królowej
21 Lena Elizabeth Tindall 18 czerwca 2018 Mike Tindall (ur. 1978)

Zara Philiips (ur. 1981), c. kpt Marka Phillipsa

prawnuczka królowej
22 David Armstrong-Jones, wicehrabia Linley
David Armstrong-Jones, Viscount Linley
  3 listopada 1961
Clarence House
Anthony Armstrong-Jones (1930-2017), 1 hrabia Snowdon
Małgorzata Windsor (1930-2002), c. Jerzego VI, króla Wielkiej Brytanii
wnuk króla
Jerzego VI
23 Charles Armstrong-Jones 1 lipca 1999
Londyn
David Armstrong-Jones (ur. 1961), wicehrabia Linley
Serena Stanhope (ur. 1971), c. Charlesa Stanhope’a, wicehrabiego Petersham
prawnuk króla
Jerzego VI
24 Margarita Armstrong-Jones   14 maja 2002
Londyn
David Armstrong-Jones (ur. 1961), wicehrabia Linley
Serena Stanhope (ur. 1971), c. Charles Stanhope’a, wicehrabiego Petersham
prawnuczka króla
Jerzego VI
25 Sarah Chatto
1 maja 1964
Kensington
Antony Armstrong-Jones (1930-2017), 1 hrabia Snowdon
Małgorzata Windsor (1930-2002), c. Jerzego VI, króla Wielkiej Brytanii
wnuczka króla
Jerzego VI
26 Samuel Chatto 28 lipca 1996
Londyn
Daniel Chatto (ur. 1957)
Sarah Chatto (ur. 1964), c. Antony’ego Armstrong-Jonesa, 1 hr. Snowdon
prawnuk króla
Jerzego VI
27 Arthur Chatto 5 lutego 1999
Londyn
Daniel Chatto (ur. 1957)
Sarah Chatto (ur. 1964), c. Antony’ego Armstrong-Jonesa, 1 hr. Snowdon
prawnuk króla
Jerzego VI
28 Ryszard, książę Gloucester
Prince Richard, Duke of Gloucester
  26 sierpnia 1944
Barnwell Manor
Henryk Windsor (1900-1974), książę Gloucester
Alicja Montagu-Douglas-Scott (1901-2004), c. Johna Montagu-Douglas-Scott, 7 księcia Queensberry
wnuk króla
Jerzego V
29 Alexander, hrabia Ulsteru
Alexander Windsor, Earl of Ulster
24 października 1974
Londyn
Ryszard (ur. 1944), książę Gloucester
Brygida van Deurs (ur. 1946), c. Asgera Prebena Wissinga Henriksena
prawnuk króla
Jerzego V
30 Xan Windsor, lord Culloden
Xan Windsor, Lord Culloden
12 marca 2007
Londyn
Alexander Windsor, hrabia Ulsteru (ur. 1974)
Claire Booth (ur. 1977), c. Roberta Bootha
praprawnuk króla
Jerzego V
31 Cosima Windsor
Lady Cosima Windsor
20 maja 2010
Londyn
Aleksander, hrabia Ulsteru (ur. 1974)
Claire Booth (ur. 1977), c. Roberta Bootha
praprawnuczka króla
Jerzego V
32 Davina Lewis
Lady Davina Lewis
19 listopada 1977
Londyn
Ryszard (ur. 1944), książę Gloucester
Brygida van Deurs (ur. 1946), c. Asgera Prebena Wissinga Henriksena
prawnuczka króla
Jerzego V
33 Senna Lewis 22 czerwca 2010 Gary Christie Lewis (ur. 1970)
Davina Lewis (ur. 1977), c. Ryszarda, księcia Gloucester
praprawnuczka króla
Jerzego V
34 Tāne Lewis 25 maja 2012 Gary Christie Lewis (ur. 1970)
Davina Lewis (ur. 1977), c. Ryszarda, księcia Gloucester
praprawnuk króla
Jerzego V
35 Rose Gilman
Lady Rose Gilman
1 marca 1980
Paddington
Ryszard (ur. 1944), książę Gloucester
Brygida van Deurs (ur. 1946), c. Asgera Prebena Wissinga Henriksena
prawnuczka króla
Jerzego V
36 Lyla Gilman 30 maja 2010 George Gilman (ur. 1981)
Rose Gilman (ur. 1980), c. Ryszarda, księcia Gloucester
praprawnuczka króla
Jerzego V
37 Rufus Gilman 2012 George Gilman (ur. 1981)
Rose Gilman (ur. 1980), c. Ryszarda, księcia Gloucester
praprawnuk króla
Jerzego V
38 Edward, książę Kentu
Prince Edward, Duke of Kent
  9 października 1935
Londyn
Jerzy, książę Kentu (1902-1942)
Marina (1906-1968), c. Mikołaja, księcia greckiego i duńskiego
wnuk króla
Jerzego V
39 George Windsor, hrabia St Andrews
George Windsor, Earl of St Andrews
26 czerwca 1962
Londyn
Edward, książę Kentu (ur. 1935)
Katarzyna Worsley (ur. 1933), c. sir Williama Arthingtona Worsleya
prawnuk króla
Jerzego V
40 Amelia Windsor
Lady Amelia Windsor
24 sierpnia 1995
Cambridge
George Windsor (ur. 1962), hrabia St Andrews
Sylvana Tomaselli (ur. 1957), c. Maksymiliana Karla Tomaselli
praprawnuczka króla
Jerzego V
41 Albert Windsor 22 września 2007 Nicholas Windsor (ur. 1970), s. Edwarda, księcia Kentu
Dona Paola Doimi de Lupis de Frankopan (ur. 1969), c. Dona Louisa Doimi de Lupis de Frankopan
praprawnuk króla
Jerzego V
42 Leopold Windsor 8 września 2009 Nicholas Windsor (ur. 1970), s. Edwarda, księcia Kentu
Dona Paola Doimi de Lupis de Frankopan (ur. 1969), c. Dona Louisa Doimi de Lupis de Frankopan
praprawnuk króla
Jerzego V
43 Louis Windsor 27 maja 2014 Nicholas Windsor (ur. 1970), s. Edwarda, księcia Kentu
Dona Paola Doimi de Lupis de Frankopan (ur. 1969), c. Dona Louisa Doimi de Lupis de Frankopan
praprawnuk króla
Jerzego V
44 Helen Taylor
Lady Helen Taylor
28 kwietnia 1964
Coppins
Edward, książę Kentu (ur. 1935)
Katarzyna Worsley (ur. 1933), c. sir Williama Arthingtona Worsleya
prawnuczka króla
Jerzego V
45 Columbus Taylor 6 sierpnia 1994
Londyn
Timothy Taylor (ur. 1963)
Helen Windsor (ur. 1964), c. Edwarda, księcia Kentu
praprawnuk króla
Jerzego V
46 Cassius Taylor 26 grudnia 1996
Londyn
Timothy Taylor (ur. 1963)
Helen Windsor (ur. 1964), c. Edwarda, księcia Kentu
praprawnuk króla
Jerzego V
47 Eloise Taylor 2 marca 2003
Londyn
Timothy Taylor (ur. 1963)
Helen Windsor (ur. 1964), c. Edwarda, księcia Kentu
praprawnuczka króla
Jerzego V
48 Estella Taylor 21 grudnia 2004 Timothy Taylor (ur. 1963)
Helen Windsor (ur. 1964), c. Edwarda, księcia Kentu
praprawnuczka króla
Jerzego V
49 Michał z Kentu
Prince Michael of Kent
  4 lipca 1942
Iver
Jerzy, książę Kentu (1902-1942)
Marina (1906-1968), c. Mikołaja, księcia greckiego i duńskiego
wnuk króla
Jerzego V
50 Frederick Windsor
Lord Frederick Windsor
6 kwietnia 1979
Paddington
Michał z Kentu (ur. 1942), s. Jerzego, księcia Kentu
Marie Christine von Reibnitz (ur. 1945), c. Gunthera Herbertusa von Reibnitz
prawnuk króla
Jerzego V
51 Maud Windsor
Miss Maud Windsor
15 sierpnia 2013
Los Angeles
Frederick Windsor (ur. 1979), s. Michała z Kentu
Sophie Lara Winkleman (ur. 1980), c. Barry’ego Winklemana
prawnuczka króla
Jerzego V
52 Isabella Windsor
Miss Isabella Windsor
16 stycznia 2016
Frederick Windsor (ur. 1979), s. Michała z Kentu
Sophie Lara Winkleman (ur. 1980), c. Barry’ego Winklemana
prawnuczka króla
Jerzego V
53 Gabriella Windsor
Lady Gabriella Windsor
23 kwietnia 1981
Paddington
Michał z Kentu (ur. 1942), syn Jerzego, księcia Kentu
Marie Christine von Reibnitz (ur. 1945), c. Gunthera Herbertusa von Reibnitz
prawnuczka króla
Jerzego V
54 Aleksandra Ogilvy
Princess Alexandra, The Honourable Lady Ogilvy
  25 grudnia 1936
Londyn
Jerzy, książę Kentu (1902-1942)
Marina (1906-1968), c. Mikołaja, księcia greckiego i duńskiego
wnuczka króla
Jerzego V
55 James Ogilvy 29 lutego 1964
Richmond
sir Angus Ogilvy (1928-2004)
Aleksandra Windsor (ur. 1936), c. Jerzego, księcia Kentu
prawnuk króla
Jerzego V
56 Alexander Ogilvy 12 listopada 1996
Edynburg
James Ogilvy (ur. 1964)
Julia Caroline Rawlinson, c. Charlesa Fredericka Melville’a Rawlinsona
praprawnuk króla
Jerzego V
57 Flora Ogilvy 15 grudnia 1994
Edynburg
James Ogilvy (ur. 1964)
Julia Caroline Rawlinson, c. Charlesa Fredericka Melville’a Rawlinsona
praprawnuczka króla
Jerzego V
58 Marina Ogilvy 31 lipca 1966
Richmond
sir Angus Ogilvy (1928-2004)
Aleksandra Ogilvy (ur. 1936), c. Jerzego, księcia Kentu
prawnuczka króla
Jerzego V
59 Christian Mowatt 4 czerwca 1993
Londyn
Paul Mowatt (ur. 1962)
Marina Ogilvy (ur. 1966), c. sir Angusa Ogilvy’ego
praprawnuk króla
Jerzego V
60 Zenouska Mowatt 26 maja 1990
Roechampton
Paul Mowatt (ur. 1962)
Marina Ogilvy (ur. 1966), c. sir Angusa Ogilvy’ego
praprawnuczka króla
Jerzego V
61 David Lascelles, 8. hrabia Harewood 21 października 1950
Paddington/Bayswater
George Lascelles, 7. hrabia Harewood (1923-2011)
Marion Stein (ur. 1926), c. Erwina Steina
prawnuk króla
Jerzego V

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b Succession to the Crown Act 2013, t. 2013 Chapter 20, The National Archives, 25 kwietnia 2013 [dostęp 2011-10-30] (ang.).
 2. Przemysław Henzel: Narodziny dziecka księcia Williama i księżnej Kate. Zmiany prawne w 16 państwach? (pol.). Onet, 2013-07-22. [dostęp 2013-07-23].
 3. PAP: Kobieta królową? Wspólnota brytyjska się zgadza (pol.). dziennik.pl, 2011-10-28. [dostęp 2011-10-30].
 4. gs: Córka Kate i Williama może zostać królową (pol.). polskieradio.pl, 2011-10-28. [dostęp 2011-10-30].
 5. Persons eligible to succeed to the British Throne as of 1 Jan 2011 (ang.). [dostęp 2018-10-03].,

Linki zewnętrzneEdytuj

 • Lista autorstwa Dawida Lewis-a, „stan na 1 stycznia 2011”. Ponad 5753 potomków Zofii, aczkolwiek bez oddzielania statusu religijnego w tym rzymskokatolickiego.