Makrojęzyk (ang. macrolanguage) – jednostka klasyfikacyjna wprowadzona przez międzynarodowy standard ISO 639. Używa się jej w odniesieniu do języków, które mają kilka odmian, nie zawsze wzajemnie zrozumiałych, ale które ze względów pozajęzykowych (kulturowych, politycznych, etnicznych, religijnych itd.) traktowane są jako warianty tego samego języka. Niektóre języki mają kilkadziesiąt takich wariantów (np. arabski 30, keczua 44, zapotecki aż 58). W wielu przypadkach wiąże się to z występowaniem dyglosji: gdy istnieją różne dialekty/języki wywodzące się ze starszej mowy, cieszącej się prestiżem jako „klasyczna” i nadal używanej jako łącznik komunikacyjny pomiędzy użytkownikami różnych lokalnych bytów językowych. Typowym przykładem jest standardowy język arabski.

Kategoria ta ma również zastosowanie w sytuacjach, gdy pewne wzajemnie zrozumiałe byty są traktowane z przyczyn socjopolitycznych jako osobne języki, choć z punktu widzenia lingwistycznego można je klasyfikować jako jeden język.

Makrojęzyki są rejestrowane i katalogowane przez instytucję SIL International.

Lista makrojęzyków edytuj

Poniższa lista obejmuje wyłącznie języki ujęte przez SIL:

ISO 639-1 ISO 639-2 ISO 639-3 Liczba wariantów Nazwa makrojęzyka
ak aka aka 2 język akan
ar ara ara 30 język arabski
ay aym aym 2 język ajmara
az aze aze 2 język azerski
(-) bal bal 3 język beludżyjski
(-) bik bik 5 język bikol
(-) bua bua 3 język buriacki
(-) chm chm 2 język mari (Rosja)
cr cre cre 6 język kri
(-) del del 2 język delaware
(-) den den 2 język slave (Atapascan)
(-) din din 5 język dinka
(-) doi doi 2 język dogri (makro)
fa fas/per fas 2 język perski
ff ful ful 9 język fula
(-) gba gba 5 język gbaya (Republika Środkowoafrykańska)
(-) gon gon 2 język gondi
(-) grb grb 5 język grebo
gn grn grn 5 język guarani
(-) hai hai 2 język haida
sh (-) hbs 3 język serbsko-chorwacki
(-) hmn hmn 21 język hmong
iu iku iku 2 język inuktitut
ik ipk ipk 2 język inupiaq
(-) jrb jrb 5 języki judeoarabskie
kr kau kau 3 język kanuri
(-) kok kok 2 język konkani (ogólnie)
kv kom kom 2 język komi
kg kon kon 3 język kongo
(-) kpe kpe 2 język kpelle
ku kur kur 3 język kurdyjski
(-) lah lah 8 język lahnda
(-) man man 7 język mandingo
mg mlg mlg 10 język malgaski
mn mon mon 2 język mongolski
ms msa/may msa 13 język malajski (ogólnie)
(-) mwr mwr 6 język marwari
no nor nor 2 język norweski
oc oci oci 5 język okcytański (po r. 1500); prowansalski
oj oji oji 7 język odżibwa
om orm orm 4 język oromo
ps pus pus 3 język paszto
qu que que 44 język keczua
(-) raj raj 6 język radżastani
(-) rom rom 7 język romani (cygański)
sq sqi/alb sqi 4 język albański
sc srd srd 4 język sardyński
sw swa swa 2 język suahili
(-) syr syr 2 język syryjski
(-) tmh tmh 4 język tamaszek
uz uzb uzb 2 język uzbecki
yi yid yid 2 język jidysz
(-) zap zap 58 język zapotecki
za zha zha 2 język zhuang
zh zho/chi zho 13 język chiński

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj