Methemoglobina

Methemoglobina, MetHb – utleniona hemoglobina powstała w wyniku nieodwracalnej reakcji przyłączania tlenu, co związane jest ze zmianą stopnia utlenienia żelaza wchodzącego w skład hemoglobiny z II na III. Jon żelaza jest związany z heminą. Nie posiada zdolności przenoszenia tlenu.

Methemoglobina znalazła zastosowanie w przypadku zatruć cyjanowodorem wykorzystując jego łatwe wiązanie z methemoglobiną.

Zobacz też: methemoglobinemia