Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (ang.: International Development Association, IDA) – organizacja utworzona 24 września 1960 jako organ wspomagający Bank Światowy. Władze Banku są jednocześnie władzami Stowarzyszenia. Siedziba IDA mieści się w Waszyngtonie. Organizacja ma na celu pomoc najbiedniejszym krajom świata poprzez udzielanie im bardzo korzystnych pożyczek.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju
International Development Association
Siedziba Waszyngton
Utworzenie 24 września 1960
Strona internetowa

Członkowie IDAEdytuj

Członków IDA można podzielić na dwie grupy:

  • kraje o wysokim dochodzie narodowym, które nie korzystają z kredytów
  • kraje rozwijające się, które zaciągają kredyty

Warunki uczestnictwaEdytuj

Z pomocy Stowarzyszenia mogą korzystać wyłącznie państwa, których dochód narodowy per capita jest mniejszy niż określone minimum w skali roku. W roku podatkowym 2008 wartość ta wynosi 1065 USD.

Fundusze powstałe dzięki IDAEdytuj

Duże zainteresowanie kredytami doprowadziło do utworzenia:

  • dodatkowego funduszu, na którym są gromadzone wyodrębnione udziały państw członkowskich w 1982.
  • specjalnego funduszu pomocy dla krajów saharyjskich w 1985.

BeneficjenciEdytuj

Do kogo trafiają pożyczki:

Mechanizm udzielania kredytówEdytuj

Zaciągane kredyty nie są oprocentowane. Okres karencji, czyli odłożenia spłaty kredytu w czasie, wynosi 10 lat, a sam okres spłaty od 35 do 40 lat. Kredytobiorcy są zobowiązani do ponoszenia rocznie niewielkich opłat. Należą do nich opłata manipulacyjna w wysokości 0,75% i opłata dodatkowa – 0,5%. Opłaty te są przeznaczone na pokrycie działalności IDA.

Warunki przyznania pomocyEdytuj

Aby otrzymać kredyt, trzeba uzyskać aprobatę komitetu wyznaczonego przez IDA, który dokonuje oceny projektu. W skład komitetu wchodzi gubernator z danego państwa lub gubernator reprezentujący dane terytorium, które ubiega się o pomoc finansową oraz ludzie z personelu technicznego IDA. Stowarzyszenie wybiera głównie programy, których celem jest redukcja ubóstwa oraz poprawa jakości życia w krajach najmniej rozwiniętych.

Sektory wspomagane przez IDAEdytuj

Na rozwój jakich sektorów są przeznaczane pieniądze z IDA:

Dzięki pieniądzom z IDA udało się ostatnio na przykład zapewnić dostęp do energii elektrycznej 2,7 milionom mieszkańców terenów wiejskich w Wietnamie.

Od roku 1960 IDA przeznaczyła na pomoc najuboższym krajom w sumie 182 mld USD, z czego prawie 50% trafiło do Afryki.

BibliografiaEdytuj