Obszar Chronionego Krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski

obszar chronionego krajobrazu w Polsce

Koszaliński Pas Nadmorskiobszar chronionego krajobrazu o powierzchni 36 229 ha nad Morzem Bałtyckim w woj. zachodniopomorskim, obejmując pas wybrzeża od Dźwirzyna po Wicie, w trzech powiatach: kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim oraz obszarze należącym do miasta Koszalina[1]. Na jego terenie znajdują się wydmy nadmorskie, tereny leśne oraz łąki z roślinnością halofilną[1]. Został utworzony w 1975 roku[1][2].

Obszar Chronionego Krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski
obszar chronionego krajobrazu
Państwo

 Polska

Województwo

 zachodniopomorskie

Mezoregion

Wybrzeże Słowińskie, Wybrzeże Trzebiatowskie, Równina Białogardzka, Równina Słupska

Data utworzenia

1975

Akt prawny

Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref chronionego krajobrazu[1]

Powierzchnia

36 229 ha

Obszary chronione

3 rezerwaty przyrody

Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego
Mapa konturowa województwa zachodniopomorskiego, u góry po prawej znajduje się punkt z opisem „Obszar Chronionego Krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry po lewej znajduje się punkt z opisem „Obszar Chronionego Krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski”
Ziemia54°16′30″N 16°12′00″E/54,275000 16,200000
Widok na Górę Chełmską z przymorskiego jeziora Jamno

Obszar powołany został w celu ochrony walorów krajobrazowych i bioróżnorodności, utrzymania dotychczasowych wartości krajobrazu naturalnego i kulturowego, ochrony nadmorskich łąk podmokłych oraz ochrony szlaku wędrownego ptaków wróblowatych i drapieżnych[3].

Uwarunkowania zagospodarowania i użytkowania terenów określone są w Obwieszczeniu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r.[4]

Obszar chronionego krajobrazu charakteryzuje się takimi terenami jak: obszary klifowe, nadmorskie wydmy szare, początkowe stadia nadmorskich wydm białych, lasy mieszane na wydmach nadmorskich, żyzne buczyny, kwaśne buczyny, grąd subatlantycki, kwaśne dąbrowy, lasy łęgowe oraz łąki świeże użytkowane ekstensywnie i podmokłe łąki eutroficzne oraz przymorskie jezioro Jamno z mierzeją oraz przylegające do jeziora kompleksy lasów i bagiennych łąk[1].

W granicach Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego znajdują się rezerwaty: Bielica, Łazy i Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem[5].

Obszar swoim zasięgiem obejmuje brzeg klifowy, porośnięty lasem sosnowo-brzozowym i brzeg morski; piaszczyste wydmy białe i szare z typową dla nich roślinnością; pofałdowany, pagórkowaty teren wysoczyzn morenowych, z licznymi obniżeniami wytopiskowymi okresowo wypełnionymi wodą, poprzecinany dolinami rzek i drobnych cieków, które kończą bieg w Bałtyku[6].

Teren Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego należy do następujących gmin: miasto Kołobrzeg, gmina wiejska Kołobrzeg, gmina Ustronie Morskie, gmina Będzino, gmina Mielno, miasto Koszalin, gmina Sianów, gmina Manowo, gmina Dygowo, miasto Darłowo, gmina Darłowo[4].

Nadzór nad obszarem sprawuje Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego[1][4].

Zachodnia część terenu została objęta specjalnym obszarem ochrony siedlisk o nazwie Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b c d e f Obszar Chronionego Krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski. [w:] Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-11-19].
  2. Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. ws. stref chronionego krajobrazu (Dz. Urz. WRN Nr 9, poz. 49)
  3. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2007 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 23 marca 2007 r.
  4. a b c Obwieszczenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. [w:] Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1637 [on-line]. [dostęp 2018-11-19].
  5. Na podstawie interaktywnej mapy na stronie Geoserwisu
  6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 2019. Urząd Miejski w Koszalinie, 2012, s. 60. (Załącznik do Uchwały Nr XXV/375/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 października 2012r.)