Ochrona gatunkowa ślimaków w Polsce

Główny artykuł: Ochrona przyrody w Polsce.

Ochrona gatunkowa ślimaków w Polscegatunkowa ochrona zwierząt z gromady ślimaków (Gastropoda) regulowana przepisami prawa obowiązującego w Polsce.

Podstawa prawna edytuj

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie ochrony przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody[1]. Formy i sposoby ochrony oraz objęte nią gatunki zwierząt wymienia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt[2].

Na mocy tego rozporządzenia niektóre spośród występujących w Polsce gatunków ślimaków objęte są na terenie Polski ochroną ścisłą lub częściową. Wyszczególniono w nim również gatunki wymagające ochrony czynnej oraz te z gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane.

1 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt zastępując tym samym poprzednie[3].

Gatunki ślimaków objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej (2014–2017) edytuj

Rodzina Nazwa zwyczajowa Nazwa naukowa
beczułkowate (Orculidae) poczwarówka pagoda Pagodulina pagodula
poczwarkowate (Pupillidae) poczwarówka górska Pupilla alpicola
poczwarówkowate (Vertiginidae) poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana
poczwarówka kolumienka Columella columella
poczwarówka północna Vertigo arctica
poczwarówka zębata Truncatellina claustralis
poczwarówka zwężona Vertigo angustior
szklarkowate (Zonitidae) szklarka podziemna Mediterranea inopinata (Oxychilus inopinatus)
ślimakowate (Helicidae)| ślimak obrzeżony Helicodonta obvoluta[4]
ślimak Rossmasslera Chilostoma rossmaessleri (Faustina rossmaessleri)
ślimak tatrzański Chilostoma cingulellum (Faustina cingulellum)
ślimak żeberkowany Helicopsis striata[5]
Hygromiidae * Caseolus calculus
świdrzykowate (Clausiliidae) świdrzyk kasztanowaty Macrogastra badia
świdrzyk łamliwy Balea perversa
świdrzyk ozdobny[6] Charpentieria ornata
świdrzyk siedmiogrodzki Vestia elata
świdrzyk śląski Cochlodina costata
zatoczkowate (Planorbidae) zatoczek łamliwy Anisus vorticulus
ziarnkowate (Chondrinidae) poczwarówka pagórkowa Granaria frumentum
źródlarkowate (Hydrobiidae) niepozorka ojcowska Falniowskia neglectissima

Gatunki ślimaków objętych ochroną częściową (2014–2017) edytuj

Rodzina Nazwa zwyczajowa Nazwa naukowa
błotniarkowate (Lymnaeidae) błotniarka otułka Myxas glutinosa
bursztynkowate (Succineidae) bursztynka piaskowa Catinella arenaria[7]
igliczkowate (Aciculidae) igliczek karpacki Acicula parcelineata
pomrowcowate (Milacidae) pomrowiec nakrapiany Tandonia rustica
pomrowikowate (Agriolimacidae) pomrowik mołdawski Deroceras moldavicum
poczwarówkowate (Vertiginidae) poczwarówka Geyera Vertigo geyeri
poczwarówka zmienna Vertigo genesii
ślimakowate (Helicidae) ślimak Bąkowskiego Trichia bakowskii[8]
ślimak Bielza Trichia bielzi[9]
ślimak wielkozębny Perforatella dibothrion
ślimak ostrokrawędzisty Helicigona lapicida
ślimak żółtawy Helix lutescens
ślimak winniczek Helix pomatia
zawójkowate (Valvatidae) zawójka rzeczna Borysthenia naticina
źródlarkowate (Hydrobiidae) źródlarka czerwonawa Bythinella metarubra
źródlarka żywiecka Bythinella zyvioteki
źródlarka Micherdzińskiego Bythinella micherdzinskii
Limapontiidae alderia Alderia modesta

Gatunki ślimaków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania (2014–2017) edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916)
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1348)
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183). [dostęp 2017-01-16]..
  4. Klasyfikowany też w rodzinie Helicodontidae
  5. Klasyfikowany też w rodzinie Hygromiidae
  6. Gatunki zwierząt wymagające ochrony czynnej
  7. Klasyfikowany też jako Quickella arenaria
  8. Klasyfikowany też jako Trochulus bakowskii w rodzinie Hygromiidae
  9. Klasyfikowany też jako Trochulus bielzi w rodzinie Hygromiidae