Pasma Pewelsko-Krzeszowskie

Pasma Pewelsko-Krzeszowskie – region geograficzny o krajobrazie pogórza i niskich gór położony w Beskidach Zachodnich, obejmujący swoim zasięgiem Pasmo Pewelskie oraz Grupę Żurawnicy[1]. Wyosobniony jako mezoregion oznaczony numerem 513.57 w ramach regionalizacji fizycznogeograficznej Polski z 2018 roku wykonanej przez międzyuczelniany zespół geografów pod kierownictwem Jerzego Solona[2]. Region został uprzednio wyodrębniony jako mezoregion beskidzki w podziale Karpat Zachodnich z 2014 roku autorstwa Jarosława Balona i Miłosza Jodłowskiego[3].

Pasma Pewelsko-Krzeszowskie
Ilustracja
Wzniesienie Gołuszkowej Góry w Grupie Żurawnicy
Megaregion

Region karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym

Podprowincja

Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Beskidy Zachodnie

Mezoregion

Pasma Pewelsko-Krzeszowskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. śląskie
woj. małopolskie

Jest to niewielkie powierzchniowo (123 km²), ale wyraziście zaznaczające się w rzeźbie terenu obniżenie pomiędzy Beskidem Małym i Beskidem Żywiecko-Orawskim, w strefie nasunięcia skał płaszczowiny magurskiej na śląską. Na krótkich odcinkach region graniczy z Beskidem Makowskim i Kotliną Żywiecką. Ważniejszymi kulminacjami są Żurawnica (727 m) i Bąków (766 m)[4]. Dna najniższych dolin rozcinanych przez potoki schodzą do poziomu ok. 450 m[5].

Administracyjnie region leży w województwie śląskim i małopolskim, rozpościerając się skośnie wąskim pasem z południowego zachodu, spod miasta Żywiec i wsi Pewel Wielka w dolinie rzeki Koszarawy, na północny wschód, do wsi Krzeszów i Zembrzyce oraz miasta Sucha Beskidzka w dolinie rzeki Skawy. Pod względem pokrycia terenu przeważają obszary rolnicze, przede wszystkim użytki zielone, w wyższych partiach występują lasy świerkowo-jodłowe i bukowe[6].

W obowiązującej powszechnie przed 2018 rokiem regionalizacji fizycznogeograficznej Polski autorstwa Jerzego Kondrackiego omawiany region nie występuje. Obszar go obejmujący przynależy tam do dwóch mezoregionów – Grupa Żurawnicy jest częścią Beskidu Małego, natomiast Pasmo Pewelskie należy do Beskidu Makowskiego[7]. W podziałach geomorfologicznych Karpat region pojawia się jako jednostka pod nazwą Brama Krzeszowska[8].

Przypisy

edytuj
 1. Balon i inni 2021, s. 494–495.
 2. Solon i inni 2018, s. 170.
 3. Balon, Jodłowski 2014, s. 91–93.
 4. Balon i inni 2021, s. 484, 494.
 5. Starkel 1972, s. 74.
 6. Balon i inni 2021, s. 481, 494.
 7. Kondracki 2002, s. 318–319, 327–328.
 8. Starkel 1972, s. 73–74.

Bibliografia

edytuj
 • Balon J., Jodłowski M., Regionalizacja fizycznogeograficzna Karpat Zachodnich – studium metodologiczne, [w:] Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, red. Ziaja W., Jodłowski M., Kraków 2014, s. 85–106.
 • Balon J., Jodłowski M., Krąż P., Beskidy Zachodnie (513.4–5), [w:] Regionalna geografia fizyczna Polski, red. Richling A., Solon J., Macias A., Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M., Poznań 2021, s. 481–496.
 • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2002, wydanie III.
 • Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, [w:] „Geographia Polonica”, nr 91/2, 2018, s. 143–170.
 • Starkel L., Karpaty Zewnętrzne, [w:] Geomorfologia Polski, tom 1. Polska Południowa – góry i wyżyny, red. Klimaszewski M., Warszawa 1972, s. 52–115.

Linki zewnętrzne

edytuj