Pion (czasopismo)

czasopismo społeczno-literackie

„Pion”tygodnik społeczno-literacki ukazujący się w latach 1933–1939 w Warszawie.

Pion
Częstotliwość tygodnik
Państwo Polska 
Adres Warszawa
Rodzaj czasopisma społeczno-literackie
Pierwsze wydanie 1933
Ostatnie wydanie 1939

Tygodnik powołany został, by realizować państwowy program w zakresie kultury i sztuki. Mimo deklarowanej bezstronności, był jednak ideowo związany z obozem sanacyjnym.

W piśmie publikowali m.in. Jan Brzękowski, Teodor Bujnicki, Michał Choromański, Kazimierz Czachowski, Józef Czechowicz, Ignacy Fik, Stefan Flukowski, Ludwik Fryde, Karol Irzykowski, Manfred Kridl, Tadeusz Kudliński, Julian Krzyżanowski, Józef Łobodowski, Bolesław Miciński, Czesław Miłosz, Jan Bolesław Ożóg, Tadeusz Peiper, Marian Piechal, Stanisław Piętak, Leon Piwiński, Adolf Rudnicki, Władysław Sebyła, Jan Emil Skiwski, Adam Skwarczyński, Ewa Szelburg-Zarembina, Konstanty Troczyński, Melchior Wańkowicz, Jan Wiktor, Józef Wittlin, Karol Wiktor Zawodziński

Pojawiały się w nim także przekłady z języka rosyjskiego i francuskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Grzegorz Gazda: Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej. Gdańsk: słowo / obraz terytoria; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008, s. 151. ISBN 978-83-7420-110-0.
  • Jerzy Kwiatkowski: Dwudziestolecie międzywojenne. Wyd. III - 5 dodruk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 48, 446, 469, 475, 499-538, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 978-83-01-13851-6.