Otwórz menu główne

Przegląd Rusycystyczny

Przegląd Rusycystycznykwartalnik wydawany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego (PTR). Powstał w roku 1978[1]. Pierwszym redaktorem naczelnym był doc. dr Olgierd Spirydowicz (do 1991, zeszyt 1–2), kolejnym prof. Wanda Zmarzer (1991–1999), obecnym zaś – prof. Piotr Fast (od 2000). Komitetowi Redakcyjnemu (do 1987 – Radzie Redakcyjnej) przewodniczyli: 1978–1982 – prof. Mścisław Olechnowicz, (1983–1984 wakat), 1985–1987 – prof. Bazyli Białokozowicz, 1988–1996 prof. Antoni Semczuk, 1997–1999 – prof. Piotr Fast, od 2000 ponownie prof. Antoni Semczuk.

Przegląd Rusycystyczny
Częstotliwość Kwartalnik
Państwo  Polska
Wydawca Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
Rodzaj czasopisma czasopismo naukowe o tematyce rusycystycznej
Pierwsze wydanie 1978
Redaktor naczelny Piotr Fast
ISSN 0137-298X
Strona internetowa

Początkowo kwartalnik adresowany był głównie do środowiska nauczycieli języka rosyjskiego w szkołach średnich i wyższych oraz pełnił funkcje popularyzatorskie, związane z działalnością PTR, natomiast od połowy lat osiemdziesiątych stał się pismem stricte naukowym[2]. Artykuły programowe redakcji ukazały się w numerach 1978/1, 1991/3-4, 2000/1.

Kwartalnik publikuje teksty w językach: polskim, rosyjskim i angielskim. Poświęcone są głównie tematyce literaturoznawczej, językoznawczej, metodycznej, translatorycznej, kulturologicznej. Stałymi rubrykami pisma są: Artykuły, Recenzje i Sprawozdania. Autorzy to naukowcy z Polski, Europy i Ameryki. W ostatnich latach tradycją stały się zeszyty monograficzne (np. 2006/2: „Radykalne nurty w kulturze rosyjskiej XX wieku”; 2006/3: „Czeskie językoznawstwo rusycystyczne”; 2007/4: „Poetics of Russian Popular Culture”; 2008/2: „Meandry kultury wieku minionego”; 2008/4: „Problemy współczesnej frazeologii”; 2009/2: „Teoria i metodologia współczesnych badań rusycystycznych”; 2011/1: „Мировая культура в творчестве Гоголя и Гоголь в мировой культуре”; 2011/2: „Оттепель и шестидесятники”; 2012/1–2: „Rosja i Rosjanie w polskiej świadomości społecznej i literackiej XX i XXI wieku”); 2013/2: „Współczesna literatura rosyjska: strategie pisania i czytania”; 2015/1: „Przestrzeń we współczesnym dramacie i teatrze rosyjskim”; 2015/2: „Польская русистика в период трансформации”).

Numery archiwalne od roku 2006 dostępne są w formacie pdf na stronie internetowej czasopisma[3].

Od 1999 wydawana jest Biblioteka „Przeglądu Rusycystycznego”, publikująca monografie naukowe, tłumaczenia i prace zbiorowe z dziedziny rusycystyki (w latach 1999–2006 ukazało się 12 tomów).

„Przegląd Rusycystyczny” umieszczony jest na European Research Index in Humanities z kategorią C (NAT)[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Andrzej Cesarz. Bibliografia „Przeglądu Rusycystycznego” za lata 1978–1987. „Przegląd Rusycystyczny”. 1990, rocznik XIII, zeszyt 1–4. s. 107. 
  2. Antoni Semczuk. Jubileusz „Przeglądu Rusycystycznego”. „Przegląd Rusycystyczny”. 2002, rocznik XXIV, nr 4. s. 6. 
  3. Archiwum (pol.). www.journals.us.edu.pl. [dostęp 2015-09-15].
  4. NATional (NAT): European publications with a recognised scholarly significance among researchers in the respective research domains in a particular (mostly linguistically circumscribed) readership group in Europe; occasionally cited outside the publishing country, though their main target group is the domestic academic community. European Science Foundation (ang.). www.esf.org. [dostęp 2012-02-01].