Rosyjski Związek Ogólnowojskowy

Rosyjski Związek Ogólnowojskowy (ros. Русский Обще-Воинский Союз, ROWS) – rosyjska emigracyjna organizacja antykomunistyczna o charakterze wojskowym.

HistoriaEdytuj

Rosyjski Związek Ogólnowojskowy został założony 1 września 1924 r. w Królestwie SHS przez b. głównodowodzącego wojskami białych gen. Piotra N. Wrangla. Skupiał żyjących na emigracji weteranów rosyjskiej armii z okresu I wojny światowej i wojny domowej z bolszewikami, zarówno oficerów, jak też szeregowych żołnierzy. Nie miał on celów politycznych (w myśl zasady, że armia jest poza polityką), ale działał w celu ochrony ideologii, tradycji i chwały rosyjskiej armii, aby wykorzystać te cechy dla budowy nowej narodowej Rosji. Jednakże wielu członków organizacji miało sympatie monarchistyczne w różnych odcieniach: od konstytucyjnego do autokratycznego. Głównym jej celem była walka przeciw komunizmowi.

Na pocz. lat 30. ROWS liczył ok. 40 tys. członków. W latach 30. stał się jednym z głównych celów sowieckiego OGPU a później INO NKWD . Za sprawą przewerbowanego b. carskiego generała Nikołaja W. Skoblina założyła ona w ramach ROWS tajne stowarzyszenie pod nazwą Wewnętrzna Linia, które miało zniszczyć ROWS. Skutkiem jego działalności było m.in. porwanie i potajemne wywiezienie do ZSRR – a w konsekwencji zamordowanie – dwóch kolejnych przewodniczących ROWS gen. Aleksandra P. Kutiepowa (1930), a kilka lat później gen. Jewgienija K. Millera (1937) , przy czym Miller zdemaskował agenturalną rolę Skoblina. ROWS w konsekwencji pod koniec lat 30. udało się jednak skutecznie przeciwdziałać sowieckiemu wywiadowi. W okresie II wojny światowej nie miała ona oficjalnych stosunków z III Rzeszą, ale nieoficjalnie popierała Rosyjską Armię Wyzwoleńczą (ROA) gen. Andrieja A. Własowa.

Po zakończeniu wojny zmieniły się zadania ROWS. Z organizacji wojskowej reprezentującej interesy białej emigracji stał się organizacją kombatancką promującą tradycje wojskowe armii rosyjskiej. Centrum jego działalności zostało przeniesione z Europy do USA.

OrganizacjaEdytuj

ROWS dzielił się na oddziały według krajów i regionów:

Przewodniczący ROWSEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Władisław I. Gołdin, Солдаты на чужбине. Русский Обще-Воинский Союз, Россия и Русское Зарубежье в XX—XXI веках, 2006