Rozkład trójkątny

ciągły rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej

Rozkład trójkątny to ciągły rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej.

Rozkład trójkątny
Gęstość prawdopodobieństwa
Ilustracja
Dystrybuanta
Ilustracja
Parametry

Nośnik
Gęstość prawdopodobieństwa
Dystrybuanta
Wartość oczekiwana (średnia)
Mediana
Moda
Wariancja
Współczynnik skośności
Kurtoza
Entropia
Funkcja tworząca momenty
Funkcja charakterystyczna

Gęstość prawdopodobieństwa rozkładu trójkątnego można też wyrazić jako:

gdzie:

odchylenie standardowe,
wartość średnia.

Zobacz teżEdytuj