Rozkład trójkątny

ciągły rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej

Rozkład trójkątnyciągły rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej.

Rozkład trójkątny
Gęstość prawdopodobieństwa
Ilustracja
Dystrybuanta
Ilustracja
ParametryNośnik

Gęstość prawdopodobieństwa

Dystrybuanta

Wartość oczekiwana (średnia)

Mediana

Moda

Wariancja

Współczynnik skośności

Kurtoza

Entropia

Funkcja tworząca momenty

Funkcja charakterystyczna

Gęstość prawdopodobieństwa rozkładu trójkątnego można też wyrazić jako:

gdzie:

odchylenie standardowe,
wartość średnia.

Zobacz teżEdytuj