Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

sąd w Polsce

Sąd Okręgowy w Warszawie-Pradze – organ wymiaru sprawiedliwości z siedzibą przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie. Przynależy do jurysdykcji Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Sąd Okręgowy w Warszawie-Pradze
Państwo

 Polska

Data założenia

1 maja 2005

Dziedzina

Sądy powszechne

Prezes

Paweł Iwaniuk

Adres

ul. Poligonowa 3,
04-051 Warszawa

Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Sąd Okręgowy w Warszawie-Pradze”
52,2344078°N 21,0842881°E/52,234408 21,084288
Strona internetowa

Status prawny

edytuj

Sąd okręgowy jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. W polskim wymiarze sprawiedliwości jest zasadą, że w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy, natomiast sąd okręgowy orzeka jako sąd pierwszej instancji tylko w sprawach o zbrodnie i niektóre występki. Na wniosek sądu rejonowego sąd apelacyjny może przekazać sądowi okręgowemu do rozpoznania w I instancji sprawę o każde przestępstwo ze względu na szczególną wagę lub zawiłość tej sprawy.

Sąd Okręgowy stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP[1]. Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa o ustroju sądów powszechnych[2], a także akty wykonawcze[3].

Obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w: Warszawie-Pradze-Południe, Warszawie-Pradze-Północ, Otwocku, Wołominie, Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim[4].

Struktury organizacyjne

edytuj

Sądy okręgowe funkcjonują w strukturach sądów powszechnych, które rozstrzygają wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie są zastrzeżone dla innych sądów.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie-Pradze utworzono następujące wydziały[5]:

 • I Wydział Cywilny.
 • II Wydział Cywilny.
 • III Wydział Cywilny.
 • IV Wydział Cywilny Odwoławczy.
 • V Wydział Karny.
 • VI Wydział Odwoławczy.
 • VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 • VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.
 • IX Wydział Wizytacyjny.

Historia

edytuj

1 maja 2005 roku rozpoczął działalność Sąd Okręgowy Warszawa-Praga[6]. Sąd został utworzony dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, w celu zwiększenia efektywności działania warszawskich sądów. 1 stycznia 2006 roku zniesiono Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi, a w jego miejsce utworzono: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ i Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe. 1 grudnia 2019 roku siedziba Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie znajduje się w nowym budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie[7].

Przypisy

edytuj
 1. Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217), w skrócie u.s.p.
 3. W szczególności rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 867), zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1166)
 4. Sądy rejonowe
 5. Wydziały cywilne
 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. Dz.U. z 2004 r. nr 281, poz. 2798
 7. Historia sądu