Siarczek miedzi(I)

związek chemiczny

Siarczek miedzi(I) (daw. siarczek miedziawy), Cu2S – nieorganiczny związek chemiczny, sól siarkowodoru i miedzi na stopniu utlenienia +1. Występuje w przyrodzie jako minerał chalkozyn. Jest on produktem spalania miedzi w oparach siarki. Powstaje też w wyniku ogrzewania CuS w strumieniu wodoru w temperaturze około 400 °C. Tworzy szare, błyszczące kryształy. Nierozpuszczalny w wodzie.

Siarczek miedzi(I)
struktura krystaliczna chalkozynu chalkozyn
struktura krystaliczna chalkozynu chalkozyn
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny Cu2S
Masa molowa 159,16 g/mol
Wygląd czarny proszek
Identyfikacja
Numer CAS 22205-45-4
PubChem 62755
Podobne związki
Inne aniony tlenek miedzi(I)
selenek miedzi(I)
Inne kationy siarczek niklu(II)
siarczek miedzi(II)
siarczek cynku
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)