Stała Loschmidta

Stała Loschmidta, liczba Loschmidtakoncentracja cząsteczek lub atomów gazu doskonałego w warunkach normalnych, czyli przy temperaturze 0 ºC i pod ciśnieniem 1 atm.

Definicja formalnaEdytuj

Wartość stałej Loschmidta w układzie SI wynosi[1]:

 

Ze względów historycznych jako jednostkę objętości często przyjmuje się 1 cm³, co prowadzi do równoważnej definicji:

 

Oficjalnym symbolem stałej Loschmidta jest  [2]. W literaturze naukowej oznaczana jest także innymi symbolami, m.in.     i  [a][potrzebny przypis].

ZnaczenieEdytuj

Ogromna wartość liczby Loschmidta oznacza, że nie jest możliwe wyznaczenie właściwości fizycznych układów makroskopowych poprzez rozwiązanie dynamicznych równań ruchu wszystkich cząstek tworzących ten układ. Alternatywne podejście, powszechnie stosowane we współczesnej nauce, polega na zastosowaniu metod statystycznych w celu redukcji liczby równań opisujących układ. Sukces metod statystycznych w fizyce wynika właśnie z ogromnej wartości liczby Loschmidta. Fluktuacje statystyczne liczby cząstek w jednostce objętości są bowiem rzędu   skąd wynika, że ich wielkość w stosunku do wartości średniej jest rzędu   a więc jest bardzo mała dla dużych   Np. fluktuacje liczby cząstek w jednym milimetrze sześciennym powietrza powodują wahania gęstości rzędu zaledwie jednej milionowej procenta i w większości zastosowań są zaniedbywalnie małe. Umożliwia to opisywanie układów makroskopowych za pomocą ciągłych pól skalarnych (np. gęstości), wektorowych (np. prędkości) i tensorowych (np. sprężystości) oraz niewielkiej liczby wiążących je równań różniczkowych.

Pochodzenie nazwyEdytuj

Nazwę „liczba Loschmidta” wprowadził Ludwig Boltzmann na cześć Johanna Josefa Loschmidta, austriackiego fizyka, który oszacował jej wartość w roku 1865, co umożliwiło mu podanie pierwszej w historii ilościowej oceny wielkości atomów[3]. Początkowo oznaczała liczbę atomów lub cząsteczek gazu doskonałego w warunkach normalnych w objętości 1 cm³[3].

Stała Loschmidta a stała AvogadroEdytuj

Stała Loschmidta ma podobne znaczenie do stałej Avogadra. Obie te liczby wiąże zależność:

 

gdzie:

  – stała Avogadra,
  – objętość 1 mola gazu doskonałego w warunkach normalnych (  = 22413,99 cm³/mol = 22,41399 dm³/mol).

UwagiEdytuj

  1. Symbol   jest oficjalnym oznaczeniem stałej Avogadra[2]

PrzypisyEdytuj

  1. CODATA Value 2014: Loschmidt constant (273.15 K, 101.325 kPa). [dostęp 2015-07-26].
  2. a b CRC Handbook of Chemistry and Physics. Wyd. 91. Boca Raton: CRC Press, 2011, s. 1-8.
  3. a b Alfred Bader, Leonard Parker. Joseph Loschmidt, Physicist and Chemist. „Physics Today”, s. 45, marzec 2001.