Strażnica WOP Polanowice

Strażnica w Markosicach/w Polanowicach:

Strażnica WOP/SG
Markosice/Polanowice
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1945
od 1991 strażnica SG

Organizacja
Dyslokacja

Markosice; Polanowice

Formacja

Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna

Podległość

6 komenda odcinka
7 komenda odcinka
32 batalion OP
92 batalion WOP
Lubuska Brygada WOP
batalion graniczny Gubin
Lubuski Oddział SG

Strażnica WOP Polanowice
Budynki byłej strażnicy WOP w Polanowicach (2017 r.)
 1. podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.
 2. graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.

Formowanie i zmiany organizacyjne edytuj

Strażnica została sformowana w 1945 w strukturze 6 komendy odcinka jako 28 strażnica WOP (Markersdorf)[1] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[2].

W 1947 rozwiązano 6 komendanturę odcinka i jej 26 i 29 strażnicę[a]. Pozostałe strażnice przejął zreformowany 7 odcinek w Gubinie[3].

W marcu 1954 dokonano zmiany numeracji strażnic WOP. Strażnica WOP Polanowice otrzymała numer 36. W 1956 rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica Polanowice III kategorii była 9. w 9 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. W 1964 strażnica WOP nr 12 Polanowice uzyskała status strażnicy lądowej i zaliczona została do III kategorii[4].

W 1976 Wojska Ochrony Pogranicza przeszły na dwuszczeblowy system zarządzania. Strażnicę podporządkowano bezpośrednio pod sztab brygady[5].

Po rozwiązaniu w 1991 Wojsk Ochrony Pogranicza, strażnica w Polanowicach weszła w podporządkowanie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej[6].

W wyniku realizacji kolejnego etapu zmian organizacyjnych w Straży Granicznej, w 2002 strażnica uzyskała status strażnicy SG I kategorii[b].

Ochrona granicy edytuj

W 2003 strażnica ochraniała odcinek granicy długości 24 845 m od znaku granicznego nr 364 do 404[7].

Strażnice sąsiednie:

27 strażnica WOP Późna/Strzegów; 29 strażnica WOP Sadzarzewce/Polanowice - w 1946.
35 strażnica WOP Strzegów II kategorii; 37 strażnica WOP Sękowice - 1954
8 strażnica WOP Strzegów II kategorii; 10 strażnica WOP Sękowice - 1956
strażnica WOP Strzegów II kategorii; 10 strażnica WOP Gubin - 1967

Dowódcy strażnicy edytuj

 • por. Bolesław Mucha
 • chor. Franciszek Stankiewicz
 • sierż. Stanisław Wiśniewski (był w 1951)
 • kpt. Stanisław Gozdek (był w 1954)
 • ppor. Leszek Zatorski

Uwagi edytuj

 1. Rozformowana na podstawie rozkazu ND WP 077/org z 13 lutego 1947
 2. Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej nr 3 z 11.01.2002

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Jerzy Prochwicz: Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011. ISBN 978-83-7726-027-2.
 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza : (1945-1991): krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • Józef Ostrowski: Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1989. Ludzie - wydarzenia. Krosno Odrzańskie: Drukarnia Dem-druk w Lubsku, 2005.
 • Luiza Potocka, Grzegorz Kowalski: Lubuski i Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. W: Leszek Elas [patronat]: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011. Materiały poseminaryjne - Tom II. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2011. ISBN 978-83-909484-4-7.
 • Wykazy dyslokacyjne WOP 1946 → Archiwum Straży Granicznej. Szczecin., sygn. 217/143.
 • ASGr.Historia Lubuskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Krosno Odrzańskie 1965.