Szczawian wapnia

związek chemiczny

Szczawian wapniaorganiczny związek chemiczny, sól wapniowa kwasu szczawiowego. Związek ten zawarty jest w roślinach uprawnych, m.in. w szczawiu (jego wakuoli). Nie jest wchłaniany przez człowieka. Natomiast w postaci krystalicznej może zaczopować kanaliki nerkowe i doprowadzić do powstawania kamieni nerkowych.

Szczawian wapnia
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny CaC2O4
Inne wzory (COO)2Ca
Masa molowa 128,10 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 563-72-4
5794-28-5 (monohydrat)
PubChem 33005
Podobne związki
Inne aniony octan wapnia, mrówczan wapnia, węglan wapnia, siarczan wapnia
Inne kationy szczawian amonu
Podobne związki szczawiany
Zdjęcie mikroskopowe kryształów szczawianu wapnia w moczu

W organizmach występują następujące formy kryształów szczawianu wapnia:

  • jedyńce – mają postać pryzmatów lub romboedrów
  • styloidy – występują zazwyczaj jako pojedyncze graniastosłupy, rzadziej spotykane są zrosty dwóch kryształów (kryształy bliźniacze lub dwojaki)
  • rafidy – są złożone z wielu kryształów i przyjmują postać ułożonych szeregowo igieł
  • druzy – powstają ze zrośnięcia się wielu drobnych kryształów (według F.P. wyd. IV, V i VI: "gruzły")
  • piasek krystaliczny – zbiór wielu drobnych kryształów, luźno ułożonych względem siebie, wypełniają prawie całą komórkę
  • włókna okrysztalone – tworzone są w wyniku inkrustacji komórek danej tkanki

PrzypisyEdytuj