Technik elektroradiolog

Technik elektroradiologii – osoba należąca do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, posiadająca wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii (wykorzystujących promieniowanie X, promieniowanie gamma, pole magnetyczne, ultradźwięki), diagnostyki elektromedycznej (np. odbiór i przetwarzanie sygnałów bioelektrycznych) oraz wiedzę na temat metod radioterapeutycznych.

Do zadań zawodowych technika elektroradiologii należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (m.in. RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, angiografia, diagnostyka izotopowa), jak i elektromedycznej (m.in. EKG, EEG, audiometria, spirometria), współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.

Wykonywanie tych czynności elektroradiolog opiera m.in. o zasady Ochrony Radiologicznej i Systemy Zapewnienia Jakości[potrzebny przypis]. Niezbędna jest także troska o stan pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania badań i zabiegów.

Praca często odbywa się warunkach szkodliwych (np. narażenie na promieniowanie jonizujące) i stresie – należy cechować się odpowiednim stanem zdrowia. Wymaga podejścia interdyscyplinarnego, umiejętności pracy w zespole i stałego doskonalenia się.

Kwalifikacje technika elektroradiologii można nabyć kończąc medyczną szkołę policealną i zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektroradiolog. Istnieje również możliwość uzyskania tytułu elektroradiologa, gdy ukończy się studia na uczelni wyższej na poziomie licencjackim lub magisterium.

Przykłady jednostek organizacyjnych szpitali/klinik gdzie pracują technicy elektroradiolodzy:

 • pracownie rentgenowskie (RTG);
 • pracownie tomografii komputerowej (TK);
 • pracownie rezonansu magnetycznego (MR);
 • pracownie angiografii / radiologii interwencyjnej;
 • pracownie elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich;
 • pracownie echokardiografii;
 • pracownie spirometrii;
 • pracownie densytometrii;
 • pracownie audiometrii;
 • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii;
 • szpitalne oddziały ratunkowe;
 • pracownie hemodynamiki / kardioangiografii;
 • pracownie elektrofizjologii / elektroterapii serca i kontroli rozruszników;
 • oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji;
 • zakłady radioterapii.

Linki zewnętrzneEdytuj

 1. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe: Technik elektroradiolog. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. ISBN 978-83-7400-200-4.