Tetrahydrotiofen

związek chemiczny

Tetrahydrotiofen (THT) – heterocykliczny związek chemiczny, nasycona pochodna tiofenu.

Tetrahydrotiofen
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C4H8S
Masa molowa 88,17 g/mol
Wygląd cuchnąca bezbarwna ciecz[1]
Identyfikacja
Numer CAS 110-01-0
PubChem 1127[1]
Podobne związki
Podobne związki tetrahydrofuran
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

W temperaturze pokojowej jest to lepka, oleista ciecz o specyficznym zapachu.

Jest szkodliwy dla zdrowia. Wchłania się do organizmu poprzez układ oddechowy i przez skórę (nie da się jej całkowicie wymyć). Służy do nawaniania gazu ziemnego w tzw. nawanialniach.

Podczas pracy z THT należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ opary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni, a opary o stężeniu 1/3 z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową.

Przy wycieku gazu do środowiska ziemia często nasącza się THT. Aby usunąć ten bardzo intensywny i nieprzyjemny zapach polewa się ziemię 10% roztworem nadmanganianu potasu lub 5% podchlorynu sodowego.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Tetrahydrotiofen (CID: 1127) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  2. a b c d e Tetrahydrotiofen (nr T15601) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.

Zobacz teżEdytuj