Tożsamość Bézouta

typ równania liniowego o dwóch niewiadomych całkowitych

Tożsamość Bézouta a. lemat Bézoutatożsamość algebraiczna polegająca na tym, że dla niezerowych liczb całkowitych oraz o największym wspólnym dzielniku istnieją liczby całkowite oraz nazywane liczbami Bézouta lub współczynnikami Bézouta, które spełniają liniowe równanie diofantyczne

Étienne Bézout (1730–1783)

Ponadto jest najmniejszą dodatnią liczbą całkowitą, dla której istnieją rozwiązania całkowite oraz powyższego równania.

Nazwa pochodzi od Étienne’a Bézouta.

Historia edytuj

 
Claude-Gaspard Bachet de Méziriac (1581–1638)

Pierwszy dowód dla liczb całkowitych można znaleźć już w pracach francuskiego matematyka Claude’a-Gasparda Bacheta de Méziriac (1581–1638)[1], mianowicie w drugim wydaniu Problèmes plaisans et délectables qui se font par les nombres z 1624 roku. Étienne Bézout (1730–1783) uogólnił tożsamość, obejmując tym przypadek wielomianów, dowodząc znacząco więcej. W wyniku jednego z częstych przypadków w matematyce nazwisko Bézouta zostało błędnie skojarzone z wynikiem Bacheta: niekiedy jednak spotyka się nieco sprawiedliwszą nazwę twierdzenia Bacheta-Bézouta tego lematu; nazwa twierdzenie Bézouta odnosi się wtedy do faktu, iż równanie

 

ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy liczby całkowite   oraz  względnie pierwsze.

Algorytm edytuj

Liczby Bézouta   i   można wyznaczyć za pomocą rozszerzonego algorytmu Euklidesa, nie są one jednak wyznaczone jednoznacznie: jeśli dane jest rozwiązanie   to istnieje ich nieskończenie wiele i są one postaci

 

Przykład edytuj

Największym wspólnym dzielnikiem   i   jest   Tożsamość Bézouta mówi, że musi istnieć całkowite rozwiązanie na   oraz   następującego równania:

 

Jednym z tych rozwiązań jest   oraz   istotnie:   Innym rozwiązaniem jest np.   oraz  

Dowód edytuj

Jeden z dowodów[2] tożsamości Bézouta wykorzystuje algorytm dzielenia z resztą i fakt dobrego uporządkowania zbioru dodatnich liczb całkowitych. Niech   i   będą dowolnymi niezerowymi liczbami całkowitymi, zaś   oznacza zbiór wszystkich dodatnich liczb całkowitych postaci   gdzie   oraz   są liczbami całkowitymi. Zbiór   jest niepusty, co oznacza, że na mocy dobrego jego uporządkowania istnieje element najmniejszy,  

Na mocy algorytmu dzielenia z resztą istnieją również takie liczby całkowite   oraz   dla których   przy czym   Jednakże

 

Jeśli   jest dodatnia, tzn.   to   co przeczy temu, że   jest najmniejszym elementem   Stąd   i w konsekwencji   co oznacza, że   dzieli  

Podobnie (stosując algorytm dzielenia dla b w miejsce a) okazuje się, że   dzieli   W ten sposób   jest wspólnym dzielnikiem   oraz   Jeśli   jest innym wspólnym dzielnikiem, to   dzieli również   co z definicji oznacza, że   jest największym wspólnym dzielnikiem   oraz  

Uogólnienia edytuj

Tożsamość Bézouta można rozszerzyć na kombinacje liniowe więcej niż dwóch liczb: dla dowolnych liczb   o największym wspólnym dzielniku równym   istnieją takie liczby całkowite   że

 

Największy wspólny dzielnik   jest w istocie najmniejszą dodatnią liczbą całkowitą, którą można zapisać jako kombinację liniową   W szczególności więc liczby  względnie pierwsze (jako całość), gdy istnieją liczby całkowite   dla których

 

Tożsamość Bézouta obowiązuje nie tylko w pierścieniu liczb całkowitych, ale również w dowolnej dziedzinie ideałów głównych. Dokładniej: jeśli   jest dziedziną ideałów głównych, zaś   oraz   są elementami   a   jest ich największym wspólnym dzielnikiem, to istnieją elementy   oraz   należące do   dla których zachodzi   Wynika to z faktu, iż ideał   jest główny i istotnie jest równy   Tożsamość Bézouta jest więc tam wynikiem przyjętej definicji.

Tożsamość Bézouta wyznacza klasę pierścieni: pierścień nazywa się pierścieniem Bézouta, jeśli każdy skończenie generowany ideał tego pierścienia jest główny. Oczywiście tożsamość Bézouta obowiązuje w każdym pierścieniu Bézouta.

Twierdzenie
Niech dana będzie skończona rodzina   wielomianów   z których choć jeden jest niezerowy. Jeśli   oznacza największy wspólny dzielnik tej rodziny, to istnieje rodzina   wielomianów   dla której zachodzi równość
 

W szczególności wielomiany   są względnie pierwsze (jako całość) wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje rodzina     które spełniają równość

 

Przypisy edytuj

  1. Jean-Pierre Tignol: Galois’ Theory of Algebraic Equations. Singapur: World Scientific, 2001. ISBN 981-02-4541-6.
  2. Algorytm Euklidesa.

Linki zewnętrzne edytuj