Transkrypcja Sidneya Laua

transkrypcja języka kantońskiego alfabetem łacińskim
(Przekierowano z Transkrypcja Sidney Lau)

Transkrypcja Sidneya Laua – system zapisu wymowy standardowego języka kantońskiego za pomocą alfabetu łacińskiego, opracowany przez Sidneya Laua(ang.) jako pomoc przy nauczaniu kantońskiego. Adaptacja wcześniejszego systemu Meyer-Wempe(ang.).

NagłosyEdytuj

b
[p]
p
[pʰ]
m
[m]
f
[f]
d
[t]
t
[tʰ]
n
[n]
l
[l]
g
[k]
k
[kʰ]
ng
[ŋ]
h
[h]
j
[ts]
ch
[tsʰ]
s
[s]
 
gw
[kw]
kw
[kʰw]
y
[j]
w
[w]

WygłosyEdytuj

a
[aː]
aai
[aːi]
aau
[aːu]
aam
[aːm]
aan
[aːn]
aang
[aːŋ]
aap
[aːp]
aat
[aːt]
aak
[aːk]
  ai
[ɐi]
au
[ɐu]
am
[ɐm]
an
[ɐn]
ang
[ɐŋ]
ap
[ɐp]
at
[ɐt]
ak
[ɐk]
e
[ɛː]
ei
[ei]
      eng
[ɛːŋ]
    ek
[ɛːk]
i
[iː]
  iu
[iːu]
im
[iːm]
in
[iːn]
ing
[ɪŋ]
ip
[iːp]
it
[iːt]
ik
[ɪk]
oh
[ɔː]
oi
[ɔːi]
o
[ou]
  on
[ɔːn]
ong
[ɔːŋ]
  ot
[ɔːt]
ok
[ɔːk]
oo
[uː]
ooi
[uːi]
    oon
[uːn]
ung
[ʊŋ]
  oot
[uːt]
uk
[ʊk]
euh
[œː]
  ui
[ɵy]
  un
[ɵn]
eung
[œːŋ]
  ut
[ɵt]
euk
[œːk]
ue
[yː]
      uen
[yːn]
    uet
[yːt]
 

TonyEdytuj

Poszczególne tony zapisuje się za pomocą nadpisanych cyfr.

Opis tonu Oznaczene
wysoki opadający 1  
średni wznoszący się 2  
średni równy 3  
wysoki równy 10  
niski opadający 4  
niski wznoszący się 5  
niski równy 6  

Linki zewnętrzneEdytuj