Universidad Ricardo Palma

Universidad Ricardo Palma (URP) – uniwersytet utworzony w 1969 roku w Limie (Peru), autonomiczny od 1971 roku. URP kształci ponad 10 tys. studentów w różnych dziedzinach (np. nauki przyrodnicze, techniczne, sztuka, prawo i stosunki międzynarodowe), na kilkunastu kierunkach kształcenia. Oferuje też studia podyplomowe oraz prowadzi kształcenie na odległość i badania naukowe w wielu dziedzinach[2]. W roku 2011 zajmował 1907. miejsce w światowym rankingu popularności uniwersytetów i 8. miejsce wśród 57. uniwersytetów peruwiańskich[3].

Universidad Ricardo Palma
URP
Ricardo Palma University
Dewiza

es Formamos seres humanos para una cultura de paz
(Kształcimy ludzi dla kultury pokoju)

Data założenia

1969

Patron

Ricardo Palma

Państwo

 Peru

Adres

Av. Benavides 5440, Santiago de Surco, Lima 33 Peru

Liczba studentów

ok. 10 tys.

Rektor

Dr Iván Rodríguez Chávez[1]

Położenie na mapie Peru
Mapa konturowa Peru, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Universidad Ricardo Palma”
Ziemia12°07′59,20″S 76°58′49,97″W/-12,133111 -76,980547
Strona internetowa
Manuel Ricardo Palma Soriano

Patron uczelni edytuj

Ricardo Palma (1833–1919) był pisarzem i bibliotekarzem peruwiańskim, który brał też udział w życiu politycznym. Za swoje liberalne poglądy został w roku 1860 wygnany z kraju. Po powrocie, w latach 1884–1912, był dyrektorem Biblioteki Narodowej w Limie (Biblioteca Nacional del Peru). Jest autorem m.in. 12. tomów Tradiciones peruanas (Tradycje Peru), wydawanych w okresie 1872–1915, które są rodzajem kronik historyczno–obyczajowych, częściowo opartych na źródłach bibliograficznych. Ten nowy gatunek literacki nazwano tradiciones[4].

W grudniu 1997 roku w URP utworzono Instituto Ricardo Palma, którego celem jest upowszechnianie prac patrona uniwersytetu, dotyczących peruwiańskiej tradycji[2].

Jednostki organizacyjne i kierunki studiów edytuj

URP prowadzi kształcenie na ośmiu wydziałach (poziom licencjacki, magisterski i wyższy, zobacz – zestawienie poniżej). W zakresie kursów pielęgniarstwa współpracuje ze azkołami pielęgniarstwa "Padre Luis Tezza" i "San Felipe"[2]. Poza wydziałami w uczelni działają instytuty, centra naukowe i inne jednostki organizacyjne, np.:

Instituto Confucio
W sierpniu 2007 roku w Shijiazhuang, Chunlan Jiang, rektor Hebei Normal University i Ivan Rodriguez Chavez, rektor URP, podpisali porozumienie w sprawie wymiany nauczycieli. Od 2008 roku wykładowcą języka hiszpańskiego w HNU została Cecilia Lozano, która w 2010 otrzymała chińską nagrodę "Przyjaźń Yanzhao 2010", przyznawaną zasłużonym ekspertom zagranicznym, pracującym w Chinach. Z jej inicjatywy utworzono w URP Instytut Konfucjusza, który został otwarty w listopadzie 2010 roku (dyrekcja: prof. Rosa Filipchuk de Romeo, prof. Bingxin Pan). Głównym celem instytutu jest promowanie badań nad językiem i kulturą Chin, czemu służą np. kursy języka chińskiego, seminaria, konferencje, warsztaty, wystawy. Zajęcia prowadzą nauczyciele peruwiańscy i chińscy (Guixiang Gao Jun i Wang Chen Yan)[5][6]. Instytut należy do międzynarodowej rodziny Instytutów Konfucjusza, działających również w Polsce[7], np. w Uniwersytecie Jagiellońskim[8] i Wrocławskim oraz Politechnice Poznańskiej i Opolskiej[9].
Centro de Orientación Psicológica (C.E.Ps.I )
Celem działalności centrum jest psychologiczne i psychologiczno-pedagogiczne wsparcie dla studentów, wykładowców oraz innych pracowników URP oraz pozauczelnianych instytucji publicznych i osób, działających na rynku krajowym i międzynarodowym. C.E.Ps.I uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu „Uniwersytet bez ścian” (Universidad sin Paredes). W ramach tego projektu m.in. wprowadza innowacyjne metody uczenia się i nauczania oraz podejmuje starania o upowszechnienie doradztwa i leczenia w zakresie neurologii i neuropsychologii[10].

Przykładowe programy studiów edytuj

Ingeniería Informática
Program studiów magisterskich na kierunku „inżynieria komputerowa” obejmuje np. kształcenie w zakresie inżynierii oprogramowania Web lub zarządzania w e-biznesie. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców, którzy uzyskali stopnie naukowe w specjalistycznych ośrodkach na świecie (np. w Tokyo University of Technology lub w Université Montpellier 2) i mają wieloletnie doświadczenie w pracy dla międzynarodowych firm, np. w Peru, Chile i Meksyku[11].
Maestría en Ciencia Política
Dwuletnie studia magisterskie na kierunku „nauki polityczne” obejmują m.in. kursy z zakresu: historii myśli politycznej, praw człowieka, prawa konstytucyjnego, antropologii politycznej, psychologii politycznej, metod i technik badań w naukach społecznych, teorii państwa, analizy dyskursu politycznego, lobbingu, partii politycznych systemów wyborczych, polityki międzynarodowej i makroekonomii[12].
Maestría en Ecología y Gestión Ambiental
Studenci kierunku „ekologia i zarządzanie środowiskowe” są przygotowywani do rozwiązywania zadań związanych z ochroną środowiska Peru, cechującego się wysoką różnorodnością biologiczną, oraz racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi poprzez stosowanie „czystych technologii” i zintegrowanych systemów gospodarki odpadami. Program dydaktyczny (4 semestry) jest realizowany z udziałem profesorów z URP i profesorów z innych uczelni (w tym zagranicznych). Program obejmuje 22. kursy, w tym np.: statystykę stosowaną w ekologii, prawne aspekty ochrony środowiska, biologiczna różnorodność ekosystemów, ekonomię środowiska i zasobów naturalnych, metodologię badań, ekologię i ochronę środowiska, chemię organiczną, oceny oddziaływania na środowisko, zarządzanie środowiskowe, planowanie przestrzenne, ekologię człowieka, ekologiczne podstawy zrównoważonej produkcji, zarządzanie odpadami przemysłowymi i komunalnymi, rekultywację środowiska[13].
Maestría en Educación por el Arte
Program edukacji w dziedzinie sztuki obejmuje problemy literatury, muzyki, plastyki, tańca i fotografiki. Wydział nawiązuje do myśli Don Ricarda Palmy, akcentując w programach kursów zagadnienia kultury peruwiańskiej[14][15][16].
Docencia Superior
Kierunek uruchomiono w celu przygotowania nauczycieli, przekazujących wiedzę naukową. Studenci opanowują np. techniki nauczania w dziedzinie nauk podstawowych, technologii i nauk humanistycznych, metody ocen efektów nauczania, zasady planowania badań[17].

Zestawienie kierunków studiów edytuj

Licencjaty
Wydział architektury
Wydział nauk biologicznych
Wydział nauk ekonomicznych i biznesu
Wydział prawa i nauk politycznych
Wydział nauk humanistycznych i języków współczesnych
Wydział Inżynierii
Wydział medyczny
Wydział Psychologii
Studia doktoranckie
Studia magisterskie
 • Zarządzanie w biznesie
 • Architektura na kierunku „zarządzanie w biznesie”
 • Architektura i zrównoważony rozwój
 • Nauki polityczne[12]
 • Nauczanie języka francuskiego
 • Docencia Superior (top-edukacja)[17]
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ekologia i zarządzanie środowiskowe[13]
 • Edukacja przez sztukę[14][15][16]
 • Pielęgniarstwo ze specjalizacją w zarządzanie administracyjne
 • System zarządzania jakością i bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym
 • Muzealnictwo i zarządzanie w działalności kulturalnej
 • Psychologia w specjalności dot. kształcenia niepełnosprawnych
 • Psychologia kliniczna
 • Turystyka i hotelarstwo (problemy zarządzania)
 • Ochrona zdrowia publiczna (problemy zarządzania szpitalami)
 • Inżynieria procesowa na kierunku „zarządzanie i planowanie”
 • Informatyka[11]
Drugi stopień specjalizacji

Przypisy edytuj

 1. Rektor URP: Dr Iván Rodríguez Chávez. www.urp.edu.pe. [dostęp 2016-09-27]. (hiszp.).
 2. a b c www Reseña Historica i Organización, dostępne ze strony głównej URP). www.urp.edu.pe. [dostęp 2011-07-22]. (hiszp.).
 3. World Universities and Colleges: 2011 World University Rankings: URP. [w:] Ranked by web popularity, in 200 countries [on-line]. www.4icu.org/pe/. [dostęp 2011-07-23]. (ang.).
 4. Wielka Encyklopedia Powszechna. T. 8: Nomo Polsc. 1965, s. 418.
 5. Instituto Confucio (Biuletyn 2010 ). www.urp.edu.pe/urp/pdf. [dostęp 2011-07-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)]. (hiszp.).
 6. Instituto Confucio. www.urp.edu.pe/iconfucio/. [dostęp 2017-01-13]. (hiszp.).
 7. Instytut Konfucjusza w Polsce. www.goldenline.pl/forum/. [dostęp 2011-07-24]. (pol.).
 8. Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Jagiellońskim. www.instytutkonfucjusza.pl/. [dostęp 2016-09-27]. (pol.).
 9. Instytut Konfucjusza w Politechnice Opolskiej. instytutkonfucjusza.po.opole.pl. [dostęp 2011-07-24]. (pol.).
 10. El C.E.Ps.I es un Centro de Orientación Psicológica. www.urp.edu.pe/cepsi. [dostęp 2011-07-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-08)]. (hiszp.).
 11. a b Maestría en Ingeniería Informática Menciones: Ingeniería de Software para Web, Gerencia Informática para el Negocio Electrónico. www.urp.edu.pe/posgrado. [dostęp 2011-07-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-23)]. (hiszp.).
 12. a b Maestría en Ciencia Política. www.urp.edu.pe/posgrado. [dostęp 2011-07-23]. (hiszp.).
 13. a b Maestría en Ecología y Gestión Ambiental. www.urp.edu.pe/posgrado. [dostęp 2011-07-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)]. (hiszp.).
 14. a b Maestría en Educación por el Arte. www.urp.edu.pe/posgrado. [dostęp 2011-07-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)]. (hiszp.).
 15. a b Maestría en Educación por el Arte. Plan de Estudios (program). www.urp.edu.pe/posgrado. [dostęp 2011-07-23]. (hiszp.).
 16. a b Maestría en Educación por el Arte. Docente (wykładowcy). www.urp.edu.pe/posgrado. [dostęp 2011-07-23]. (hiszp.).
 17. a b Docencia Superior. www.urp.edu.pe/posgrado. [dostęp 2011-07-24]. (hiszp.).
 18. Segunda Especialidad en Microbiología y Parasitología en Salud. www.urp.edu.pe/posgrado. [dostęp 2011-07-23]. (hiszp.).