Władcy Armenii

lista w projekcie Wikimedia

Władcy Armenii – władcy historycznych państw ormiańskich.

Najdawniejsi władcy Armenii edytuj

Azzi Chajasza edytuj

 • Karanisz (władca Azzi Chajaszy w północno-zachodniej Armenii ok. 1400–1380 p.n.e.)
 • Marijasz (ok. 1380–1370)
 • Chuchanasz (Hukkana) (ok. 1370–1350)
 • Annijasz (ok. 1350–1330)
 • Mutti (ok. 1330–1320)
 • Nieznani władcy (ok. 1320–850)
 • Azzi Chajasza podbita przez Urartu ok. 850

Hurszama edytuj

 • Aszkalidża (władca Hurszamy przed 1410 p.n.e.)
 • Nunnu
 • Sanda

Kaszatama edytuj

 • Szerisza (władca Kaszatamy przed 1410 p.n.e.)
 • Taggaszta (przed 1410)

Konfederacja Nairi edytuj

 • Nieznani władcy (ok. 1244–przed 820 p.n.e.)
 • Zależność od Frygii po 1164–przed 1114
 • Zależność od Asyrii 1114–860, 821/818
 • Bisiraini (w Arima przed 820 p.n.e.)
 • Siraszune (w Babarura przed 820)
 • Za’anzar (w Dimama ok. 820)
 • Ursi (w Ganguchutu ok. 820)
 • Bara (w Giazina ok. 820)
 • Taszathai (w Gingibira ok. 820)
 • Arusza (w Kindutausz 821)
 • Amamaasz (w Kingistilenzach ok. 820)
 • Ardara (w Usztaszsza ok. 820)

Pozostali władcy Nairi'

 • Ammebaal (ok. 860)
 • Kakia (?–858)
 • Luhipiri (Lutripis) (ok. 845)
 • Aszpasztatauk (przed 821)
 • Artasirari (ok. 820)
 • Nieznani władcy (?)
 • Chubuszka (ok. 710)
 • Chubuszkia podbija Nairi ok. 710

Hubuszkia edytuj

 • Apadża (władca Hubuszkii w północnym regionie przed 884 p.n.e.)
 • Zależność od Asyrii od 858
 • Kaki (ok. 856)
 • Puchana (ok. 837)
 • Datana (ok. 829)
 • Datadża (ok. 828)
 • Dadi (przed 810)
 • Zależność od Urartu 810–po 736
 • Dżanzu (ok. 720/15)
 • Zależność od Asyrii 715/14

Urartu edytuj

Osobny artykuł: Królowie Urartu.

Legendarni królowie Arme-Supria (Nairi) (ok. 800–331 p.n.e.) edytuj

Dynastia Haikazunich

 • Baroir (Paruir)
 • Hrachia [syn]
 • Parnuaz [syn]
 • Paczoicz [syn]
 • Kornak (Gornak) [syn]
 • Pawos [syn]
 • Haikak [syn]
 • Erwand Sakawakeats (Krótkotrwały) [syn]
 • Dikran (Tigran) [syn]
 • Wahagn (Wahaken) [syn]
 • Arawan [syn]
 • Nerseh [syn]
 • Zareh [syn]
 • Armog [syn]
 • Bagam (Pakam) [syn]
 • Wahan [syn]
 • Wahe [syn]

Satrapowie Armenii edytuj

Dynastia Hydarnidów edytuj

 • Hydarnes (perski satrapa Armenii ok. 450; satrapa Fenicji, Arabii i Hyrkanii)
 • Terituchmes (?–410; satrapa Hyrkanii) [syn]

Dynastia Orontydów (Erwanidów) edytuj

 • Orontes (Erwand) I (satrapa Armenii i ok. 401–344; satrapa Myzji 366–344) [wnuk Orontesa, brata Hydarnesa?]

Królowie Armenii edytuj

Dynastia Orontydów (Erwanidów) (pierwsze królestwo armeńskie) edytuj

 • Orontes II (satrapa Armenii 344–331; król Armenii 331) [syn; wnuk Artakserksesa II, króla Persji]
 • Mithranes (331–317; satrapa Lidii) [syn]
 • Zależność od Macedonii 330–301
 • Neoptolemos (macedoński satrapa Armenii 323–321)
 • Orontes III (317–ok. 260) [syn Mithranesa?]
 • Zależność od Frygii 653–585
 • Samos (ok. 260–?) [syn?]
 • Arsames (po 260–228) [syn]
 • Kserkses (228-212) [syn]
 • Abidissares (ok. 212) [brat?]
 • Orontes IV (ok. 212–200) [brat Kserksesa]
 • Panowanie Seleucydów ok. 200–189
 • Podbój Armenii przez Rzym 189

Królowie Małej Armenii (Sofene) edytuj

Królowie Wielkiej Armenii (Gordyene) edytuj

 
Mapa pokazująca Małą Armenię, Sofene i Wielką Armenię za panowania Tigranesa II Wielkiego.

Dynastia Artaksydów (Artaszesydów) (drugie królestwo armeńskie) edytuj

# Imię Wizerunek Urodzony Zmarł Czas rządów Rodzice Tytuł
1 Artakses I 188 p.n.e.–165? p.n.e. król Armenii
2 Artawazdes I 165? p.n.e.–115 p.n.e. Artakses I
Satenik
król Armenii
3 Tigranes I 115 p.n.e.–95 p.n.e. Artakses I
Satenik
król Armenii
4 Tigranes II Wielki   138 p.n.e. 56 p.n.e. 95 p.n.e.– 55p.n.e. Tigranes I lub Artawazdes I
król Armenii
5 Artawazdes II 55 p.n.e. – 34 p.n.e. Tigranes II
Kleopatra z Pontu
król Armenii
6 Artakses II 20 p.n.e. ok. 30 p.n.e. – 20 p.n.e. Artawazdes II król Armenii
7 Tigranes III 20 p.n.e. – 8/6 p.n.e. Artawazdes II król Armenii
8 Tigranes IV 8 p.n.e. – 5 p.n.e. król Armenii
9 Artawazdes III 5 p.n.e.– 2 p.n.e. król Armenii
10 Tigranes IV (ponownie) i Erato   2 p.n.e. – 1? n.e. król i królowa Armenii
11 Artawazdes IV 4 n.e.– 6 n.e. król Armenii
12 Tigranes V 36 n.e. 6–12 n.e. król Armenii
13 Erato   6 n.e.–12 n.e. Tigranes III królowa Armenii

Królowie z nadania Rzymu i Partii z różnych rodów edytuj

 • Ariobarzanes (II) (2–4; wasal rzymski; król Medii Atropatene) [syn Artawazdesa I, króla Medii Atropatene i Małej Armenii]
 • Artawazdes IV (II) (4–6; wasal rzymski; usunięty, zmarł 10; król Medii Atropatene) [syn]
 • Tigranes V Herodian (6–12; wasal rzymski; usunięty, zmarł 36) [wnuk Heroda I Wielkiego, króla Judei]
 • Erato (3. panowanie 12)
 • Wonones I (ok. 12–15/16; wasal partyjski; wcześniej król Partii) [syn Fraatesa IV, króla Partii]
 • Orodes (ok. 15/16–18; wasal partyjski; usunięty) [syn Artabanosa II, króla Partii]
 • Artakses III (Zenon) (18–34; wasal rzymski) [syn Polemona I, króla Małej Armenii, Pontu i Bosporu]
 • Arsakes I (34–35; wasal partyjski) [brat Orodesa]
 • Orodes (2. panowanie 35; wasal partyjski)
 • Mitrydates (35–37; wasal rzymski; usunięty) [ brat Farsmana I, króla Iberii]
 • Panowanie rzymskie 37–41
 • Mitrydates (2. panowanie 41–51; wasal rzymski)
 • Radamist (51–53/54; wasal rzymski) [zięć; syn Farsmana I, króla Iberii]
 • Tirydates I (53–60; wasal partyjski; usunięty) [brat Wologezesa I, króla Partii]
 • Tigranes VI (60–62; wasal rzymski; usunięty, zmarł 68) [bratanek Tigranesa V]
 • Tirydates I (2. panowanie 62–ok. 98; wasal partyjski 62–63, potem rzymski)
 • Aksidares (po 98–113; wasal partyjski) [syn Pakorusa II, króla Partii]
 • Parthamasiris (113–114; wasal partyjski) [brat]
 • Panowanie rzymskie 114–117
 • Sanatruk (w południowej Armenii 114–117) [brat stryjeczny]
 • Wologazes I (117–140) [syn]
 • Sohemus (140–161; wasal rzymski; usunięty) [wnuk? Sohemusa, króla Emesy i Sofene]
 • Aureliusz Pakorus (161–163; usunięty; wasal partyjski) [syn Wologezesa III, króla Partii]
 • Sohemus (2. panowanie 163–180; wasal rzymski)

Dynastia Arsacydów i inni (trzecie królestwo armeńskie) edytuj

 • Wologazes II (180–191; później król Partii) [syn? Wologazesa IV, króla Partii]
 • Chosroes I 191–216/17) [syn]
 • Tirydates II (216/17–252) [syn]
 • Artawazdes V (252–262; wasal partyjski; usunięty) [syn Sohemusa]
 • Zależność od Persji 252–287
 • Hormizd Ardaszir (262–272; później król Persji) [syn Szapura I, króla Persji]
 • Narses (273–279/80; tylko na wschodzie 279/80–293; później król Persji) [brat]
 • Chosroes II Dzielny (na zachodzie 279/80–287) [syn Tirydatesa II]
 • Tirydates III (287–293; w całym kraju 293–298) [brat]
 • Zależność od Rzymu 287–384
 • Tiran (Helios)-Tirydates IV Wielki (298–330) [syn Chosroesa II]
 • Chosroes III Mały (330–336; usunięty) [syn]
 • Flawiusz Hannibalianus (335–337)
 • Chosroes III (2. panowanie 337–339)
 • Arszak II (Tiran-Tirydates V) (339/40–367; usunięty, zmarł 370) [syn]
 • Pap (367/68–374) [syn]
 • Warazdat (374–377/78) [brat stryjeczny?]
 • Interregnum 377/78–378/79
 • Arszak III (378/79–384; tylko na zachodzie 384–390) [syn Papa]
 • Wologazes (Walarszak) (koregent 379–ok. 386) [brat]
 • Likwidacja królestwa Armenii Zachodniej 390

'Królowie Armenii Wschodniej

 • Chosroes IV (384–389; usunięty) [syn Warazdata]
 • Interregnum 389–401
 • Wramszapuh (401–417) [brat]
 • Chosroes IV (2. panowanie 417)
 • Szapur (417–421) [syn Jazdagirda I, króla Persji]
 • Artakses IV (422–428; usunięty) [syn Wramszapuha]
 • Likwidacja królestwa przez Persów 428

Perscy wicekrólowie (marzpanowie) Persarmenii edytuj

 • Weh Mihr Szapur (428–442)
 • Wasak (442–451; książę Siuniku)
 • Adhur Hordmizd (451–465; książę Arszakuni)
 • Adhur Gusznasp (465–481)
 • Sahak (Izaak) II Bagratuni (481–483)
 • Szapur Mihran (483)
 • Zar Mihr (483–484)
 • Szapur Mihran (2. raz 484)
 • Nikor Wesznasp Tad (484)
 • Andigan (484–485)
 • Wahan Mamikonian (485–505)
 • Wardan Mamikonian (505–514) [brat]
 • Purzan (514–518)
 • Mzhezh I Gnuni (518–548)
 • Wesznawahram (Gusznasp Wahram) (548)
 • Tenszabasz (Tan Szapur) (548–552)
 • Wesznawahram (2. raz 552–554)
 • Tenszabasz (2. raz 554–558/60)
 • Warazdat (558/560–564)
 • Czihr Gusznasp Suren (564–572)
 • Wardan Gusznasp (572–573)
 • Glon Mihran (573–574)
 • Filip (574–576; książę Siuniku)
 • Tam Chosrou (576)
 • Waraz Vzur (576–578)
 • Aspahbad Pahlaw (579–586)
 • Frahad (586–590)
 • Frarti Datan (590–592)
 • Muszel I Mamikonian (591?)
 • Windatakan
 • Nachwefaghan
 • Merakbut (592–605)
 • Jazden
 • Butmah
 • Szahrajeanpet (ok. 611–613)
 • Parszenazdat (ok. 613)
 • Namdar Gusznasp (616–619)
 • Szahraplakan (619–624)
 • Roczwehan (624–627)
 • Panowanie Bizancjum 627–628
 • Waraz Tirots II Bagratuni (kuropalates 628–630/35)
 • Bizancjum podbija Persarmenię 630

Bizantyjscy gubernatorzy zachodniej Armenii (Akilisene) edytuj

 • Buzes (ok. 540)
 • Hamazasp Mamikonian (ok. 565)
 • Muszel I Mamikonian (591–593)
 • Wahan (593–606)
 • Wasak Artsruni (?–611)
 • Okupacja perska 612–630

Pierwsi książęta Armenii edytuj

 • Mzhezh II Gnuni (książę pod zwierzchnością bizantyjską 628/30–635)
 • Dawid Saharuni (635–638)
 • Teodor Rsztuni (641–ok. 643)
 • Waraz Tirots II Bagratuni (643–645)
 • Teodor (2. raz 645–655)
 • Zależność od Kalifatu 653–657
 • Muszel II Mamikonian (654–655)
 • Hamazasp II Mamikonian (655–658)
 • Zależność od Bizancjum 657–658
 • Panowanie Kalifatu 658–662
 • Grzegorz I Mamikonian (662–684/5)
 • Zależność od Kalifatu 662–690
 • Aszot II Bagratuni (686–690) [wnuk Waraz Tirotsa II]
 • Narses Kamsarakan (690–691)
 • Zależność od Bizancjum 690–711
 • Symbat VI Bagratuni (691–711) [bratanek Aszota II]
 • Okupacja arabska 697–700
 • Panowanie Kalifatu 711–732
 • Aszot III Ślepy Bagratuni (732–748) [bratanek Aszota II]
 • Zależność od Kalifatu 732–884
 • Grzegorz II Mamikonian (748–750)
 • Muszel III Mamikonian (750–755)
 • Izaak Bagratuni (755–761) [bratanek Aszota II]
 • Symbat VII Bagratuni (761–772) [syn Aszota III]
 • Interregnum 772–780
 • Taczat Andzewatsi (780–782/85)
 • Interregnum 782/85–806

Dynastia Bagratydów

 • Aszot IV Waleczny (Mięsożerny) (806–826) [syn Symbata VII]
 • Symbat VIII Wyznawca (826–855; usunięty, zmarł 862/67) [syn]
 • Bagarat (Bagrat) I (książę książąt 830–852) [brat]
 • Aszot V Wielki (856–862; książę książąt ok. 862–884; król Armenii 884–890) [syn Symbata VIII]
 • Aszot (antyksiążę 877–878; usunięty; książę Taronu) [syn Bagarata I]

Królowie Armenii edytuj

Dynastia Bagratydów (czwarte królestwo armeńskie) edytuj

 • Aszot I Wielki (884–890) [syn Symbata VIII]
 • Symbat I Męczennik (890–913; usunięty) [syn]
 • Aszot II Żelazny (913–928) [syn]
 • Aszot (antykról 921–936) [brat przyrodni]
 • Abas (928–952) [brat Aszota II]
 • Aszot III Miłosierny (952–977) [syn]
 • Symbat II Zdobywca (977–989) [syn]
 • Gagik I Szachinszach (989–1020) [brat]
 • Jan Symbat III (1020–1041) [syn]
 • Aszot IV Mężny (koregent 1021–1039/40) [brat]
 • Abas (koregent) [brat]
 • Gagik II (1041/42–1045; usunięty, zmarł 1080?) [syn Aszota IV]
 • Bizancjum podbija Armenię 1045

Książęta i królowie Armenii Cylicyjskiej edytuj

Zobacz hasło: Armenia Mała (piąte królestwo armeńskie)

Lokalni władcy zachodniej Armenii edytuj

Książęta Andzewatsiku edytuj

Dynastia Andzewatsich

 • Jerachnawu (władca Arberani w Waspurakanie ok. 250)
 • Megar (ok. 350–370)
 • Gnel (ok. 370–374)
 • Choren (ok. 374–390)
 • Szmawon (ok. 430 -460)
 • Sachur (ok. 650)
 • Grzegorz (ok. 740–770)
 • Tachat (ok. 770–781, książę (iszchan) 781–785)
 • Muszel (ok. 850)

Dynastia Artsrunich

 • Gurgen I (867–896/97; antyksiążę Waspurakanu i Taronu)
 • Atom (ok. 896/97–940) [syn]
 • Gurgen II Chaczik (968/69–990/91; król Waspurakanu 990/91–1003/4) [kuzyn]
 • Derenik (po 991–?) [syn]

Dynastia Andzewatsich

 • Tigranes (?–1015)

Książęta Taronu edytuj

Dynastia Mamikonidów

 • Artawazd I (władca Taronu i Tayk na zachodzie Armenii ok. 280–310)
 • Wacze I (ok. 310–335) [syn]
 • Artawazd II (ok. 335–350) [syn]
 • Wardan I (ok. 350–365) [syn]
 • Wasak (350–364) [brat]
 • Muszel I Waleczny (364–374/78) [syn]
 • Wacze II (374/378) [brat stryjeczny]
 • Manuel I (374/78–386; regent Armenii 378–386) [brat stryjeczny?]
 • Ardaszir (Artawazd III) (386–?) [syn]
 • Hamazasp I (387–432) [syn?]
 • Wardan II (ok. 432–451) [syn]
 • Mangnos (451–471) [syn]
 • Wahan I Wielki (471–505; wicekról Armenii 485–505) [brat stryjeczny]
 • Ward (505–509; wicekról Armenii 505–509) [brat]
 • Artawazd IV (508–540) [syn? Wahana I]
 • Samuel I (ok. 540–555) [syn]
 • Manuel II (ok. 555–572) [wnuk brata Wahana I]
 • Wardan III Czerwony (572) [brat]
 • Muszel II (572–ok. 593) [wnuk brata? Wahana I]
 • Wahan II Wilk (ok. 593–606) [syn?]
 • Symbat (ok. 606–?) [syn]
 • Wahan III Kamsarakan (ok. 610–630) [syn]
 • Tiran (ok. 630–638) [syn]
 • Hamazasp II (ok. 638–661; książę Armenii 655–657 i 657–658) [w 6. stopniu potomek Hamazaspa I?]
 • Muszel (współksiążę 654; książę Armenii 654) [brat]
 • Muszel III (ok. 693) [syn Hamazaspa II]
 • Grzegorz I (przed 748–750; książę Armenii 748–750) [bratanek]
 • Samuel II (ok. 750–772) [bratanek?]
 • Utrata państwa, oprócz Bagrawandene i części Taronu oraz Sasunu po 772
 • Mushel IV (ok. 772–775) [brat?]
 • Artavazd IV (ok. 775–797) [bratanek?]
 • Kurdik (ok. 797–852) [syn?]
 • Grzegorz II (ok. 852–856/62) [syn]
 • Utrata Bagrawandene, nabycie Digisene?
 • Manuel III (?–870/86) [bratanek?]
 • Aneksja Digisene przez Bizancjum 870/86
 • Muszel V (książę Taron-Arsamosate i Sasunu ok. 1000) [prawnuk brata? Grzegorza II]
 • Tornik (ok. 1058–1072/73) [syn]
 • Czorduanel I (1072/73–?) [syn]
 • Wigen (?–po 1125) [syn]
 • Czorduanel II (?–1165) [syn]
 • Hetum Bazyli (1165–1189; tylko książę Mopsuestii 1189–1193) [syn]
 • Taron-Arsamosate i Sasun podbite przez Hisn Hajfę 1189

Dynastia Bagratydów

 • Bagarat (Bagrat) I (826–852; książę książąt Armenii 830–852) [syn Aszota IV Walecznego, księcia Armenii]
 • Gurgen Artsruni (antyksiążę ok. 852–857/58)
 • Aszot I (858–ok. 878; usunięty; antyksiążę Armenii 877–878) [syn Bagarata I]
 • Dawid Królik (878–895) [brat]
 • Gurgen (895–897) [syn Aszota I]
 • Aszot II (897–898) [syn Dawida]
 • Grzegorz I (898–923) [wnuk Bagarata I]
 • Bagarat II (923–940) [syn]
 • Aszot III (940–966) [brat]
 • Grzegorz II (966; abdykował, zmarł 995) [syn]
 • Bagarat III (966; abdykował, zmarł 989) [brat]
 • Taron podbity przez Bizancjum 966

Dynastia Czorduanelich

 • Czorduanel I Czorduaneli (?–990; książę Derxene) [wnuk Czorduanela I i Marii, córki Bagarata II]

Dynastia Mamikonidów

 • Gantsi (ksiażę (części) Taronu ?–1036/37) [brat?]
 • Taczat (1036/37–?) [syn]
 • Czorduanel II (?–po 1123/24) [syn]

Książęta Bagratuni (Bagratydzi) edytuj

 • Symbat (Smbat) I (książę Syspiritide, Kogowit, Tamoritide i dziedziczny aspet Armenii ok. 290–320)
 • Bagarat (Bagrat) (ok. 320–350) [syn]
 • Smbat II (ok. 350–380) [syn]
 • Izaak I (ok. 380–387) [syn?]
 • Symbat III (ok. 387–425) [syn?]
 • Tirots I (ok. 425–450) [syn?]
 • Izaak II (ok. 450–482; wicekról Armenii 481–482) [syn?]
 • Spandiat (ok. 505) [syn?]
 • Manuel (ok. 530) [syn?]
 • Aszot I (ok. 555) [wnuk]
 • Symbat IV Zwycięski (ok. 580–616/17; wicekról Hyrkanii 595–602) [bratanek]
 • Waraz Tirots II (616/17–645; wicekról Armenii 628–630/35; książę Armenii 643–645) [syn]
 • Symbat V (645) [syn]
 • Aszot II (ok. 645–690; książę Armenii 686–690) [syn]
 • Symbat VI (690–726; książę Armenii 691–711) [bratanek]
 • Aszot III Ślepy (726–761; książę Armenii 732–748; zdobył Bznunik) [bratanek Aszota II]
 • Symbat VII (761–772; książę Armenii 761–772; utrata Kogowit i Tamoritide) [syn]
 • Aszot IV Waleczny (Mięsożerny) (772–826; książę Armenii 806–826; zdobył Taron po 772, Tayk Południowy, Arszarunik i Siracene po 785) [syn]
 • Symbat VIII Wyznawca (826–855; książę Armenii 826–855; usunięty, zmarł 862/67; zdobył Moksene) [syn]

Aszot V Wielki (855–890; książę Armenii 856–ok. 862, książę książąt Armenii ok. 862–884; król Armenii 884–890; zdobył Bagrawandene) [syn]

 • Powstanie królestwa Armenii 884

Książęta Sziraku i Arszaruniku edytuj

Dynastia Kamsarakan-Arszaruni

 • Kamsar (książę Sziraku (Siracene) i Arszaruniku ?–314)
 • Arszawir I (314–po 355) [syn]
 • Spandarat (po 355–ok. 378/79) [syn]
 • Szawasp (ok. 378/79–415) [syn]
 • Hrahat I (ok. 415–428) [bratanek]
 • Gazawon I (ok. 428–449) [syn]
 • Arszawir II (ok. 449–460) [syn?]
 • Wahan I (ok. 460–po 487) [syn]
 • Izaak (po 487–505) [brat]
 • Gazawon II (po 505–przed 555) [syn Wahana I?]
 • Zaurok (przed 555–po 571) [syn]
 • Narses I (przed 591–po 637) [syn?]
 • Wahan II (po 637–?) [syn?]
 • Narses II (przed 689–691; książę Armenii 689/90–691) [syn]
 • Narses III (691–?) [syn]
 • Hrahat II (ok. 720) [syn]
 • Artawazdes (ok. 740) [syn]
 • Narses IV (przed 750–po 785) [syn]
 • Szirak i Arszarunik podbity przez Aszota IV Walecznego, księcia Bagratuni po 785

Książęta i królowie Waspurakanu edytuj

Książęta Artsrunidynastia Artsrunich

 • Wacze (książę Artsruni na zachodzie Armenii ok. 338/350)
 • Szawasp (ok. 360) [syn]
 • Merudżan I (ok.380) [syn]
 • Merudżan II (ok. 410) [bratanek]
 • Nerszapuh (Mihrszapuh) Rmbosian (przed 449/51–po 475) [syn?]
 • Izaak I (ok. 484–?) [syn?]
 • Wasak (?–610/11) [syn]
 • Waraz Szapuh (610?–643) [syn?]
 • Wahan (ok. 700) [syn?]
 • Izaak II (?–762) [syn]

Książęta Waspurakanu

 • Hamazasp I (762–785) [bratanek]
 • Gagik I (785–?) [syn]
 • Hamza (Hamazasp II) (ok. 900) [syn]
 • Aszot I Abulabas (836–852; usunięty) [syn]
 • Gurgen (antyksiążę 855–857/58; książę Mardpetakanu) [kuzyn]
 • Grzegorz Derenik (857/58–868; ustąpił) [syn Aszota I]
 • Aszot I Abulabas (2. panowanie 868–874)
 • Grzegorz Derenik (2. panowanie 874–886/87)
 • Gagik Abumrawan (regent 886/87–ok. 888; antyksiążę ok. 888–896) [kuzyn]
 • Sergiusz Aszot II (886/87–903) [syn Grzegorza Derenika]

Królowie Waspurakanu

 • Chaczik Gagik II (903–908; król 908–943/44) [brat]
 • Derenik Aszot III (943/44–958/59) [syn]
 • Abusahl Hamazasp III (958/59–968/69) [brat]
 • Aszot IV Izaak III Miłosierny (968/69–990/91) [syn]
 • Gurgen Chaczik (990/91–1003/04) [brat]
 • Senekerim Jan (1003/04–1021; abdykował, zmarł 1026/27) [brat]
 • Bizancjum podbija Waspurakan 1021/22

Książęta Moksene edytuj

Dynastia Bagratydów

 • Symbat Wyznawca (?–855; książę Bagratuni jako Symbat VIII, książę Armenii 826–855; usunięty, zmarł 862/67) [syn Aszota IV Walecznego, księcia Armenii]
 • Muszel (855–?) [syn]
 • Grzegorz (książę? ok. 900) [syn]
 • Zapranik (ok. 976) [wnuk]

Dynastia Artsrunich

 • Hmajak (ok. 1080)

Królowie Lori edytuj

Dynastia Bagratydów

 • Gurgen (Cyriak, Korike) I (982–989) [syn Aszota III, króla Armenii]
 • Dawid I Bez Ziemi (989–1046/68) [syn]
 • Symbat (koregent 989–?) [brat]
 • Cyriak II (koregent ok. 1046; król 1046/48–1189; wasal Seldżukidów 1064) [syn Dawida I]
 • Okupacja Seldżukidów 1081–1089
 • Dawid II (1089–ok. 1113; usunięty; tylko w Matsnaberd ok. 1113–1145) [syn]
 • Abas I (koregent 1089–ok. 1113; usunięty; tylko w Tawusz ok. 1113–1145) [brat]
 • Seldżukidzi podbijają Lori ok. 1113

Królowie Matsnaberdu (Taszir-Dżogaret)

 • Dawid II (ok. 1113–1145; wcześniej król Lori)
 • Cyriak III (ok. 1145–1185) [syn]
 • Abas II (1185–1192) [syn]
 • Alsartan I (1192–1232; abdykował, zmarł po 1232) [syn]
 • Cyriak IV (1232–1236; usunięty, zmarł 1249?) [syn]
 • Mongołowie podbijają Matsnaberd 1236
 • Pahlavan (1258–1260) [syn]
 • Tagiatin (1260)
 • Alsartan II (ok. 1260–1280)
 • Nieznani władcy (ok. 1280–1450)
 • Armeńscy władcy z dynastii Melikian (ok. 1450–1801)

Królowie Karsu (Wanandu) edytuj

Dynastia Bagratydów

 • Muszel (962–984) [syn Abasa, króla Armenii]
 • Abas I (984–1029) [syn]
 • Gagik Abas II (1029–1064; abdykował, zmarł 1080) [syn]
 • Kars włączony do Bizancjum, potem podbity przez Seldżukidów 1064

Władcy Ani edytuj

Dynastia Banu Szaddad

 • Abul-Aswar Szawir I ibn al-Fadl ibn Muhammad (1064–1067)
 • Zależność od Seldżukidów 1064–1072
 • Al-Fadl Manuczir (1067–1118) [syn]
 • Abul-Aswar Szawir II (1118–1124) [syn]
 • Panowanie gruzińskie 1124–1126
 • Fadlun I (III) (1126–1130) [syn]
 • Chuszczir (1131) [brat]
 • Mahmud (ok. 1132–?) [brat]
 • Fachr ad-Din Szaddad (przed 1154–155) [syn]
 • Fadlun II (IV) (1155–1161) [brat]
 • Panowanie gruzińskie 1161–1163
 • Okupacja Ildigizida Atabega 1163–1164
 • Szachanszah I (1164–1174) [brat]
 • Panowanie gruzińskie 1174–1185
 • Jan Orbelian (1174–1177)
 • Zakare (1185–1198/99; usunięty)
 • Kaj Sułtan (ok. 1198) [brat Szachan-Szacha I]
 • Panowanie gruzińskie 1199–1201

Książęta Anidynastia Zakarydów

 • Zakare (2. panowanie pod zwierzchnością gruzińską 1201–1216)
 • Jan I (atabeg 1201–1231)
 • Szachanszah II (1216–1261; wasal Mongołów od 1236) [syn Zakarego]
 • Jan II (1261–ok. 1280) [syn]
 • Zależność od Il-Chanów 1266–1335
 • Szachanszah III (ok. 1280–1320) [syn]
 • Wram (Wahram) (1320–ok. 1342) [brat]
 • Ani podbite przez Czupanidów ok. 1342

Lokalni muzułmańscy władcy w zachodniej Armenii edytuj

Władcy Arzanu edytuj

Dynastia Banu Zurara

 • Zurara (ok. 800–850)
 • Musa (ok.. 850–870) [syn]
 • Abu-Madżrai (ok. 870–890) [syn]
 • Arzan podbity przez Amid 890

Emirowie Manzikertu edytuj

Dynastia Banu Kajs (Abul-Warda)

 • Abul-Ward (862/67–887)
 • Abd al-Hamid (887–po 900) [syn]
 • Abu Sawada (ok. 914) [syn]
 • Abul-Aswad (po 930) [stryj]
 • Abul-Muizz Ahmad ibn Abd ar-Rahman (po 940–949/52) [syn adoptowany; kuzyn]
 • Abu Salim (949/52–964) [syn?]
 • Panowanie Banu Hamdan 964–985
 • Amid podbija Manzikert 985

Władcy Amidu edytuj

Dynastia Banu Szajbani

 • Isa ibn asz-Szajch ibn as-Salih asz-Szajbani (870–882/83; gubernator Palestyny 866–870)
 • Ahmad (883–898) [syn]
 • Muhammad (898–899; usunięty, zmarł ok. 900) [syn]
 • Panowanie Kalifatu 899–901

Dynastia Banu Hamdan

 • Abul-Chajdż Abd Allah ibn Hamdan (władca Amidu i Arzanu 901–929)
 • Abul-Hasan Ali (Sajf ad-Daula) (929–967) [syn]
 • Abut-Taglib Fadl Allah ibn Hasan (Uddat ad-Daula) (967–978)
 • Panowanie Bujidów 978–983

Dynastia Banu Marwan (kurdyjska)

 • Abu Abd Allah al-Husajn ibn Dustak al-Harbuha al-Bad (władca Amidu 982/93–990)
 • Panowanie Majjafarikinu 990–997
 • Abu Tahir Jusuf (997–1024; wasal Majjafarikinu)
 • Panowanie Majjafarikinu 1024–1061
 • Said ibn Ahmad ibn Marwan (1061–1063)
 • Panowanie Majjafarikinu 1063–1092

Dynastia Inala

 • Inal (ok. 1097–1100)
 • Fachr ad-Din Ibrahim (ok. 1100–1109/10) [syn]
 • Sad Daula Abu Mansur Ilaldi (1109/10–1141) [syn]

Dynastia Nisani (de facto regenci i ministrowie)

 • Muajad ad-din Abu Ali al-Hasan ibn Ahmad an-Nisani (ok. 1136–1156)
 • Dżamal ad-Din Kamal ad-Din Abul-Kasim Ali (1156–1177/78) [syn]
 • Baha ad-Din Masud (1177/78–1183) [syn]
 • Panowanie Hisn Kajfa 1183–1241
 • Panowanie Rumu 1241–1260
 • Panowanie Tabrizu 1260–1352

Ak Kojunlu („spod znaku białego barana”)

 • Kutlug Beg ibn Tur Ali (władca w Amidzie ok. 1352–?)
 • Baha ad-Din Kara Juluk Usman ibn Fachr ad-Din (1378–1435)
 • Ali (1435) [syn]
 • Nur ad-Din Hamza (1435–1445/66) [brat]
 • Uzun Hasan (1466–1478; władca Mardinu od 1453, w Tabriz 1469) [syn Alego]
 • Chalil (1478) [syn]
 • Jakub Beg (1478–1490) [brat]
 • Abul-Fath Baj-Sunkur (1490–1492; usunięty, zmarł 1493) [syn]
 • Mardin podbija Amid 1492

Emirowie Achlatu edytuj

 • Nagah (964–984)
 • Panowanie Majjafarikinu 984–1071
 • Panowanie Seldżukidów 1071–1112
 • Panowanie Majjafarikinu 1112–1127

Dynastia Artukidów

 • Ahmad (1127–1128) [syn Ibrahima, emira Majjafarikinu]
 • Nasir ad-Din Sukman II ibn Ibrahim (1128–1185) [bratanek]
 • Sajf ad-Din Bak Timur (1185–1193)
 • Badr ad-Din Ak-Sunkur (1193–1197) [syn Sukmana II]
 • Szuga ad-Din Kutlug (uzurpator 1197)
 • Al-Malik al-Mansur Muhammad (1197–1206) ([syn Bak Timura]
 • Izz ad-Din Balban (uzurpator 1206–1207)
 • Majjafarrikin podbija Achlat 1207

Emirowie Majjafarikinu (Martyropolisu) edytuj

Dynastia Banu Marwan (kurdyjska)

 • Abu Abd Allah al-Husajn (983–990)
 • Zjednoczenie z Mardinem 983–997
 • Abu Ali al-Hasan ibn Marwan (990–997) [bratanek]
 • Mumahhid ad-Daula Abu Mansur Said (997–1010) [brat]
 • Abu Szudża Parwiz ibn Muhammad (uzurpator 1010–1011)

Nasr ad-Daula Abu Nasr Ahmad (1011–1061) [brat Abu Alego al-Hasana]

 • Zjednoczenie z Mardinem 1024–1061
 • Nizam ad-Din Abul-Kasim Nasr (1061–1079) [syn]
 • Zjednoczenie z Mardinem 1063–1092
 • Abu-Muzaffar Mansur (1079–1085/86) [syn]
 • Panowanie Seldżukidów 1085–1092
 • Nasir ad-Daula (1092–1093)
 • Panowanie Seldżukidów 1093–1108

Dynastia Artukidów

 • Muin ad-Din Sukman I al-Kutbi (emir Majjafarikinu z tytułem szacha Armenii 1108–1112; wcześniej emir Hisn Kajfy; zdobył Achlat 1112) [brat Jakutiego, emira Mardinu]
 • Zahir ad-Din Ibrahim (1112–1127; wcześniej emir Hisn Kajfy) [syn]
 • Nadżm ad-Din Il-Ghazi I (1122; emir Mardinu 1106/7–1122) [stryj]
 • Szams ad-Daula Sulajman I (1122–1124) [syn]
 • Husam ad-Din Timurtasz (1124–1152; emir Mardinu 1122–1252) [brat]
 • Nadżm ad-Din Alpi (1152–1179) [syn]
 • Kutb ad-Din Il-Ghazi II (1179–1184) [syn]
 • Husam ad-Din Juluk Arslan (1184–1185; regencja 1184–1185) [syn]

Dynastia Ajjubidów

Władcy Bidlisu edytuj

 • Muhammad ibn Dżuhajr (1084; seldżucki gubernator Majjafarikinu 1085–1089)
 • Muhammad ibn Dilmacz (1084–?)

Tugan Arslan al-Ahdab ibn Husam ad-Daula (władca (szach) Bidlisu i Armenii ok. 1131–1137)

 • Husam ad-Daula Karti (1137–1143/44) [syn]
 • Okupacja Zankidów z Mosulu 1139–1180
 • Szams ad-Din Jakut Arslan (1143/44–1145/46) [syn]
 • Zija ad-Din Ajjub (1145/46–1148; były wezyr)
 • Fachr ad-Din Daulat Szach ibn Tugan (1148–?)
 • Nieznani władcy (?–1192)
 • Panowanie Achlatu 1192–1207
 • Panowanie Majjafarikinu 1207–1260
 • Panowanie Il-Chanów 1260–1350

Dynastia Zija ad-Dina

 • Hadżdżi Szaraf I ibn Zija ad-Din (emir Bidlisu ok. 1394–1403; usunięty)
 • Szams ad-Din I (1403–?) [syn]
 • Zależność od Kara Kojunlu 1406–1420
 • Zależność od Timurydów 1420–1467
 • N.N.(?) (?–1467)
 • Okupacja Ak Kojunlu 1467–1495
 • Ibrahim (w Achlat i Bidlisie ok. 1476)
 • Muhammad (ok. 1495–1507) [syn]
 • Amir Szaraf II (1507/14–1534)
 • Zależność od Persji 1508–1514
 • Zależność od Turków osmańskich 1514–1534
 • Szams ad-Din (1534–1558) [syn]
 • Zależność od Persji 1534–1578
 • N.N.(?) (1558–1579)
 • Szaraf ad-Din Chan al-Bidlisi (chan 1579–1596; usunięty)
 • Zależność nominalna od Turków osmańskich 1586–1847
 • Szams ad-Din III (1596–1601) [syn]
 • Nieznani władcy (1601–1849)

Emirowie Hisn Hajfy edytuj

Dynastia Artukidów

 • Muin ad-Din Sukman I al-Kutbi (1101/2–1104/5; potem emir Majjafarikinu)
 • Zahir ad-Din Ibrahim (1104/5–1108; potem emir Majjafarikinu) [syn]
 • Rukn ad-Daula Daud (ok. 1108–1144) [brat]
 • Fachr ad-Din Abul-Harit Kara Arslan (1144–1167) [syn]
 • Nur ad-Din Muhammad (1167–1185/86) [syn]
 • Al-Masud Kutb ad-Din Sukman II (1185/86–1200/1) [syn]
 • As-Salih Nasir ad-Din Mahmud (1200/1–1222) [brat]
 • Rukn ad-Din Maudud (1222–1232) [syn]
 • Al-Masud (1232; usunięty) [syn]

Dynastia Ajjubidów

 • As-Salih Nadżm ad-Din Ajjub (1232–1239; sułtan Egiptu i Syrii 1239–1249) [wnuk Adila, emira Majjafardinu, sułtana Egiptu i Syrii]
 • Al-Muazzam Turanszach (1239–1249; sułtan Egiptu i Syrii 1249–1250) [syn]
 • Al-Muwahhid Taki ad-Din Abd Allah (1249–1283) [syn]
 • Mongołowie (Ilchanidzi) podbijają Hisn Hajfę 1260
 • Al-Kamil Abu Bakr Muhammad I (1283–?) [syn]
 • Al-Adil Mudżir ad-Din Muhammad II (?) [syn]
 • Al-Adil Szihab ad-Din Ghazi (?) [syn]
 • Al-Salih Abu Bakr (?–1378) [syn]
 • Al-Adil Fachr ad-Din Sulajman I (1378–?) [brat]
 • Al-Aszraf Szaraf ad-Din Ahmad I (?–1432/33) [syn]
 • As-Salih Salah ad-Din Chalil I (1432/33–1452) [syn]
 • Al-Kamil Ahmad II (1452–?) [syn]
 • Al-Adil Chalaf ibn Muhammad (?–1462) [wnuk Ahmada I]
 • Chalil II ibn Sulajman (1462–1517?) [wnuk Ahmada I]
 • Sulajman II (1517–1525?) [syn]
 • Al-Husajn (1525) [brat]
 • Hisn Hajfa podbita przez Turków osmańskich 1525

Emirowie Mardinu edytuj

Dynastia Artukidów

 • Jakuti ibn Artuk ibn Aksik al-Kutbi al-Amir (1101/2–1104/5)
 • Ali (1104/5–1106/8) [brat]
 • Nadżm ad-Din Il-Ghazi I (1106/7–1122) [brat]
 • Husam ad-Din Timurtasz (1122–1152; w Majjafarikinie od 1124) [syn]
 • Zjednoczenie z Majjafarikinem 1152–1184
 • Husam ad-Din Juluk Arslan (1184–1200/1; utrata Majjafarikinu 1185) [prawnuk]
 • Regencja 1184–1204
 • Al-Mansur Nasir ad-Din Artuk Arslan (1200/1–1239/40) [brat]
 • as-Said Nadżm ad-Din Ghazi I (1239/40–1260) [syn]
 • Mongołowie (Ilchanidzi) podbijają Mardin 1259
 • Al-Muzaffar Kara Arslan (1260–1292) [syn]
 • Szams ad-din Daud I (1292–1294) [syn]
 • Al-Mansur Nadżm ad-Din Ghazi II (1294–1312) [brat]
 • Al-Adil Imad ad-Din Ali Alpi (1312) [syn]
 • Szams ad-Din Salih I (1312–1364) [brat]
 • Al-Mansur Ahmad (1364–1367/68) [syn]
 • As-Salih Mahmud (1367/68) [syn]
 • Al-Muzaffar Daud II (1368–1376/77) [stryj]
 • Az-Zahir Madżd ad-Din Isa (1376/77–1394; usunięty) [syn]
 • As-Salih II ibn Daud (1394–1397; usunięty)
 • Isa (2. panowanie 1397–1407)
 • As-Salih II (2. panowanie 1407–1408)

Ak Kojunlu („spod znaku białego barana”)

 • Panowanie Amidu 1408–1445
 • Muizz ad-Din Dżahangir (1445–1453) [syn Alego, władcy Amidu]
 • Uzun Hasan (1453–1478; władca Amidu od 1466) [brat]
 • Kasim (po 1478–1503; władca Amidu od 1492) [syn Dżahangira]
 • Persja podbija Mardin 1503

Emirowie Charputu edytuj

Dynastia Artukidów

 • Nurad-Daula Balak ibn Bahram (1106/10–po 1123) [bratanek Sukmana I, emira Hisn Hajfy, Majjafarikinu]
 • Panowanie Hisn Hajfy po 1123–1185
 • Imad ad-Din Abu Bakr (1185/86–1203/4) [syn Kara Arslana, emira Hisn Hajfy]
 • Nizam ad-Din Ibrahim (1203/4–?) [syn]
 • Al-Chidr (przed 1234–1261/62) [syn]
 • Zależność od Rumu od 1234
 • Al-Muizz Nur ad-Din Artuk Szach (1261/62–?)

Lokalni muzułmańscy władcy w centrum Armenii edytuj

Chanowie Nachiczewanu edytuj

 • Haidar Kuli Chan (ok. 1751)
 • Kalb Ali Chan (ok. 1779)
 • Karim Chan Kangarli (ok. 1810–1834)
 • Rosja podbija Nachiczewan 1834

Chanowie Erywania edytuj

 • Amir Dżuna Chan Kadżar (gubernator (beglarbeg) Erywania pod zwierzchnością perską 1604–1605/06; usunięty)
 • Panowanie osmańskie 1605/06–1625
 • Amir Dżuna Chan Kadżar (2. panowanie 1625–1628)
 • Tahmasp Kuli Chan I (1628–1634) [syn]
 • Muhammad Chan Kadżar Kowanlu Amir Kabir
 • Okupacja osmańska 1634–1636
 • Kalbali Chan (1636–1641)
 • Ketuh Ahmad Chan (1641–1645)
 • Chosrou Chan (ok. 1645–1650)
 • Muhammad Chan I (ok. 1650–1655)
 • Nadżaf Chan (ok. 1655–1660)
 • Abbas Kuli Chan (ok. 1660–1665)
 • Safi Kuli Chan I (ok. 1655–1670)
 • Safi Kuli Chan II (ok. 1670–1675)
 • Zaal Chan (ok. 1675–1680)
 • Murtaza Kuli Chan (ok. 1680–1682)
 • Muhammad Chan II (1682–1688)
 • Farzali Chan (ok. 1688–1710)
 • Amirgune Chan (ok. 1710–1724)
 • Panowanie osmańskie 1724–1733
 • Muhammad Kuli Chan (1735–1736)
 • Pir Muhammad Chan (1736)
 • Tahmasp Kuli Chan I (ok. 1736–1740)
 • Mahmud Kuli Chan (ok. 1740–1745)
 • Mahdi Chan Qasimlu (ok. 1745–1748)
 • Husajn Ali Chan (1748–1752)
 • Zależność od Gruzji ok. 1750–1798
 • Chalil Chan (1752–1755)
 • Hasan Ali Chan Kadżar (1755–1763)
 • Husajn Ali Chan Kadżar (1762–1783) [brat]
 • Gulam Ali Chan Kadżar (1783–1784) [syn]
 • Muhammad Chan Kadżar (1784–1805) [brat]
 • Mahdi Kuli Chan (1805–1806)
 • Muhammad Chan III (1806–1807)
 • Husajn Kuli Chan (1807–1827)
 • Rosja podbija Erywań 1826

Lokalni władcy wschodniej Armenii edytuj

Książęta i królowie Siuniku edytuj

Dynastia Haikidów

 • Antioch (Andok) I (książę Siuniku (Siunii) na wschodzie pod zwierzchnością armeńską ok. 314)
 • Walinak (Waghinak) I (ok. 330/39) [syn]
 • Antioch II (?–384/85) [brat]
 • Babik I (384/85–404) [syn]
 • Samus Gentuni (404/05)
 • Walinak II (404/05–412/13) [brat? Babika I]
 • Wasak I (412/13–451; wicekról Armenii 442–451) [syn Babika I]
 • Waraz Walan (Wahan) (451–475/76) [zięć; syn? Walinaka II]
 • Babik II (Babgen I) (575/76–490) [syn Wasaka I]
 • Gedeon (antyksiążę 475/76–483) [syn Waraz Walana]
 • Wram (antyksiążę 483–490) [syn]
 • Interregnum 490–491
 • Wasak II (491–502) [syn]
 • Artaszir I (502–511) [syn]
 • Interregnum 511–514
 • Babgen II (514–524) [syn]
 • Szapuh (uzurpator 524–535)
 • Jan I (535–553) [syn Babgena II]
 • Waghugh (553–554) [syn]
 • Grzegorz I (554–564) [syn]
 • Mihr Artaszir II (564–587) [syn]
 • Interregnum 587–590
 • Piran (590–591) [syn]
 • Interregnum 591–593
 • Sergiusz (593–595) [syn]
 • Interregnum 595–598
 • Izaak I (598–608) [syn]
 • Interregnum 608–621
 • Grzegorz II Nowirak (621–636/37) [syn]
 • Hrahat ((636/37–652/53) [syn]
 • Jan II (652/53–679/80) [syn]
 • Kurd I (679/80–697/98) [syn]
 • Babgen III (729/741) [syn?]
 • Kurd II (ok. 770) [syn?]
 • Wasak III (?–821) [syn?]
 • Podział Siuniku na dwie części 821

Książęta Siuniku Wschodniego (Wajots-Dzor)

 • Filip I (821–848) [syn]
 • Babgen IV (848–851/52) [syn]
 • Wasak IV Mały Książę (851/52–892/93) [brat]
 • Grzegorz (antyksiążę ok. 853)
 • Hrahat (antyksiążę 881)
 • Aszot (książę Wajots-Dzor, Balk, Czahuk i Tsluk ok. 892/93–908) [brat Wasaka IV]
 • Filip II (książę Haband i Sznher ok. 892/93–943) [syn Wasaka IV]
 • Symbat I (909–940/49) [syn Aszota]
 • Babgen V (książę Balk) [brat]
 • Wasak V (książę Wajots-Dzor, Czahuk i części Tsluk 940/49–ok. 960) [syn Symbata I]
 • Symbat II (książę Tsluk i Balk ok. 960–970; król Siuniku ok. 970–998) [bratanek Symbata I]

Książęta Siuniku Zachodniego (Gelarkuniku)

 • Izaak II (821–831/32) [syn Wasaka III]
 • Grzegorz Supan I (831/32–851) [syn]
 • Wasak IV Gabur (851–859) [syn]
 • Grzegorz Supan II (859–912/13) [syn]
 • Izaak III (ok. 914–?) [brat]
 • Wasak V (914–ok. 920) [brat]

Królowie Siuniku

 • Symbat II (ok. 970–998; wcześniej książę Tsluk i Balk)
 • Wasak VI (ok. 998–1019) [syn]
 • Symbat III (ok. 1019–?) [wnuk? Grzegorza Suphana II]
 • Grzegorz III (?–ok. 1072) [brat]

Dynastia Aranszahikidów

 • Jan Senekerim (ok. 1072–1094) [syn adoptowany; brat żony Grzegorza III]
 • Grzegorz IV (ok. 1094–1116) [syn]
 • Symbat IV (116–1166) [brat]

Seldżucy podbijają Siunik 1166

Dynastia Haikidów – linia Chaczen

 • Hasan Wielki (1166–1170; abdykował, zmarł po 1201) [zięć Grzegorza IV]

Książęta Siunikudynastia Orbelianich

 • Elikum I (książę Czahuk i Erndżak w Siuniku przed 1175–ok. 1187) [syn księcia Liparita VI Orbeliani]
 • Liparit I (ok. 1187–1202; książę Siuniku 1202–po 1225) [syn]
 • Elikum II (po 1225–1249/50; książę Wajots-Dzor 1236–1249/50) [syn]
 • Symbat I (1249/50–1273, nazywany „królem Siuniku”; książę Wajots-Dzor 1249/50–1273) [brat]
 • Tarsajicz (1273–1290) [brat]
 • Elikum III (1290–1300) [syn]
 • Biurtel I (1300–1340) [syn]
 • Beszken I (1340–po 1349) [syn]
 • Biurtel II (po 1349–1407) [bratanek]
 • Symbat II (1407–1421) [brat]
 • Beszken II (1421–1437; usunięty, zmarł 1438) [syn]
 • Timurydzi podbijają Siunik 1437

Władcy (melikowie) Siuniku

 • Stolica Kapan

Władcy Taczew

 • Melik Bagir (ok. 1690–1722)
 • Dawid Beg (1722–1725)
 • Mhitar Sparapet (1725–1727)
 • Ajwaz Beg (1727–1730)

Dynastia Safrazianwładcy Sisakanu (Sisianu)

 • Melik Safraz (ok. 1680–1710)

Dynastia Parsadanianwładcy Kapanu

 • Parsadan I (ok. 1630–1650)
 • Sarkis (ok. 1650–1670) [syn]
 • Palasan (Pali) I (ok. 1670–1690) [syn]
 • Parsadan II (ok. 1690–1724) [syn]
 • Palasan II (ok. 1724–1750) [syn]
 • Parsadan III (ok. 1750–1780) [syn]

Książęta Chaczenu Północnego i Wajots-Dzor edytuj

Dynastia Chalbakidów

 • Chalbak I (książę Chaczenu Północnego ok. 1120–1160)
 • Chalbak II (ok. 1160–1200) [syn]
 • Wasak Waleczny (ok. 1200–1224/25; książę Wajots Dzor od 1202) [syn]
 • Prosz Hasan I (1224/25–1284) [syn]
 • Panowanie książąt Siuniku w Wajots-Dzor 1236–1273?
 • Hasan II (1284–1292) [syn]
 • Papak (1292–1298/99) [syn]
 • Eaczi (1298/99–1317; książę Wajots-Dzor ok. 1313) [syn]
 • Hasan III (1317–1351; książę Wajots-Dzor ok. 1320–?) [syn]
 • Arlut I (1351–1385) [bratanek]
 • Arlut II (książę Czaczenu Północnego i Wajots-Dzor ok. 1417) [wnuk?]
 • Dżum (ok. 1473/76) [syn?]
 • Lalabek (tylko Chaczen Północny ok. 1480) [syn]
 • Arlut III (ok. 1498) [syn]

Władcy (melikowie) Gelarkuniku (Gegharkuniku) edytuj

Dynastia Szachnazarian

 • Irits (?Mirza I) (ok. 1460–1490) [w 9. stopniu potomek? Hasana Wielkiego, księcia Chaczenu i króla Siuniku]
 • Mirzadżan (II) Sprawiedliwy (ok. 1490–1520) [syn]
 • Melikbek I (ok. 1520–1550) [syn]
 • Balasan (ok. 1550–?) [syn]
 • Melikbek II (?–1578) [wnuk brata Melikbeka I]
 • Szachnazar I (1578–1608) [syn]
 • Jawri Beg (ok. 1608–1625) [syn]
 • Abow (ok. 1625–1630) [brat]
 • Palasan (ok. 1630–1640)
 • Melikbek III (ok. 1640–1670)
 • Mirza (III) II (ok. 1670–1710)
 • Sarkis (ok. 1710–1730) [syn]
 • Manuczar (ok. 1730–1760) [syn]

Lokalni władcy Artsachu (Karabachu) edytuj

Władcy Chaczenu edytuj

Dynastia Haikidów

 • Atrnerseh I (ksiażę Chaczenu ?–853; także książę Gardmanu i Albanii) [syn Izaaka II, księcia Siuniku Zachodniego]
 • Grzegorz I Naren (po 855–881; książę Gardmanu i Albanii) [syn]
 • Abulis (881–898; książę Gardmanu i Albanii) [syn]
 • Atrnerseh II (898–910; książę Gardmanu i Albanii) [brat]
 • Izaak Sewada I (910–po 922; książę Gardmanu i Albanii; usunięty) [brat]
 • Senekerim I (ok. 955; książę Albanii) [syn]
 • Sewada II Książę (ok. 980; książę Albanii) [syn]
 • Jan Senekerim II (ok. 980/1000; król Albanii) [syn]
 • Grzegorz II (ok. 1000–1003/4; król Albanii) [brat]
 • Grzegorz III (książę? ok. 1080) [bratanek]
 • Wachtang I Sakar (ok. 1120–1142) [syn]
 • Hasan I Wielki (1142–1182; król Siuniku 1166–1170; abdykował, zmarł po 1201) [syn]
 • Wachtang II Tangiz (Tonkik) (1182-po 1214) [syn]
 • Dżalal ad-Daula Hasan II (po 1214–1261; „król Artsachu i Balku”) [syn]
 • Jan Atabek I (1261–1289/90) [syn]
 • Dżalal I (1289/90–ok. 1311) [syn]
 • Atabek II (książę? ok. 1350) [syn]
 • Dżalal II (książę? ok. 1417) [syn]
 • Albast (książę? ok. 1443) [syn]
 • Sajton (Ajtun) (książę? ok. 1457) [syn]

Władcy (melikowie) Chaczenudynastia Hasan-Dżalalian

 • Hatir (po 1457–1467) [syn]
 • Welidżan I (po 1467–1491) [brat]
 • Mechrab (władca? ok. 1520) [syn Hatira]
 • Dżalal III (ok. 1550) [syn]
 • Welidżan II (ok. 1590) [syn]
 • Baltazar (ok. 1630) [syn]
 • Welidżan III (?–1686) [syn]
 • Mulki (1686–1716) [brat]
 • Grzegorz IV (1716–1747) [syn]
 • Allawerdi I (1747–1755) [brat]
 • Mirzabek (1755–1775)
 • Allawerdi II (1775–1813) [prawnuk Allawerdiego I]
 • Rosja podbija Chaczen 1813

Władcy Dizaku edytuj

 • Zjednoczenie z Warandą po 1261–1606
 • Okupacja dynastii szachnazariańskiej 1606–1716

Dynastia Awanidów

 • Bachtam I (tylko tytularny władca (melik) ok. 1640) [syn Awana II, władcy Warandy i Dizaku]
 • Awan III (Egan II) (1716–1744; „chan Sagnachu (Sinachu)” 1734) [syn]
 • Aram (1744–1747) [syn]
 • Jesai (1747–1781) [brat]
 • Bachtam II (1781–ok. 1799) [syn Arama]
 • Abas II (1799–1828)
 • Dizak podbity przez Rosję 1828

Władcy Warandy edytuj

Książęta Warandy i Dizakudynastia Awanidów

 • Wachtang (po 1261–?; także książę Lori-Somcheti) [wnuk Hasana Wielkiego, księcia Chaczenu i króla Siuniku]
 • Awan (Egan) I (ok. 1280) [syn]
 • Gabriel (ok. 1310) [syn]
 • Abas I (ok. 1346) [syn]
 • Iszchan (ok. 1380) [syn]
 • Barchutar (?–ok. 1411) [syn]
 • Dżalal (po 1438-?) [syn]
 • Chumar (Kamar, Karchmaz) (?–1478; książę Somheti 1478–?) [syn]
 • Welidżan (ok. 1478–1500) [syn]

Władcy (melikowie) Warandy i Dizaku

 • Pap (ok. 1500–1530) [w 7. stopniu potomek Awana I]
 • Alam (Elam) (ok. 1530–1566) [syn]
 • Paszik (ok. 1566–1580) [syn]
 • Sudżum (ok. 1580–1600) [syn]
 • Awan II (ok. 1600–1606) [syn]
 • Podział na Warandę I Dizak 1606

Dynastia Szachnazarian

 • Mirza (III) II (1606–ok. 1630) [syn Melibeka II, władcy Gelarkuniku]
 • Balin (ok.1630–1644) [syn]
 • Szachnazar II (1644–1682) [syn]
 • Husajn I (1682–1736) [syn]
 • Mirza (IV) III (1736–ok. 1747) [syn]
 • Józef Husajn II (ok. 1747–1750) [brat]
 • Szachnazar III (ok. 1750–1791) [brat]
 • Husajn III (1791–1805) [syn]
 • Dżamszid (1805–?) [brat]
 • Dżahanbachsz (po 1805–przed 1822) [brat]
 • Chudad (1822–1828) [wnuk? Dżamszida]
 • Waranda podbita przez Rosję 1828

Władcy Gulistanu edytuj

Dynastia Beglaridów

 • Abow I Czarny (władca (melik) Gulistanu na terenie ok. 1605–1632) [w 13. stopniu potomek Hasana Wielkiego, księcia Chaczenu i króla Siuniku]
 • Beglar (1632–ok. 1650) [syn]
 • Abow II Kulawy (ok. 1650–1728) [syn]
 • Józef I (1728–1775) [syn]
 • Beglar Józef (1775–1776) [syn]
 • Abow III (1776–1808) [brat]
 • Pridon (1808–po 1808) [syn Beglara Józefa]
 • Minas (po 1808) [syn Abowa III]
 • Józef II (po 1808–1826) [syn Pridona]
 • Rosja podbija Gulistan 1828

Chanowie Karabachu edytuj

Władcy Szuszy

 • Muhammad (władca Szuszy ok. 1150–1155)
 • Al-Muzaffar (ok. 1155–1160)
 • Bajbars (ok. 1160–1190)
 • Abd al-Malik (ok. 1190–1193?)
 • Okupacja gruzińska 1193/94
 • Prowincja perska 1551–1588
 • Panowanie osmańskie 1588–1606

Chanowie Karabachu

 • Muhammad Chan ibn Chalil Chan Zijad-oglu (chan Karabachu pod zwierzchnością perską 1606–po 1610)
 • Murszid Kuli Chan (po 1610–1620) [syn]
 • Muhammad Kuli Chan (po 1620–1626; usunięty) [brat]
 • Daud Chan ibn Allahwardi Chan (1626–ok. 1642; perski gubernator (beglarbeg) Karabachu od 1639)
 • Muhammad Kuli Chan (2. panowanie ok. 1642–1650)
 • Murtaza Kuli Chan Zijad-oglu Kadżar (ok. 1650)
 • Ugurlu Chan I (ok. 1663)
 • Nieznani chanowie (1680–1722)
 • Haczi Dawud Beg (tylko osmański gubernator (beglarbeg) 1722–1728)
 • Mahithar (tylko osmański gubernator 1728–1730)
 • Ugurlu Chan II Zijad-oglu (1730–1738)
 • Hadżdżi Chan Czemskeseka (ok. 1743–1747)
 • Panah Chan Ali Beg Dżiwanszir (1747–1761)
 • Ibrahim Chalil Chan (1759/61–1797/1806) [syn]
 • Muhammad Beg Dżiwanszir (1797) [bratanek]
 • Mahdi Kuli Chan, son (1806–1822/27; abdykował formalnie 1827, zmarł 1845) [syn Ibrahima Chalila]
 • Karabach podbity przez Rosję 1822/26

Władcy (melikowie) Dżraberdu edytuj

Dynastia Israelian

Dynastia Atabekian

 • Wani (1812–1854)
 • Dżraberd podbity przez Rosję 1854

Bibliografia edytuj

 • Toumanoff C., Manuel de Généalogie et de Chronologie pour l’histoire de la Caucasie Chrétienne (Arménie – Géorgie – Albanie), Edizioni Aquila, Roma 1976.
 • Truhart P., Regents of Nations. Systematic Chronology of States and Their Political Representatives in Past and Present. A Biographical Reference Book, Part 1: Antiquity Worldwide, München 2000, s. 57–63, ISBN 3-598-21543-6.
 • Truhart P., Regents of Nations. Systematic Chronology of States and Their Political Representatives in Past and Present. A Biographical Reference Book, Part 3: Asia & Pacific Oceania, München 2003, s. 859–877, ISBN 3-598-21545-2.

Linki zewnętrzne edytuj