Gajusz Verres (?–43 p.n.e.), rzymski namiestnik prowincji Sycylia. Znany głównie z procesu o nadużycia finansowe popełnione w czasie zarządzania Sycylią 73–71 p.n.e. W imieniu Sycylijczyków oskarżał go Cyceron (pięć mów Przeciw Werresowi z 70 p.n.e.). Obrony jego podjął się Hortensjusz. Werres, nie czekając na wynik procesu, uszedł do Marsylii. Zginął podczas proskrypcji Marka Antoniusza, który zagarnął jego majątek.