Wezgłowie – podpora, na której opiera się łęk lub żebro sklepienia. Przenosi siły pionowe i poziome od konstrukcji łęku.

Zobacz też edytuj