Wodorofosforan potasu

związek chemiczny

Wodorofosforan potasu, K2HPO4nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu fosforowego. Ma postać bezbarwnych kryształów. Jest rozpuszczalny w wodzie. Będąc źródłem potasu i fosforu stosowany jako nawóz, dodatek do żywności i do sporządzania roztworów buforowych.

Wodorofosforan potasu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny K2HPO4
Masa molowa 174,2 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 7758-11-4
PubChem 24450
Podobne związki
Inne aniony wodorowęglan potasu; wodorosiarczan potasu, wodorosiarczyn potasu
Inne kationy wodorofosforan sodu
Podobne związki fosforan potasu; diwodorofosforan potasu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

ZastosowanieEdytuj

Wodorofosforan sodu używany jest jako regulator kwasowości w przemyśle spożywczym.

Jest składnikiem fosforanowych roztworów buforowych.