Wodorofosforan sodu

związek chemiczny Na2HPO4

Wodorofosforan sodu, Na2HPO4nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu fosforowego. Ma postać bezbarwnych, silnie higroskopijnych kryształów. Jest rozpuszczalny w wodzie, daje alkaliczny odczyn roztworu (pH ok. 9 dla roztworu 5%[2]).

Wodorofosforan sodu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny Na2HPO4
Masa molowa bezwodny: 141,96 g/mol
dihydrat: 178,01 g/mol
7-hydrat: 268,07 g/mol
12-hydrat: 358,14 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 7558-79-4 (bezwodny)
10028-24-7 (dihydrat)
7782-85-6 (7-hydrat)
10039-32-4 (12-hydrat)
PubChem 24203
Podobne związki
Inne aniony wodorowęglan sodu; wodorosiarczan sodu, wodorosiarczyn sodu
Inne kationy wodorofosforan potasu
Podobne związki fosforan sodu; diwodorofosforan sodu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Postacie hydratówEdytuj

Oprócz formy bezwodnej, wodorofosforan sodu może występować w formie 3 różnych hydratów:

  • dwuwodny (Na2HPO4·2H2O)
  • siedmiowodny (Na2HPO4·7H2O)
  • dwunastowodny (Na2HPO4·12H2O)

OtrzymywanieEdytuj

Związek ten otrzymywany jest:

  • w reakcji zasady sodowej z kwasem fosforowym: 2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O
  • w reakcji kwasu fosforowego z węglanem sodu: H3PO4 + Na2CO3 → Na2HPO4 + H2O + CO2

ZastosowanieEdytuj

Wodorofosforan sodu używany jest jako regulator kwasowości w przemyśle spożywczym (E339) oraz pełni rolę substancji przeciwzbrylającej. Jest składnikiem niektórych środków przeczyszczających. Wykorzystywany jest jako dodatek w pestycydach i materiałach budowlanych[3].

Jest składnikiem fosforanowych roztworów buforowych.

PrzypisyEdytuj

  1. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 87th ed., CRC Press LLC, Boca Raton, USA, 2007.
  2. Katalog Sigma-Aldrich.
  3. Scorecard – The pollution information site.