Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie i Katowicach jest wydziałem zamiejscowym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Uczelnia kształci na kierunkach inżynierskich, ekonomiczno-prawnych i społecznych. Realizuje studia I (licencjackie i inżynierskie) oraz II stopnia (w tradycyjnej formule, w połączeniu ze studiami podyplomowymi, 100% online, trzysemestralne dla inżynierów). Prowadzi studia podyplomowe z zakresu m.in. administracji, finansów, marketingu, pedagogiki, psychologii i zarządzania oraz program Master of Business Administration z amerykańskim partnerem – Franklin University.

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie i Katowicach
(Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie)

WSB University in Chorzów[1]
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Data założenia 1998
Typ biznesowa
Państwo  Polska
Adres ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7
40-132 Katowice
Liczba studentów 14200[2]
Dziekan dr Krzysztof Koj
Członkostwo Erasmus, ECTS, ETS, AIESEC, AEGEE
Położenie na mapie Chorzowa
Mapa lokalizacyjna Chorzowa
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie i Katowicach (Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie)
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie i Katowicach
(Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie)
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie i Katowicach (Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie)
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie i Katowicach
(Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie)
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa śląskiego
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie i Katowicach (Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie)
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie i Katowicach
(Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie)
Ziemia50°16′45,930″N 18°57′22,644″E/50,279425 18,956290
Strona internetowa

Uczelnia realizuje Program Partnerstwa Biznesowego, do którego przynależą czołowe przedsiębiorstwa w swoich branżach, m.in. firma IBM, Microsoft, ING Bank Śląski czy Grupa Żywiec. Dzięki temu studenci zdobywają doświadczenie zawodowe pod okiem specjalistów w trakcie praktyk i płatnych staży w firmach będących partnerami biznesowymi. Dodatkowo te same firmy opiniują programy nauczania, aby były odpowiednio dopasowane do oczekiwań pracodawców.

Siedziba Wyższej Szkoły Bankowej znajduje się w Chorzowie oraz Katowicach (ul. Wyszyńskiego 7, budynek Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”). W centrum Górnego Śląska uczelnia prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz organizuje szkolenia. Tutaj mieści się także Biuro Rekrutacji.

Historia uczelniEdytuj

Chorzowski Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu powstał w 1998 roku z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej. W 1999 roku WSB w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie dołączyła do grona niepublicznych uczelni posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość, w 2003 roku otrzymała prawo do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, w 2004 roku uzyskała uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Politologia, w roku 2006 do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, a w 2007 do prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku Logistyka. W 2008 roku jako pierwsza niepubliczna Uczelnia w województwie śląskim uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Politologia.

W 2011 roku powstał kierunek Turystyka i Rekreacja, a w roku 2012 uczelnia otworzyła kierunek Bezpieczeństwo Narodowe. W roku 2013 uzyskano uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie. W 2014 roku uczelnia otrzymała prawo do prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria zarządzania i studiów pierwszego stopnia na kierunku Prawo w biznesie. Od 2015 r. prowadzone są studia I stopnia na kierunku Psychologia w Biznesie. Od 2016 r. w ofercie pojawiły się dwa kierunki Język angielski w biznesie i Informatyka (studia inżynierskie).

W 2014 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, której placówka w Chorzowie jest częścią uzyskała prestiżową akredytację IACBE. Akredytacja IACBE jest swoistym certyfikatem jakości, potwierdzeniem spełnienia przez uczelnię określonych wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania, dobrych relacji z biznesem. Akredytacja gwarantuje studentom, że w akredytowanej uczelni uzyskają profesjonalną wiedzę i umiejętności oraz dyplom ukończenia studiów, który liczy się na rynku pracy[3] .

Uczelnia również zdobyła liczne dowody uznania, między innymi znak jakości "Wiarygodna Szkoła" przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne, a także Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, w kategorii "Instytucja i organizacja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukacja na potrzeby firm" przyznawany przez Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz odznakę honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego za szczególny wkład w rozwój i zaangażowanie na rzecz województwa. W opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego raporcie z 2016 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, zajęła 2. miejsce wśród uczelni niepublicznych najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, zajęła 15. miejsce w rankingu uczelni niepublicznych ,,Perspektywy” z 2016 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, w rankingu tygodnika „Wprost” (nr 13/2015) zajęła 3. miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych najbardziej cenionych przez pracodawców.

WładzeEdytuj

 • Rektor – prof. za. dr hab. Józef Orczyk
 • Kanclerz – mgr Rafał Kaszta

Władze Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie:

KatedryEdytuj

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Bankowej tworzą zespoły specjalizujące się w danej dziedzinie. Na WSB w Chorzowie funkcjonują 10 zakładów oraz Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 • Zakład bezpieczeństwa narodowego
 • Zakład finansów i rachunkowości
 • Zakład informatyki
 • Zakład inżynierii zarządzania
 • Zakład logistyki
 • Zakład pedagogiki
 • Zakład prawa w biznesie
 • Zakład psychologii w biznesie
 • Zakład turystyki i rekreacji
 • Zakład zarządzania
 • Studium języków obcych
 • Studium wychowania fizycznego

KształcenieEdytuj

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie daje możliwość podjęcia studiów I i II stopnia na jedenastu kierunkach.

Dodatkowo Szkoła prowadzi również studia podyplomowe w takich obszarach[7]:

 • administracja i bezpieczeństwo
 • finanse i rachunkowość
 • HR
 • IT
 • logistyka
 • marketing i sprzedaż
 • nieruchomości
 • pedagogika
 • psychologia
 • zarządzanie

oraz studia MBA, kursy i szkolenia specjalistyczne oraz kursy językowe.

Współpraca z zagranicąEdytuj

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu aktywnie uczestniczy w europejskim programie Erasmus+. Obecnie chorzowski Wydział Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu prowadzi wymianę studencką z 52 uczelniami krajów Unii Europejskiej.

Dzięki podpisanej w maju 2003 roku umowie u wymianie studentów pomiędzy Wydziałem Zamiejscowym WSB w Chorzowie a Wydziałem Finansów Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), najlepsi absolwenci studiów licencjackich na Wydziale Zamiejscowym zyskali możliwość kontynuowania studiów na preferencyjnych warunkach na uczelni słowackiej.

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie zawarła porozumienie z Bedfordshine University w Wielkiej Brytanii, na podstawie którego studenci finansów i zarządzania po ukończeniu dwóch lat nauki w WSB mogą wyjechać na trzeci rok studiów (5 i 6 semestr) do Wielkiej Brytanii.

Dział Współpracy z Zagranicą organizuje dla studentów wszystkich kierunków wyjazdy studyjne oraz staże zagraniczne realizowane w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych.

Partnerem merytorycznym programu studiów MBA jest Franklin University, amerykańska uczelnia z Columbus w stanie Ohio[8]. Niektóre kierunki studiów podyplomowych kończą się uzyskaniem dodatkowego certyfikatu Franklin University[6].

Działalność studenckaEdytuj

Studenci mają dostęp do licznych kół naukowych i organizacji, których inicjatywy wspierane są zarówno przez Samorząd studencki jak i władze Uczelni.

 • Samorząd studencki
 • Inżynierskiego Koła Naukowego „Gustaw”
 • Koła Naukowego Pedagogiki
 • Koła Naukowego International WSB
 • Koła Naukowego Przedsiębiorczych
 • Koła Naukowego „Overglob”
 • Klubu Uczelnianego AZS WSB
 • Koła Naukowego „Future Finance”.

Stowarzyszenie Absolwentów "Alumnus" Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu jest organizacją społeczną absolwentów. Celem Stowarzyszenia jest:

 • integracja i aktywizacja środowiska absolwentów Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
 • pobudzanie działalności społecznej absolwentów Wydziału na rzecz Stowarzyszenia,
 • utrzymywanie stałej łączności z absolwentami Wydziału,
 • promocja członków Stowarzyszenia w otoczeniu gospodarczym i społecznym,
 • kształtowaniu dobrego imienia i pozytywnego wizerunku Wydziału,
 • promowanie sukcesów i osiągnięć absolwentów,
 • przyczynianie się do rozwoju Wydziału poprzez współpracę z Władzami Wydziału przy kształtowaniu oferty edukacyjnej i szkoleniowej,
 • kształtowanie etyki zawodowej, w dziedzinach, do których przygotowuje Wydział,
 • krzewienie nauki i wiedzy poprzez realizację przedsięwzięć naukowych,
 • krzewienie kultury poprzez podejmowanie inicjatyw kulturalnych,
 • rozwój i pielęgnowanie tradycji Wydziału.

Wydarzenia i imprezyEdytuj

 • Festiwal Przedsiębiorczości – to cykl bezpłatnych warsztatów o tematyce związanej z przedsiębiorczością, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Darmowe kursy online przed maturą
 • Ogólnopolski konkurs „Pokaż nam język” – konkurs sprawdza on znajomość języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego, a także wiedzę z zakresu historii i kultury krajów niemiecko-, anglo- oraz francuskojęzycznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Więcej na www.pokaznamjezyk.pl.
 • Wykłady otwarte z ciekawymi ludźmi – jednym z najznamienitszych gości był dr Witold Skowroński, czołowy polski tłumacz konferencyjny, który pracował z takimi osobistościami, jak: Jan Paweł II, Benedykt XVI; trzej prezydenci RP: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński; prezydenci USA: George Bush, Bill Clinton, George. W. Bush; Cesarz Japonii, Królowa Elżbieta II, Książę Filip
 • „Poligon z Bankową” – profesjonalne szkolenia wojskowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - kursy prowadzone pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Zdobywa się unikatowe umiejętności strzeleckie, ogólnowojskowe, survivalowe i orientacji w terenie. Poznaje się również zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przepisy BHP. Inicjatorami projektu „Poligon z Bankową” są: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie oraz II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia w Chorzowie.

Współpraca z biznesemEdytuj

Program Partnerstwa Biznesowego to połączenie doświadczeń naukowych WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z doświadczeniami firm z terenu całego Śląska., m.in.:

 • Akademia Transportu i Przedsiębiorczości – kierunek: inżynieria zarządzania
 • ArcelorMittal Shared Service Centre Europe sp. z o.o. sp.k. – kierunek: finanse i rachunkowość
 • Beta Security System sp. z o.o. – kierunek: bezpieczeństwo narodowe
 • Business Consulting – specjalność: strategie i techniki sprzedaży
 • DAGMA Bezpieczeństwo IT – kierunek: informatyka
 • Dąbrowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Otwarte Serca” – kierunek: pedagogika
 • DB Schenker – specjalność: zarządzanie usługami logistycznymi
 • Deloitte – specjalność: podatki i finanse publiczne • EUVIC sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – kierunek: informatyka
 • EXBIS – Eksperci Biznesmenom – kierunek: psychologia w biznesie

PrzypisyEdytuj

 1. WSB University in Chorzów – WSB Universities
 2. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie – uczelnie.pl, 2015
 3. Akredytacje międzynarodowe – Wyższa Szkoła Bankowa
 4. a b Studia I stopnia – WSB Chorzów
 5. Studia II stopnia – WSB Chorzów
 6. a b [1] – WSB Chorzów
 7. studia podyplomowe na WSB – WSB Chorzów
 8. Studia MBA – WSB Chorzów

Linki zewnętrzneEdytuj