Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”

polskie wydawnictwo

Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, skr. WN „Śląsk” (do 1992 Wydawnictwo „Śląsk”, skr. „Śląsk”) – polskie wydawnictwo książkowe z siedzibą w Katowicach, specjalizujące się w publikacjach naukowych dotyczących Górnego Śląska.

Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”
Skrót

WN „Śląsk”

Status prawny

sp. z o.o.

Adres

ul. Józefa Ligonia 7
40-036 Katowice

Data założenia

1954

Dyrektor

Bogumiła Cyroń

Redaktor naczelny

dr Dariusz Pohl

Prefiks wydawcy (ISBN): 978
Strona internetowa

Historia

edytuj

Zostało założone w 1954[1]. Działalność wydawniczą rozpoczęło w 1957 jako redakcja literatury społeczno-politycznej Wydawnictwa Górniczo-Hutniczego[1]. W 1962 kierownikiem zespołu został Witold Nawrocki, pełniąc funkcję zastępcy redaktora naczelnego (do 1973)[2]. Z jego inicjatywy od 1963 redakcja prowadziła działalność o złożonym profilu edytorskim: publikowała książki o tematyce górniczej, hutniczej, czasopisma techniczne, literaturę naukową dziedzin społecznych i humanistycznych, społeczno-polityczną, eseistykę i literaturę fabularną. Od początku skupiało się na zagadnieniach związanych z Górnym Śląskiem i Zagłębiem Śląsko-Dąbrowskim, ściśle współpracując z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Instytutem Śląskim w Opolu oraz pozostałymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi regionu[3]. Poza tematyką śląską prezentowało zagadnienia niemcoznawcze i problematyka związków polsko-niemieckich.

W 1973 zostało usamodzielnione. W tym czasie ukształtował się profil edytorski w zakresie śląskoznawstwa (serie „Biblioteka Wiedzy o Śląsku”, „Zasłużeni Ludzie Śląska”), niemcoznawstwa, zagadnień dotyczących historycznego Śląska, Czechosłowacji (m.in. seria „Biblioteka Pisarzy Czeskich i Słowackich”) i Łużyc, a także biografistyki (seria „Z medalionem”). W dziedzinie literatury fabularnej prowadziło działalność inspiratorską i wspierającą twórców. Skupiało środowisko literackie regionu, zwłaszcza krytyków, będąc wydawcą wykonawczym „Śląska Literackiego”. Organizowało krajowe konkursy na twórczość o tematyce górniczej i pracowniczej oraz przyznawało stypendia dla pisarzy z województw katowickiego i opolskiego (później: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego)[1].

Dzięki edycji książek Alfreda Szklarskiego stało się jednym z głównych wydawnictw literatury młodzieżowej w Polsce (później też serie „Baśnie z różnych stron świata”, „Biblioteka Szarej Lilijki”, „Złota Podkowa”)[1]. Współpracowało z innymi w serii „Biblioteka Młodych”. W 80. XX w. wydawnictwo jako pierwsze w kraju publikowało literaturę fikcji naukowej (seria „Science Fiction”).

W 1992 zostało sprywatyzowane jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami zostały: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Biblioteka Śląska[4]. Profil edytorski wydawnictwa został zawężony do publikacji naukowych dotyczących Śląska i środowisk badawczych województwa śląskiego. Jest wydawcą wykonawczym czasopism „Guliwer”, „Śląsk” i „Zaranie Śląskie”.

Przypisy

edytuj
  1. a b c d Fazan 1985 ↓, s. 645.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej [online], katalog.bip.ipn.gov.pl [dostęp 2022-09-18].
  3. Fazan 1985 ↓, s. 646.
  4. O wydawnictwie | Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" [online], www.slaskwn.com.pl [dostęp 2023-04-07].

Bibliografia

edytuj