Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

wydział Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Nauk o Ziemi – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii. Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UŚ, Wydział funkcjonuje jako Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, wskutek połączenia z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska[1].

Wydział Nauk o Ziemi
Faculty of Earth Sciences University of Silesia in Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ilustracja
Data założenia

1974

Data likwidacji

1 października 2019

Państwo

 Polska

Województwo

 śląskie

Adres

ul. Będzińska 60, Sosnowiec

Dziekan

dr hab. Leszek Marynowski, prof. UŚ

Położenie na mapie Sosnowca
Mapa konturowa Sosnowca, u góry po lewej znajduje się punkt z opisem „Wydział Nauk o Ziemi”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Wydział Nauk o Ziemi”
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Wydział Nauk o Ziemi”
Ziemia50°17′56,65″N 19°08′01,14″E/50,299070 19,133650
Strona internetowa
Żyleta
Ilustracja
Wieżowiec Żyleta – siedziba WNoZ UŚ
Państwo

 Polska

Miejscowość

Sosnowiec

Adres

ul. Będzińska 60

Wysokość do dachu

84 m

Kondygnacje

20

Ukończenie budowy

1981

Strona internetowa

Kalendarium[2] edytuj

 • 1974 – powołano do życia Wydział Nauk o Ziemi, jako siódmy z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W jego skład weszły Instytuty: Geografii oraz Geologii. Dziekanem Wydziału został doc. dr Marian Marczak.
 • 1975 – nowym dziekanem Wydziału został prof. dr hab. Aleksander Jachowicz. Instytut Geologii przekształcono w Instytut Geologii i Surowców Mineralnych Górnego Śląska, działający w powiązaniu z Centralnym Urzędem Geologii.
 • 1976 – wydział otrzymał część budynku przy ul. Partyzantów w Sosnowcu.
 • 1979 – na Spitsbergen wyruszyła wyprawa naukowo-badawcza PAN pod przewodnictwem doc. dr. hab. Mariana Puliny z Instytutu Geografii.
 • 1980 – w wyniku reorganizacji struktury Wydziału zniesiono Instytut Geologii i Surowców Mineralnych Górnego Śląska, tworząc równocześnie dwa nowe instytuty: Instytut Geologii oraz Instytut Analizy Surowców Mineralnych.
 • 1981 – nowym dziekanem Wydziału został prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski.
 • 1982 – wydział otrzymał nowy 18-piętrowy budynek przy ul. Będzińskiej (dwa piętra zadysponował Wydział Techniki), nazywany popularnie „Żyletą”, w którym Wydział ma swą siedzibę do dziś.
 • 1983 – w wyniku reorganizacji struktury Wydziału w miejsce instytutów powołano Katedry: Geografii Ekonomicznej, Geografii Fizycznej, Geomorfologii, Geochemii, Mineralogii i Petrografii, Geologii Podstawowej, Geologii Stosowanej, Hydrogeografii i Geologii Inżynierskiej, Paleontologii i Stratygrafii. Poza tym istniały: Obserwatorium Meteorologiczne, Laboratorium Dynamiki Środowiska, Laboratoria Naukowo-Dydaktyczne Katedr Geologii i Katedr Geograficznych, Muzeum Ziemi, Składnica Map i Biblioteka.
 • 1987 – dziekanem wydziału został doc. dr hab. Stanisław Bukowy.
 • 1990 – doc. dr hab. Andrzej Tadeusz Jankowski został mianowany dziekanem.
 • 1991 – wydział uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie geologii.
 • 1992 – wydział uzyskał do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie geografii.
 • 1993 – odbyły się „I Dni Ziemi”, odtąd impreza propagująca wiedzę o Ziemi będzie organizowana corocznie. Nowym dziekanem został prof. dr hab. Jacek Jania.
 • 1994 – w związku z obchodami 20-lecia Wydziału w jego siedzibie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego.
 • 1994 – powołano Muzeum WNoZ[3], muzeum geologiczne gromadzące w swoim zbiorze około 4000 eksponatów, w tym głównie skały, minerały, skamieniałości i meteoryty. Zbiory eksponowane są na wystawach stałych mających charakter rekonstrukcji paleośrodowiskowych przeszłych okresów geologicznych oraz kolekcji dydaktycznych
 • 1995 – po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację na kierunek geologia (studia magisterskie).
 • 1996 – utworzono nową Katedrę: Klimatologii.
 • 1997 – wydział uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie geografii oraz geologii, stając się tym samym szóstym wydziałem uniwersytetu posiadającym pełnię praw akademickich.
 • 1998 – we współpracy z Katowickim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego Wydział zorganizował 47. zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wydarzenie, które przebiegało pod hasłem „Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego”, połączone było m.in. z obchodami 25-lecia funkcjonowania ośrodka geograficznego na Uniwersytecie. Owocem tego przedsięwzięcia było opublikowanie czterech tomów prac naukowych będących streszczeniami wystąpień plenarnych, obrad sekcyjnych i sesji terenowych.
 • 1999 – zakupiona zostaje Stacja satelitarna SKYCEIVER WIN – HRPT[4] przez Katedrę klimatologii oraz Katedrę Geomorfologii. System szwajcarskiego przedsiębiorstwa TECNAVIA służy do cyfrowego odbioru danych i ich przetwarzania na wysokiej rozdzielczości obrazy satelitarne z satelitów okołobiegunowych zarządzanych przez National Oceanic and Atmospheric Administration z USA.
 • 2001 – wydział we współpracy z Oddziałem Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi zorganizował XXVIII Międzynarodową Wystawę i Giełdę Minerałów i Skamieniałości. Wystawie towarzyszyła sesja naukowa poświęcona minerałom i skamieniałościom. W tym samym roku odbyła się również międzynarodowa konferencja naukowa w Ustroniu-Jaszowcu poświęcona zagadnieniom energii geotermalnej w kopalniach podziemnych.
 • 2002 – Katedra Geomorfologii oraz Pracownia Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego zorganizowały dla ekspertów, młodych adeptów nauki oraz studentów XXI Szkołę Speleologiczną.
 • 2003 – prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski, prodziekan ds. rozwoju i inwestycji został Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W Centrum Konferencyjnym w Cieszynie odbyła się zorganizowana przez Katedrę Geomorfologii oraz Pracownię Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego XXII Szkoła Speleologiczna. Wydział we współpracy z Oddziałem Górnośląskim Polskiego Towarzystwa Nauk o Ziemi zorganizował I Międzynarodową Wystawę i Giełdę Minerałów, Skał i Skamieniałości. Wydarzeniu towarzyszyła sesja popularnonaukowa.
 • 2004 – w auli Wydziału odbyło się spotkanie studentów z byłym Marszałkiem Sejmu RP Markiem Borowskim na temat sytuacji Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
 • 2005 – na Wydziale odbyła się XXXVI Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości „Jesień 2005”. Towarzyszyła jej sesja popularnonaukowa.
 • 2006 – prof. Grzegorz Racki z Zakładu Stratygrafii i Paleontologii objął stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN.
 • 2007 – dziekan wydziału prof. dr hab. Jacek Jania uczestniczył jako jedyny oficjalny reprezentant Polski w ceremonii otwarcia Międzynarodowego Roku Polarnego. Na Wydziale odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą profesora Mariana Pulinę – geografa, grotołaza, badacza zjawisk krasowych i obszarów polarnych, byłego prorektora Uniwersytetu i wieloletniego kierownika Katedry Geomorfologii. Odbyła się także kolejna, XV edycja Dni Ziemi, której współorganizatorem był Wydział Nauk o Ziemi. Wydział zorganizował także XL Międzynarodową Wystawę i Giełdę Minerałów, Skał i Skamieniałości.
 • 2013 – powstaje Centrum Studiów Polarnych[5], którego celem jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na światowym poziomie, a także kształcenie młodej kadry naukowej. Centrum tworzą Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (jednostka wiodąca), Instytut Geofizyki PAN oraz Instytut Oceanologii PAN. Funkcję przewodniczącego Centrum pełni prof. dr hab. Jacek Jania. Jednostka została laureatem konkursu o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego – KNOW.
 • 2015 – zostaje powołane Śląskie Laboratorium GIS[6], którego celem jest prowadzenie profesjonalnych szkoleń w dziedzinie Systemów Informacji Geograficznych (ang. GIS).

Budynek edytuj

 
Wygląd budynku przed wymianą elewacji

Budynek wydziału, nazywany często „Żyletą”, jest wieżowcem budowanym w latach 70 XX wieku, ukończony w 1981 r. Znajduje się przy ul. Będzińskiej w Sosnowcu. Biurowiec ma 20 pięter, z czego 18 użytkowych i liczy 84 metry wysokości. Zwykle przebywa tu jednocześnie około 3000 osób. W lecie 2007 roku wieżowiec przeszedł modernizację polegającą na renowacji elewacji. Stare pomarańczowe wykończenie było niebezpieczne dla ludzi ze względu na spadający tynk oraz powodowało duże koszty ogrzewania ze względu na brak odpowiedniej szczelności termicznej.

Władze Wydziału edytuj

 • Dziekan: dr hab. Leszek Marynowski, prof. UŚ
 • Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju: dr hab. Ewa Łupikasza
 • Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji: dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ
 • Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich: dr hab. Michał Zatoń, prof. UŚ

Struktura edytuj

 
Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu
 • Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii
  • Pracownia Rentgenowska
  • Laboratorium Gemmologiczne
 • Katedra Geologii Podstawowej
 • Katedra Geologii Stosowanej
 • Katedra Paleontologii i Stratygrafii
 • Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
 • Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego
 • Katedra Geografii Ekonomicznej
 • Katedra Klimatologii
 • Katedra Geomorfologii
 • Katedra Geografii Fizycznej
 • Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu
 • Centrum Studiów Polarnych
 • Śląskie Laboratorium GIS
 • Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych
 • Laboratorium Analiz Gleb, Gruntów i Skał
 • Laboratorium Analiz Wody
 • Wydziałowa Pracownia Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych
 • Muzeum Nauk o Ziemi

Kierunki studiów na Wydziale edytuj

Studia prowadzone są systemem dwustopniowym, obejmującym 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie uzupełniające, w formie stacjonarnej.

Na Wydziale prowadzone są również studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj

 1. Reorganizacja Uniwersytetu Śląskiego. Zamiast dwunastu wydziałów, będzie tylko osiem. [dostęp 2019-08-01].
 2. Wybór i opracowanie na podstawie:
  • „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008
  • „Wyrósł z dobrego drzewa…”. Uniwersytet Śląski 1968–1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. A. Barciak. Katowice 1998
  • Universitas Studiorum Silesia Anno MMIII. Red. Z. Kadłubek. Katowice 2003
 3. Strona główna Muzeum WNoZ [dostęp 2017-01-21].
 4. Stacja Satelitarna NOAA, www.wnoz.us.edu.pl [dostęp 2017-01-21] [zarchiwizowane z adresu 2016-12-27].
 5. CENTRUM STUDIÓW POLARNYCH, www.polarknow.us.edu.pl [dostęp 2017-01-21] (pol.).
 6. http://www.slabgis.us.edu.pl [dostęp 2017-01-21] (pol.)