ZETO

jedne z pierwszych przedsiębiorstw informatycznych w Polsce, powstałe od 1964

ZETO (Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej) – pierwotna nazwa jednego z najstarszych[a] przedsiębiorstw informatycznych w Polsce. Od ich powstania nastąpiło wyraźne przyspieszenie w rozwoju zastosowań informatyki w przemyśle i gospodarce, rozpoczęła się historia komercyjnej polskiej informatyki.

ZETO
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
Ilustracja
Państwo

 Polska

Data założenia

26 października 1964

brak współrzędnych
Budynek ZETO w Warszawie (ZOWAR)

Historia edytuj

 
Przygotowywanie danych w ZETO Wrocław
 
Sieć ZETO – główne ośrodki w 1980[b]
Plan budynku stosowanego do ETO
(na przykładzie ZETO Katowice)
 
Piwnice
 
Niski parter
 
Wysoki parter
 
I piętro
 
II piętro
 
Zdjęcie budynku

22 stycznia 1964 Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 18/64 w sprawie rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej[1]. W oparciu o tę uchwałę zarządzeniem nr 71 Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z 26 października 1964 utworzono jednostkę budżetową – Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej[2] przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie podległe Biuru Pełnomocnika Rządu ds. Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (PRETO)[1] przy ul. Wawelskiej 1-3 w Warszawie. Następnie przystąpiono do tworzenia w największych miastach kraju Zakładów Obliczeniowych będących oddziałami Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO), a w dalszej kolejności do tworzenia zakładów obliczeniowych będących z kolei filiami oddziałów.

Pierwszy Zakład Obliczeniowy ZETO powstał 1 grudnia 1964 roku we Wrocławiu, a w 1965 i 1966 w kolejnych miastach[2]. Wyposażano je wówczas w komputery rozmaitej proweniencji. Były wśród nich komputery do przetwarzania danych: importowane IBM 1440 i ICL 1904, Mińsk 22 i Mińsk 32, a także krajowe Odra 1304 i ZAM-41 oraz komputery obliczeniowe – Odra 1003, Odra 1204, Odra 1013[2]. Powstało także Biuro Studiów i Projektów Systemów Elektronicznego Przetwarzania Danych (BSiPSED). Głównym zadaniem Zakładów było wykonywanie prac obliczeniowych, projektowanie i wdrażanie systemów przetwarzania informacji, przygotowywanie przedsiębiorstw do stosowania ETO, pomoc uczelniom i instytutom w zakresie przetwarzania informacji[2].

1 stycznia 1971 powstało Krajowe Biuro Informatyki, któremu podporządkowano powołane jednocześnie Zjednoczenie Informatyki w Warszawie, któremu podlegały wszystkie ZETO przekształcone w tym dniu w przedsiębiorstwa państwowe[2][1]. Liczba jednostek ZETO zwiększała się i wynosiła: 18 w 1968 i 1970[c], 23 w 1971[d] i 1975[e], 47[f] w 1979[3], 51 w 1980[2].

Rozwój Sieci ZETO obrazuje poniższa tabela[2][4].

1970 1975 1980
Liczba jednostek 18 23 51[b]
Zatrudnienie 1584 4350 6100
Liczba komputerów 29[g] 48
+5 (montaż)
95
Wartość majątku (mln zł) 506,7 1473,7 3886
Sprzedaż (mln zł) 152,8 764,8 1870

8 kwietnia 1971 Biuro Studiów i Projektów Systemów Elektronicznego Przetwarzania Danych zostało przemianowane na Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki (OBRI)[5].

W tym czasie informatyka w Polsce rozwijała się głównie, czyli prawie wyłącznie poprzez i przy udziale tzw. „Sieci ZETO”[5]. OBRI podjęło szkolenie kadry informatyków w Polsce, pracowało także nad stworzeniem Krajowego Systemu Informatycznego[5]; w latach 1976–1979 opracowało wersje systemów DOS i OS dla komputerów Jednolitego Systemu[6]. W 1977 ZETO obsługiwało około 2000 jednostek gospodarczych[7], a w 1980 ponad 2500[8]. Oprócz ZETO, drugą pod względem wielkości siecią, była sieć CETOB (Centrum Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Budownictwa)[9].

W 1978 wprowadzono działalność eksportową w Zjednoczeniu Informatyki[3]. 1 kwietnia 1979 OBRI i ZETO Warszawa połączyły się i utworzyły Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki z siedzibą w Warszawie[3]. W 1981 Zebranie Ogólne Delegatów Samorządów Zakładów zadecydowało o likwidacji Zjednoczenia[10][1], jednocześnie 30 grudnia 1981 została ogłoszona Uchwała nr 242 Rady Ministrów z 30 listopada 1981 w sprawie zasad, trybu i terminu zniesienia zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych[4]. Formalnie Zjednoczenie zakończyło działalność 31 maja 1982 (koniec pracy Komisji Likwidacyjnej powołanej 26 stycznia 1982)[4]. W listopadzie 1981 Kolegium Zjednoczenia uznało za celowe działanie w kierunku zrzeszenia przedsiębiorstw tworzących sieć ZETO, do czasu utworzenia Zrzeszenia funkcjonowała Rada Dyrektorów ZETO[4]. W 1982 powstało Zrzeszenie Informatyki[1].

Sieć ZETO edytuj

Nazwa Adres Data powstania Data zamknięcia
lub przekształcenia
Wyposażenie
Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki z siedzibą w Warszawie[3] 1 kwietnia 1979[3]
OBRI[5]
(do 8.04.1971 Biuro Studiów i Projektów Systemów Elektronicznego Przetwarzania Danych)
Ośrodek Szkoleniowy (Świerk)
ul. Czerniakowska 73/79, Warszawa[11]
1965[2][4] 1 kwietnia 1979 (połączenie z ZOWAR)[3]
ZETO Białystok[14] ul. Malmeda, Białystok[15]
ul. Kościuszki 15, Białystok[11]
1966[16]
1967[17][15]
1992[j][16]
 • 2 x Mera seria 300[15]
ZETO Bydgoszcz[14] ul. Królowej Jadwigi 25, Bydgoszcz[11] 1 stycznia 1966[19][1] 1995[k][19]
 • ZETO Włocławek
ul. Toruńska 77, Włocławek[23] 1976/1977[22]
ZETO Gdańsk[24][14][2]
z siedzibą w Gdyni[1]
ul. Żwirki i Wigury 1, Gdynia[11] 1965[1]
1966[m][25][26]
 • filia na Uniwersytecie Gdańskim[28]
Sopot 1978
ul. Barbary 9, Olsztyn[11] 1971[25][26][31] 19 czerwca 1991[n][1]
 • Odra 1304 (08.1973-)[25]
 • 38 x Soemtron[31]
 • 3 x SAM[31]
 • Odra 1204 (Akademia Rolniczo-Techniczna)[31]
 • 3 x MERA[31]
 • PERTEC[31]
ZETO Jelenia Góra ul. Pstrowskiego 20, Jelenia Góra[32] 1971[33]
15.11.1972 (filia ZETO Wrocław)[34][32]
1975 (samodzielne przedsiębiorstwo)[32]
ZETO Katowice[14][36] ul. Owocowa 1, Katowice[p][11] 1965[4][1]
 • ZETO Bielsko-Biała[40]
 • ZETO Częstochowa[44]
 • ZETO Dąbrowa Górnicza[43]
ul. Śniadeckich 31/33, Kielce[14][11] 1 lutego 1968[14][46][45]
1976[47]
 • Odra 1325 (1.3.1977-)[47]
 • Odra 1305 (ok. 1977-)[47]
ul. B. Bieruta 6, Lublin[11]al. Kraśnicka 35,

od 2016 roku ul. Diamentowa 2

 • Odra 1305 (1974)[40]
pl. Targowy 4, Tarnobrzeg[48]
ZETO Koszalin[u][14] ul. Findera 85, Koszalin[11] 1967 (fila ZETO Szczecin)[49]
1974/5 (fila ZETO Gdynia)[26]
1977 (samodzielne przedsiębiorstwo)[49]
 • 1 komputer (1975-)[49]
1976[50][49]
ZETO Kraków[14] budynki AGH
ul. Wenecja 2, Kraków[11][51]
ul. Grodzka, Kraków
1 września 1965[1][52] 23 sierpnia 1997[52]
 • Odra 1003 (-przed 1976)[53]
 • Odra 1013 (-przed 1976)[53]
 • Mińsk 32 (1972-1976-)[54][53]
 • 2 x Mińsk 32 (1976)[53]
 • 2 x Odra 1305 (1976)[53]
ul. Poznańska 2, Rzeszów[11] 1 lipca 1966[55] 1 lutego 1992[v][55]
 • ZETO Krosno
1974[55]
 • ZETO Przemyśl
1977[55]
ZETO Łódź[14] ul. Hutora 69, Łódź[11]
ul. Narutowicza, Łódź[w][56]
1965[1]
ZETO Poznań[14] ul. Fredry 80 (obecnie 8A), 60-967 Poznań[11] 1965[1]
1967[60]
1992[z]
Zakładowy Ośrodek Informatyki Agromy[67] 1978[67]
ZETO Szczecin[14][68] ul. Heyki 14[ab], Szczecin[11] 1965[1]/1966[ac][69] 1993[ad]
ZETO Wałbrzych
z siedzibą w Świdnicy[4]
Świdnica[4] 1981[4]
ZETO Warszawa[71][14]
ZOWAR
ul. Śniadeckich 8, Warszawa[71][11]
al. Niepodległości 190, 02-555/00-608 Warszawa[af][72]
1 stycznia 1965[73][1] 1 kwietnia 1979 (połączenie z OBRI)[3]
 • Odra 1305 (1974-)[80]
 • filia na rzecz UW[80]
d. budynek CORY[80] ok. 1974[80]
 • Odra 1304, 1305 i 1325 (dzierżawa od UW)[80]
 • filia na rzecz SGGW-AR[12]
ok. 1974[12]
 • filia na rzecz WSNS[12]
ok. 1974[12]
ZETO Wrocław[14] ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13, Wrocław[ah][11] 1 grudnia 1964[35][81][1]
1965[33]
 • Ośrodek Informatyki Oława
1 października 1975[83]
 • 2 x Mińsk 22 (1975-)[83]
 • Mera 302 (1975-)[83]
ul. Oleska 6, Opole[11] 1967[88][89]
 • Odra 1013 (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Opole) (1967-1972-)[88][35][89]
 • Odra 1304 (11.1973[89]-)
 • Mińsk 32 (Zakłady Urz. Przemysłowych w Nysie)[89]
 • Odra 1204 (Wyższa Szkoła Inżynierska)[89]
 • 15 x Mera seria 300[89]
 • ZETO Zielona Góra[14]
ul. Kazimierza Wielkiego 24a[11]
ul. Dąbrowskiego 25[92], Zielona Góra
budynki NOVITy, ELTORu, Zastalu[93]
ok. 1969[93] do 20.06.2016[94]
 • Odra 1304[93]
 • Odra 1305 (własna, na terenie Zastalu)[93]
 • Odra 1305 (dzierżawiona w Falubaz)[93]
 • Odra 1304 (udostępniona przez WSI)[93]

Po 1989 edytuj

 
ZETO Rzeszów – budynek po remoncie

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych na fali przemian ustrojowych rozpoczęły się w przedsiębiorstwach ZETO procesy prywatyzacyjne, które doprowadziły w ciągu kilku lat do sprywatyzowania się wszystkich przedsiębiorstw państwowych ZETO oraz niektórych ich oddziałów. Rozpadła się tzw. „Sieć ZETO”. Powstało 20 niezależnych już od siebie prywatnych spółek prawa handlowego (akcyjnych lub z ograniczoną odpowiedzialnością)[1]: w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Świdnicy, Tarnowie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Jedynie ZETO Gdynia stała się spółką skarbu gminy, a następnie znalazła się w grupie spółek zależnych od Prokom Software[1].

W 2007 r. uległy likwidacji ZETO-ZOWAR SA w Warszawie, ZETO Sp. z o.o. w Gdyni[1], a z końcem 2011 ZETO Częstochowa. W kwietniu 2012 ZETO Łódź zostało przejęte przez Asseco Poland SA, a w lutym 2013 ZETO Bydgoszcz – przez Asseco Systems SA.

W 2012 działało 18 prywatnych spółek informatycznych, których korzenie to Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej i których nazwy wprost lub pośrednio nawiązują do ZETO.

Ważną rolę w ich działalności nadal odgrywają usługi przetwarzania danych realizowane w ośrodkach obliczeniowych (centrach danych) na systemach mainframe.

Obsługiwane podmioty i wdrożone systemy edytuj

 
Biblioteka nośników magnetycznych (ZETO Kielce)
 
ZETO Bydgoszcz
 
Komputer R-20 w OBRI
 
ICT 1904 w ZETO Gdynia
 
Komputer Mińsk 22 w ZETO Szczecin
 
Budynek ZETO w Jeleniej Górze
 
Edward Gierek w ZETO Katowice

ZETO Białystok edytuj

Klienci: Zakład Energetyczny[15], Zakład Przemysłu Bawełnianego w Fastach[15], Białostockie Zjednoczenie Budowlane[15], Zakłady Wytwórcze Osprzętu Kablowego Ełk[15], Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego[15], WSS Społem[15], Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego[15], Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego[15], Wytwórnia Wódek[15], KW MO (system TEMIDA)[15], Biuro Projektów Wodnych i Melioracyjnych[15], Zakłady Produkcji Maszyn Handlowych[15], Fabryka Narzędzi i Uchwytów[15], NBP[15], PKO[15], Warszawskie Zakłady Telewizyjne[15]

 • 1972 – system ewidencji i informacji o gospodarce rolnej i hodowlanej (Ośrodek wiodący: ZETO Poznań)[95]
 • 1972 – system ewidencji i informacji o zasobach ziemi i jej użytkowaniu (Ośrodek wiodący: ZETO Lublin)[95]

ZETO Bydgoszcz edytuj

Klienci: Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego[21], Zjednoczenie Tworzyw Sztucznych[21], Zjednoczenie Przemysłu Płyt i Sklejek[21], Zjednoczenie Leśnej Produkcji Niedrzewnej LAS[21], PROMER[21], Zjednoczenie Przemysłu Mięsnego[21]

 • System Ewidencji i Informacji Syntetycznej Miast i Osiedli SEISMO[96]

ZETO Gdańsk edytuj

 • 1972 – wraz z gdańskim ośrodkiem przetwarzania danych poczty i telekomunikacji: jednolity system rozliczania usług telekomunikacyjnych[97]

ZETO Gdynia edytuj

Klienci: Centrum Informatyki Resortu Żeglugi[25], Łączność Stocznia im. Komuny Paryskiej[25], Zakłady Nawozów Fosforowych i Siarkowych[25], HARTWIG[25], UNIMOR[25], Stocznia Marynarki Wojennej[25], Gdyńska Stocznia Remontowa[25], Morski Instytut Rybacki[25], POLFA Starogard[25], Zarząd Portu Gdańsk[25], Zarząd Portu Gdynia[25], WPKGG[25]

 • 1973 – programy do ewidencji obrotu kontenerami Polskich Linii Oceanicznych[98]
 • 1974 – praca nad systemem TELKO[25]
 • 1974 – opracowanie i zainstalowanie przełącznika PSI-304[27]
 • 1975 – na zlecenie WPK Gdańsk – system SARSR (System Automatycznego Rozliczania Działalności Służby Ruchu)[99]

ZETO Jelenia Góra edytuj

Klienci: PROAT Szczecin[32], Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych[32], Polfa Jelenia Góra[32], Zakład Energetyczny Wałbrzych[32], Przedsiębiorstwo Geologiczne Wrocław[32], DOFAMA Kamienna Góra[32], Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Maszynowego Jelenia Góra[32], PGR Trzebioszowice[32], Zakłady Przemysłu Spirytusowego Wrocław[32], MPK Jelenia Góra[32], PP Warzywa-Owoce Bytom[32], Miejska Pracownia Geodezyjna[32], Kopalnia Węgla Brunatnego[32], Fabryka Maszyn Papierniczych w Cieplicach Śląskich[32], ZAMECH Elbląg[32], Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa Bystrzyca[32], BIPROHUT Gliwice[32]

ZETO Katowice edytuj

 • 1972 – opracowanie nowego typu rolki do taśmy magnetycznej 35 mm[100]
 • adaptacja programów obsługujących NBP na komputery Mińsk-32[40]
 • system gospodarki materiałowej SYGMAT[40]

ZETO Kielce edytuj

Klienci: KCW NOWINY[ak][al][14], ELEKTROMONTAŻ[ak][14], Montoerg Pionki[ak][14], GEOLOGIA[ak][14][46], Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ORGANIKA[ak][46], Koneckie Zakłady Odlewnicze[ak][46], Centralny Związek Spółdzielczości Pracy[am][46], Kombinat Przemysłu Łożysk Tocznych w Kielcach[an][46], Z. Ch. PRONIT[ao][14], GERLACH Drewnica[ak][14][45], Kieleckie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów[ap][14][46][45], K. P. Prod. Elem. Prefabr[aq][14], KZWM[ar][al][14], Z. M. Skarżysko[ar][14], REKORD Jędrzejów[ar][14][46], ISKRA[ar][14], WZGS Radom[as][14], Z. Odlew. Radom[at][14], Centrala Tekstylna[as][14], NBP Oddziały w: Kielcach, Radomiu, Ostrowcu, Starachowicach, Skarżysku[45], PKS Składnica Części w Kielcach[45], Ministerstwo Oświaty i Wychowania w Warszawie[45], Centrum Informatyki i Badań Ekonomiki Hutnictwa[45], Centralny Urząd Geologii[45], Kielecki Zarząd Aptek[45]

 • Armatury – współudział przy opracowaniu kompleksowego systemu gospodarki materiałowej dla Zjednoczenia CHEMAK[14]
 • na zlecenie OBRI – system ewidencji kadr nauczycielskich EWIKAN[46][101]

ZETO Koszalin edytuj

 • 1972 – system ewidencji i informacji o zasobach ziemi i jej użytkowaniu (Ośrodek wiodący: ZETO Lublin)[95]

ZETO Kraków edytuj

Klienci: PKO[51], BGŻ[51], przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej[51], Zakłady im. Szatkowskiego[51], BONARKA[51], ALWERNIA[51], SODA[51]

 • 1972 – system ewidencji i informacji o gospodarce rolnej i hodowlanej (Ośrodek wiodący: ZETO Poznań)[95]
 • 1972 (22 maja) – system rozliczania książeczek PKO (Mińsk 32)[54]
 • SSIM – System Sterowania Inwestycjami Miejskimi[102]
 • SYWIN – generacyjny system wyszukiwania i wydruku informacji[103]
 • PROSTR – pakiet dokumentowania i wspomagania prac programistów[104]

ZETO Lublin edytuj

 • 1972 – system ewidencji i informacji o zasobach ziemi i jej użytkowaniu EWGRUN (wraz z ZETO Koszalin, Białystok, Zielona Góra)[95][105]

ZETO Łódź edytuj

Główny artykuł: ZETO Łódź.

Klienci: Wojskowa Akademia Techniczna[57]

 • 1972 – system ewidencji i informacji syntetycznej miast i osiedli SEISMO (potem ZETO Bydgoszcz)[95]
 • współudział w pracach nad systemem MERKURY[106]

ZETO Olsztyn edytuj

Główny artykuł: Zeto Software.

Klienci: WARFAMA Dobre Miasto[31], KROSNOLEN Krosno[31], Olsztyńska Fabryka Mebli[31], Reszelski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa[31], Malborskie Zakłady Przemysłu Maszynowego Leśnictwa[31], Centralna Stacja Hodowli Zwierząt Warszawa[31], Okręgowa Stacja Hodowli Zwierząt Olsztyn[31], LENPOL Szczytno[31], AGROMET-FAMAROL Słupsk[31], SM „Pojezierze”[31], Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa[31]

ZETO Opole edytuj

Klienci: Huta „Małapanew” Ozimek[89], „Otmęt” Krapkowice[89], „Rafamet” Kuźnia Raciborska[89], „Famak” Kluczbork[89]

ZETO Poznań edytuj

Klienci: Fabryka Łożysk Tocznych (od 1967)[62], Swarzędzkie Fabryki Mebli[62], Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowe[62], Wojewódzka Hurtownia Przemysłu Chemicznego[62], AGROMA[62], Zakłady Metalurgiczne POMET[61], WIEPOFAMA[63], MODENA[63], Goplana[63][108], DELTA (Kalisz)[63], Polfa[108], Tonsil[108], MTP[108]

 • Stomil[63] – system RONA (rozliczanie nakładów na produkcję)[al][62]
 • obsługa właścicieli książeczek PKO[63][108]
 • system rozliczeń strat żywiołowych PZU[63][108]
 • PONAR-BIPRON w zakresie obliczeń w systemie BIPRON-500[62]
 • opracowanie systemu analizy przepływu krwi w nerkach dla Instytutu Chirurgii AM w Poznaniu[62]
 • STEP dla Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych, Śląskich Zakładów Mechaniczno-Optycznych, Unitra-Teletra Kołobrzeg, Zakłady Kineskopów Kolorowych Piaseczno[66]
 • FK-UCZE w UAM, AR Poznań, AR Szczecin, Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, Politechnice Szczecińskiej, UMK Toruń[66]
 • SIGMAT w Wojewódzkich Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu, WPK Kalisz, POLAM Piła, POLAM Pabianice, Wielkopolskich Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego, Zakłady Piwowarskie w Koszalinie, SPOMASZ Gniezno, BACUTIL Gniezno, POLSREBRO Poznań[66]
 • 1972 – system ewidencji i informacji o gospodarce rolnej i hodowlanej (wraz z ZETO Szczecin, Kraków, Białystok, Zielona Góra)[95]
 • 1973 – opracowanie dla Instytutu Chemii Nieorganicznej Zakładu Kwasu Siarkowego w Luboniu programów umożliwiających projektowanie aparatów kontaktowych (Mińsk 22/Odra 1304)[62]
 • od 1973 – obsługa rachunków prowadzonych w NBP[63][108]; pierwszy oddział testowy – VI O/NBP[109]

ZETO Szczecin edytuj

Główny artykuł: Unizeto.

Klienci: Fabryka Armatur Lipiany[69], DANA[69], HYDROMA[69], Huta Szczecin[69], POLMO[69], BUMAR[69]

 • 1972 – system ewidencji i informacji o gospodarce rolnej i hodowlanej (Ośrodek wiodący: ZETO Poznań)[95]
 • 1972 – wdrażanie Systemu WEKTOR w województwie szczecińskim[110][70]
 • 1974 – system ewidencji pojazdów REJESTR (opracowany przez Politechnikę Szczecińską)[111]
 • ASPIK – Automatyczny System Planowania i Kontroli[112]

ZETO Warszawa edytuj

Klienci: FSO, FSC Starachowice, ZPO „Cora”[113][114], WPHO Warszawa[113][115], CINTE, Petrochemia w Płocku[113][114] i Zakłady Mechaniczne im. M. Nowotki w Warszawie, 14 resortów, PAN, CZSM, „Samopomoc Chłopska”, Pełnomocnik Rządu ds. Energii Jądrowej[114], Rządowe Centrum Informatyki (RCI)[80] i inni[71]

 • 1965–1967 – Pakiet Obliczeń Produkcyjnych w FSO, FSC Starachowice[113], ZM im. M. Nowotki, PZO[116]
 • 1970 (luty) – nowy system EPD w FSO[au][117]
 • 1971–1974 – System POLRAX[118]
 • 1972 – układ przełączników drukarek ACPU – 128M (do komputerów Mińsk 22)[100]
 • 1972 – system ewidencji i informacji medycznych SEIM[95]
 • 1972 – oprogramowanie użytkowe dla Systemu WEKTOR (K-202, Odra 1325)[119]; eksploatacja systemu WEKTOR W (IBM 360/50)[77]
 • 1974-1976 – prace dla RCI – systemy MAGISTER, PESEL[80]

ZETO Wrocław edytuj

Klienci: Dolmel[35][81], ZREMB[81], Fadroma[81]

 • 1967-1986 – system wspomagający produkcję SYKOP[al][116]
 • 1972 – system ewidencji i informacji dotyczących zasobów materiałowych i masy towarowej, systemy sterowania siecią zaopatrzenia i handlu (wraz z ZETO Zielona Góra)[95]
 • obsługa systemu POLRAX-2 w trybie abonenckim (Odra 1305)[35][86]

W marcu 2022 budynek przy ul. Ofiar Oświęcimskich 7-13, w którym mieściło się ZETO Wrocław, został wpisany do rejestru zabytków, jako „przykład powojennego modernizmu”. Obiekt został wzniesiony w latach 1967–1969 wg projektu Anny i Jerzego Tarnawskich, powstałego w Przedsiębiorstwie Projektowania Budownictwa Miejskiego Miasto-Projekt Wrocław, w pracowni J. Czerechowskiego[120]. Właściciel budynku – Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. w likwidacji – zaskarżył jednak decyzję i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wpis do rejestru. 31 lipca 2023 do prezydenta Wrocławia trafił wniosek o pozwolenie na rozbiórkę obiektu, złożony przez właściciela[121].

ZETO Zielona Góra edytuj

 • 1972 – system ewidencji i informacji dotyczących zasobów materiałowych i masy towarowej, systemy sterowania siecią zaopatrzenia i handlu (Ośrodek wiodący: ZETO Wrocław)[95]
 • 1972 – system ewidencji i informacji o gospodarce rolnej i hodowlanej (Ośrodek wiodący: ZETO Poznań)[95]
 • 1972 – system ewidencji i informacji o zasobach ziemi i jej użytkowaniu (Ośrodek wiodący: ZETO Lublin)[95]
 • 1972 – system ewidencji i informacji inwestycyjnej SEIL[95]

Uwagi edytuj

 1. Przed ZETO powołano na przykład w 1952 Biuro Rozliczeń Budownictwa (później CETOB) i jego Ośrodki w Poznaniu (1961), Katowicach (1964), Bydgoszczy (1968), Gdańsku (1969).
 2. a b Ogółem 51 ośrodków (razem z CPiZI), w tym:
  – 14 przedsiębiorstw państwowych: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław,
  – 8 zakładów obliczeniowych na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym: Bielsko-Biała, Częstochowa, Olsztyn, Opole, Piła, Rzeszów, Świdnica, Zielona Góra,
  – 12 ośrodków obliczeniowych: Bolesławiec, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Dzierżoniów, Krosno, Oława, Radom, Sopot, Szczecinek, Tarnobrzeg, Włocławek, Zawadzkie,
  – 16 pracowni: Ełk, Chełm, Cieplice, Gliwice, Kłodzko, Legnica, Łomża, Nowy Targ, Myszków, Olkusz, Radomsko, Skierniewice, Słupsk, Stargard Szczeciński, Tarnów, Żary.
  zob. A. Aranowski: Działalność Zjednoczenia Informatyki w latach 1976–1979 w: Informatyka 10/1979 s. 26–29.
 3. W 1970 roku: 9 jednostek budżetowych, 4 zakłady budżetowe, 5 przedsiębiorstw.
 4. W 1971 roku: zwiększenie z 5 do 10 liczby przedsiębiorstw ZETO (w tym 4 wielozakładowe).
 5. W 1975 roku: 11 przedsiębiorstw ZETO, 11 oddziałów terenowych i OBRI.
 6. Na 31.12.1979 liczba ta wzrosła do 49 ośrodków obliczeniowych (w tym 16 przedsiębiorstw). Zob. Informatyka 5/1980 s. 30.
 7. W tym 18 do przetwarzania danych i 11 do obliczeń numerycznych.
 8. a b Komputer R-20 przekazany z OBRI do ZETOWAR.
 9. Robotron przekazany na początku 1974 z OBRI do Instytutu Organizacji i Kierowania PAN wraz z 60 pracownikami.
 10. Przekształcenie w Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Informatyki ZETO, od 1995: Centrum Informatyki ZETO S.A., zob.: O firmie.
 11. Od 1995 jako spółka akcyjna ZETO Bydgoszcz S.A.
 12. a b Odra 1304 przekazana z końcem 1976 z ZETO Bydgoszcz do ZETO Włocławek.
 13. Przekształcenie z Zespołu Organizacji Ośrodka Elektronicznego Przetwarzania Danych podlegającego Ministerstwu Żeglugi.
 14. Rejestracja ZETO Olsztyn Sp. z o.o. 19 czerwca 1991.
 15. a b Egzemplarz Odry 1204 przeniesiony w 1972 roku z ZETO Wrocław do ZETO Jelenia Góra.
 16. Od 1970 pod tym adresem.
 17. Jeden z komputerów Mińsk 32, z uwagi na brak miejsca, znajdował się w budynku Ośrodka Postępu Technicznego.
 18. Komputer odstąpiony przez ZETO Katowice.
 19. Od stycznia 1971 jako część ZETO Katowice.
 20. Egzemplarz wcześniej używany w ZETO Wrocław.
 21. Od 1 lipca 1974 przeszło spod nadzoru ZETO Szczecin pod nadzór ZETO Gdynia; zob. Kombinat Informatyki w Gdyni w: Informatyka nr 9/1974 s. 31.
 22. Przekształcenie 1 lutego 1992 w spółkę akcyjną.
 23. Otwarcie 1 maja 1976.
 24. Przekazana Politechnice Łódzkiej.
 25. Instalacja od 1 lipca 1969 do 1 września 1969; eksploatacja od 15 września 1969.
 26. Przekształcenie w Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zastosowań Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO S.A. w Poznaniu; www: ZETO Poznań.
 27. R-20 z OBRI, przejściowo w Kaliszu, docelowo dla ZETO Poznań.
 28. Instalacje sprzętu, z uwagi na brak miejsca, były także na al. Wojska Polskiego (POLMO), Z. Ch. Police, ul. Królowej Korony Polskiej, Samosierry, Brodzińskiego, Mściwoja, Energetyków, Władysława IV, Krakowskiej.
 29. 1965 – nominacja organizatora ZETO; 1966 (marzec) – dekret o utworzeniu ZETO Szczecin.
 30. Przekształcenie w Unizeto Sp. z o.o. (30 kwietnia 1993), następnie w Unizeto Technologies S.A. (2 maja 2005).
 31. W sierpniu 1973 Odra 1003 została przekazana Politechnice Szczecińskiej.
 32. Od 1973/1974 nowy budynek ZOWARu.
 33. Instytut Ekonomiki Rolnej. Instalacja od 20 marca 1970 do 18 maja 1970; eksploatacja od 1 czerwca 1970. Przed 1974 scedowany na Hutę Warszawa.
 34. Od 1969 pod tym adresem.
 35. Egzemplarz przekazany w 1968/1969 do ZETO Kielce.
 36. a b c Przekazane w 1975 do Ośrodka Informatyki Oława.
 37. a b c d e f g Ewidencja i kontrola gospodarki materiałowej.
 38. a b c d Programy na Mińsk 22.
 39. Analiza opłacalności dewizowej dostaw eksportowych.
 40. Programy do obliczenia katalogu normatywnych kosztów bezpośrednich.
 41. Kompleksowy system planowania, kontroli i rozliczania gospodarki materiałowej; rozliczanie płac pracowników fizycznych i umysłowych.
 42. Planowanie i rozliczanie obiektów z normowanych materiałów.
 43. Automatyczny system planowania i rozliczania produkcji elementów wielkowymiarowych W-70.
 44. a b c d Kompleksowy system planowania produkcji.
 45. a b Planowanie i rozliczanie obrotu towarowego.
 46. System „odlew”.
 47. Zastąpił system POP. Zaprojektowany przez pracowników ZOWAR: mgr E. Łopacińską, inż. Z. Koszewskiego, mgr inż. T. Rumińską i mgr inż. A. Skalskiego, przy współpracy grupy specjalistów FSO. Komputer obsługujący system: IBM 1440.

Przypisy edytuj

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae J. Kurowski: Historia sieci ZETO, Seminarium „Mainframe” Zachełmie 24–27 maja 2010; on-line: Historia sieci ZETO (PDF).
 2. a b c d e f g h i j k l m n T. Pawlak: Zjednoczenie informatyki – 15 lat działalności w: Informatyka 1/1981 s. 29–33.
 3. a b c d e f g A. Aranowski: Działalność Zjednoczenia Informatyki w latach 1976–1979 w: Informatyka 10/1979 s. 26–29.
 4. a b c d e f g h i j T. Pawlak: Zjednoczenie Informatyki – podsumowanie działalności, kierunki zmian w: Informatyka 4-5/1982 s. 33–37.
 5. a b c d e f g h OBRI – wczoraj i dziś w: Informatyka 2/1978 s. 20.
 6. A. Wiesnowski: Technologiczne wersie systemów operacyjnych komputerów Jednolitego Systemu w: Informatyka 4/1981 s. 13.
 7. Informatyka 6/1978 s. 32.
 8. Obniżka cen usług informatycznych w: Informatyka 4/1980 s. 28.
 9. Po 25 latach w: Informatyka 5/1979 s. 20.
 10. Samorząd kontra Zjednoczenie w: Informatyka 11-12/1981 s. 37.
 11. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Wykaz punktów konsultacyjnych w: Informatyka 10/1973 s. 30–31, tab.
 12. a b c d e f Bernatowicz 1977 ↓, s. 20.
 13. Wł. Klepacz: Pierwszy w kraju ROBOTRON 21 w eksploatacji w: Informatyka 3/1974 s. 32.
 14. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah K. Wasilewski: Sieć zakładów ETO-ZETO w: Informatyka 4/1971 s. 24.
 15. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x X-lecie ośrodka zrodzonego z potrzeb i entuzjazmu w: Informatyka 2/1977 s. 25.
 16. a b Centrum Informatyki ZETO S.A.: O firmie.
 17. Informatyka 11/1975 s. 29.
 18. a b Prezydium PKAPI w woj. białostockim w: Informatyka 9/1974 s. 27.
 19. a b ZETO Bydgoszcz S.A.: Historia firmy.
 20. a b Janusz Ilczuk: Przygotowanie branży do wprowadzenia komputerów ODRA 1300 w: Informatyka 1/1973 s. 16.
 21. a b c d e f g h i j Fabryka systemów powielarnych w: Informatyka 4/1977 s. 20.
 22. a b c d Ośrodek Obliczeniowy we Włocławku w: Informatyka 5/1977 s. 28.
 23. Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Gdańsku: Spis telefonów województwa włocławskiego. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1987, s. 61. (pol.).
 24. a b Bronisław Tyburczy: Informatyka w budownictwie gdańskim w: Informatyka 6/1972 s. 11.
 25. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Krystyn Bernatowicz:Ośrodek regionu zwanego „oknem na świat” w: Informatyka 3/1974 s. 29–31.
 26. a b c d e f Wiek dojrzały ZETO Gdynia w: Informatyka 12/1976 s. 29.
 27. a b c Przełącznik Standard Interface typ PSI-304 w: Informatyka 10/1974 s. 29.
 28. Informatyka 9/1978 s. 32.
 29. Informatyka 11/1978 s. 23.
 30. Jerzy Kurowski, Historia systemu SYMLEK autorstwa ZETO OLSZTYN, „Biuletyn PTI” (2), www.pti.org.pl, 2018, 2/2018, s. 14–19 [dostęp 2019-01-09] [zarchiwizowane z adresu 2019-01-14].
 31. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Koordynacja w: Informatyka 4/1978 s. 28.
 32. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Przedsiębiorczość przedsiębiorstwa państwowego w: Informatyka 11/1977 s. 25.
 33. a b c d e f g h i j Janisław Muszyński, Jerzy Piotrowski: Problemy wyposażenia sieci ośrodków obliczeniowych w regionie w: Informatyka 12/1972 s. 12–15.
 34. a b Przegląd prasy krajowej w: Informatyka 6/1972 s. 26; zob. też Gazeta Robotnicza nr 62/72.
 35. a b c d e f g h i j k l m n o Krystyn Bernatowicz: Czas teraźniejszy i problemy przyszłości ZETO Wrocław w: Informatyka 6/1974 s. 39–42.
 36. B. Gliksman: Projektowanie i budowa ośrodków elektronicznej techniki obliczeniowej w: Informatyka 5/1971 s. 11–20.
 37. a b c d Z. Gackowski, A. Targowski: Efektywność automatycznego przetwarzania informacji warunkiem rozwoju informatyki w: Informatyka nr 1/1971, s. 6.
 38. a b c d e Bogumił Stachura: Stan i perspektywy rozwoju ETO w województwie kieleckim w: Informatyka 5/1971 s. 24–26.
 39. a b c d Bolesław Gliksman: Regionalny program rozwoju informatyki na Śląsku w: Informatyka 2/1972 s. 4, tab.
 40. a b c d e f g h Krystyn Bernatowicz: W 10-lecie ZETO Katowice: bilans i prognoza w: Informatyka 3/1975 s. 29–32.
 41. Bolesław Gliksman: Systemy abonenckie oparte na serii RIAD w: Informatyka 10/1972 s. 10.
 42. Pierwszy egzemplarz R-60 w sieci ZETO w: Informatyka 1/1982 s. 25.
 43. a b Informatyka 7-8/1978 s. 39.
 44. Jan Rejdych: Produkcja środków informatyki na Śląsku w: Informatyka 5/1972 s. 15.
 45. a b c d e f g h i j k l m n o A. Klimek: Wszystko dla klienta w ZETO-Kielce w: Informatyka 1/1977 s. 19–23.
 46. a b c d e f g h i j Kartka z Kielc w: Informatyka 11/1974 s. 40.
 47. a b c d W Radomskiem też jest w: Informatyka 7/1977 s. 19.
 48. a b Dziesięć lat pracy w: Informatyka 6/1978 s. 30.
 49. a b c d e Informatyka 9/1977 s. 22.
 50. a b c ODRA w Szczecinku w: Informatyka 7/1977 s. 18.
 51. a b c d e f g h Wielki sublokator w: Informatyka i 4/1976 ↓, s. 32.
 52. a b ZETO Kraków Sp. z o.o.: Historia firmy.
 53. a b c d e 10 lat sukcesów ZETO Kraków w: Informatyka 3/1976 s. 30.
 54. a b MIŃSK 32 na usługach PKO w: Informatyka 2/1973 s. 26–27.
 55. a b c d ZETO Rzeszów: Historia firmy.
 56. Centrum Obliczeniowe dla ZETO Łódź w: Informatyka 7-8/1976 s. 48.
 57. a b c d e Łódź pod znakiem informatyki w: Informatyka 10/1974 s. 39–42.
 58. a b K. Bernatowicz: Terminy instalowania i rozpoczęcia eksploatacji ZAM-a w: Informatyka 7-8/1975 s. 35, tab.
 59. a b c Zygmunt Łuczak: Sieć ZETO a dysponowanie mocą krajowych komputerów w: Informatyka 10/1971 s. 23–24.
 60. a b Niezupełnie a jednak w cieniu w: Informatyka 1/1976 s. 29.
 61. a b Jan Garlicki, Stanisław Pańczak: Wykorzystanie maszyny MIŃSK 22 do sterowania jakością produkcji w: Informatyka 8-9/1971 s. 41.
 62. a b c d e f g h i j k Kartka z Poznania w: Informatyka 5/1974 s. 37; na podst. Informatora ZETO-Poznań 1973.
 63. a b c d e f g h i Przegląd prasy krajowej w: Informatyka 3/1974 s. 35.
 64. a b c d e Jak daleko do doskonałości w: Informatyka 5/1978 s. 20.
 65. Druga maszyna z serii Odra 1300 w ZETO Poznań w: Informatyka 2/1975 s. 36.
 66. a b c d e Systemy Informatyczne ZETO Poznań w: Informatyka 11-12/1981 s. 31.
 67. a b c d e Narodziny ośrodka w: Informatyka 11/1978 s. 26.
 68. a b c Czy nowy obiekt rozwiąże wszystkie problemy? w: Informatyka 6/1977 s. 18.
 69. a b c d e f g h i K. Bernatowicz: Raport o stanie informatyki szczecińskiej w: Informatyka 10/1975 s. 23–28.
 70. a b c Z. Bogdanowicz, H. Szczutowski: Raport o przebiegu prać wdrożeniowych systemu WEKTOR w regionie szczecińskim w: Informatyka 2/1973 s. 24.
 71. a b c d e JANUSZ MADEJ, Ośrodki obliczeniowe: Serwis obliczeniowy ZETO dla Warszawy, „Maszyny Matematyczne” (5), Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT, 1966, s. 24 [dostęp 2019-01-04].
 72. Informatyka 1/1974 s. 27.
 73. a b c Bernatowicz 1977 ↓, s. 19.
 74. a b ANDRZEJ TARGOWSKI, IBM 1440 dla Warszawy, „Maszyny Matematyczne” (4), Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT, 1966, s. 27–32 [dostęp 2019-01-03], Cytat: W lipcu br. została zainstalowana w Zakładzie Obliczeniowym Warszawa – ZOWAR – amerykańska elektroniczna maszyna cyfrowa IBM 1440. Jest to druga po angielskiej maszynie ICT 1300 – EMC, przy pomocy której ZOWAR wykonuje i oferuje servis oraz współpracę i doradztwo z zakresu obliczeń numerycznych i przetwarzania danych dla przedsiębiorstw i instytucji regionu warszawskiego..
 75. W. Olejniczak: Problem kooperacji informacyjnej w: Informatyka 4/1971 s. 21.
 76. ElK: Prognozowanie informatyki w: Informatyka 1/1972 s. 26.
 77. a b Stan wdrożenia systemu informatycznego WEKTOR w: Informatyka 5/1974 s. 34.
 78. Bernatowicz 1977 ↓, s. 19–22.
 79. a b Bernatowicz 1977 ↓, s. 20–22.
 80. a b c d e f g h Bernatowicz 1977 ↓, s. 20–21.
 81. a b c d Wł. Klepacz: ZETO Wrocław ma już 10 lat w: Informatyka 3/1975 s. 38–40.
 82. Janina Łyskawa, Małgorzata Świtalska-Jeleńkowska: Pakiet programów ODRY 1304 dla systemu ewidencji materiałów i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu w: Informatyka 7-8/1972 s. 26.
 83. a b c d e f g Ośrodek Informatyki w Oławie w: Informatyka 2/1976 s. 41.
 84. Przegląd prasy krajowej w: Informatyka 6/1972 s. 26; zob. też Dziennik Ludowy nr 64/72.
 85. D.P.: Dni Prasy Technicznej we Wrocławiu a informatyka w: Informatyka 6/1971.
 86. a b Z. Grodzki, A. Piaskowski: Problemy wielodostępnych systemów informatycznych w: Informatyka 4/1975 s. 34.
 87. George 3 bez refleksji w: Informatyka 7-8/1976 s. 44.
 88. a b Przegląd prasy krajowej w: Informatyka 6/1972 s. 26; zob. też Trybuna Ludu nr 83/72.
 89. a b c d e f g h i j Jakie będzie następne dziesięciolecie w: Informatyka 1/1978 s. 28.
 90. ZETO w Świdnicy w: Informatyka 1/1975 s. 35.
 91. a b Czekając na RIADA w: Informatyka 9/1978 s. 31.
 92. Wykaz Wykładowców Konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym w: Informatyka 11/1973 s. 12.
 93. a b c d e f Jubileusz i tęsknota do samodzielności w: Informatyka 1/1979 s. 31.
 94. Janusz Terech, ZETO [online], www.zetozg.pl [dostęp 2017-04-19] [zarchiwizowane z adresu 1998-12-12].
 95. a b c d e f g h i j k l m n Problem węzłowy 06.1.3. w: Informatyka 10/1972 s. 28.
 96. R. Tokarski: Bank Informacji o Warszawie w: Informatyka 1/1975 s. 1–6.
 97. Przegląd prasy krajowej w: Informatyka 5/1972 s. 21; zob. też art. W. Nieżywińskiego w: Dziennik Bałtycki 48/72.
 98. Przegląd prasy krajowej w: Informatyka 5/1972 s. 22; zob. też Głos Wybrzeża nr 45/72.
 99. System rozliczania działalności służby ruchu miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych w: Informatyka 11/1975 s. 32.
 100. a b Informatycy-racjonalizatorzy w: Informatyka 5/1972 s. 22–23.
 101. B. Stachura: Ewidencja kadr nauczycielskich EWIKAN w: Informatyka 2/1975 s. 13.
 102. W. Pietraszewski: Założenia i rola podsystemu „INFRASTRUKTURA” w informatycznym systemie sterowania inwestycjami miejskimi w: Informatyka 2/1977 s. 19.
 103. SYWIN – generacyjny system wyszukiwania i wydruku informacji w: Informatyka 2/1981 s. 12.
 104. Z. Ryznar: PROSTR – pakiet dokumentowania i wspomagania prac programistów w: Informatyka 10/1983 s. 18.
 105. EWGRUN – podsystem ewidencji gruntów w: Informatyka 11/1980 s. 26.
 106. Z.Łuczak: System informatyczny MERKURY w: Informatyka 1/1975 s. 7.
 107. Z. Stramska, B. Illukowicz: SYMLEK – system oceny hodowlanej krów w: Informatyka 2/1981 s. 29–30.
 108. a b c d e f g Informatyka 3/1975 s. 33.
 109. Informatyka 5/1977 s. 4.
 110. K. Lewiński, E. Łuczywek, P. Walczak: Wdrażanie systemu WEKTOR na inwestycjach pilotażowych w: Informatyka 2/1973 s. 23.
 111. Sympozjum naukowe: Informatyczny system ewidencji pojazdów REJESTR w: Informatyka 4/1974 s. 33–34.
 112. Doświadczenia z wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego w: Informatyka 6/1980 s. 28.
 113. a b c d TARGOWSKI 1966 ↓, s. 32.
 114. a b c Bernatowicz 1977 ↓, s. 19, 21.
 115. Bogdan SAWICKI, System elektronicznego bilansowania zaopatrzenia rynku w artykuły odzieżowe, „Maszyny Matematyczne” (1), BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, 1967, s. 8–11 [dostęp 2019-02-25] (pol.).
 116. a b A. Targowski: Stan i perspektywy rozwojowe informatyki w: Informatyka 9/1973 s. 6.
 117. T. Rumińska, A. Skalski: Modernizacja komputerowego systemu planowania w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie w: Informatyka 5/1971 s. 1.
 118. S. Trautman: Wielodostępny system teleprzetwarzania POLRAX w: Informatyka 10/1973 s. 10.
 119. A. Targowski, J. Kubas: Projektowanie i uruchamianie Systemu Informatycznego WEKTOR dla potrzeb inwestycji w: Informatyka 2/1973 s. 2.
 120. Jerzy Wójcik: Wrocławski budynek ZETO wpisany do rejestru zabytków. Nowatorski jak na tamte czasy. gazetawroclawska.pl, 2022-03-31. [dostęp 2022-04-01]. (pol.).
 121. Marta Gołębiowska: Wrocław: Chcą wyburzyć ZETO. Budynek został wykreślony z rejestru zabytków. tuwroclaw.com, 2023-08-01. [dostęp 2023-08-01]. (pol.).

Bibliografia edytuj

 • Informatyka Nr 4, „Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT”, 1976 [dostęp 2019-01-03].
 • K. Wasilewski: Sieć zakładów ETO-ZETO w: Informatyka 4/1971 s. 24
 • B. Gliksman: Projektowanie i budowa ośrodków elektronicznej techniki obliczeniowej w: Informatyka 5/1971 s. 11–20
 • Bogumił Stachura: Stan i perspektywy rozwoju ETO w województwie kieleckim w: Informatyka 5/1971 s. 24–26
 • Jerzy Trybulski: Koncepcja działania ETO. Z dyskusji o Krajowym Systemie Informatycznym w: Informatyka 9/1972 s. 17–19
 • E. Zawisza: Koncepcja Służby Marketingowej w sieci ZETO w: Informatyka 1/1974 s. 22–23
 • Krystyn Bernatowicz:Ośrodek regionu zwanego „oknem na świat” w: Informatyka 3/1974 s. 29–31
 • Wł. Klepacz: Pierwszy w kraju ROBOTRON 21 w eksploatacji w: Informatyka 3/1974 s. 32–33
 • Krystyn Bernatowicz: Czas teraźniejszy i problemy przyszłości ZETO Wrocław w: Informatyka 6/1974 s. 39–42
 • Łódź pod znakiem informatyki w: Informatyka 10/1974 s. 39–42
 • Krystyn Bernatowicz: W 10-lecie ZETO-Katowice: bilans i prognoza w: Informatyka 3/1975 s. 29–32
 • Wł. Klepacz: ZETO-Wrocław ma już 10 lat w: Informatyka 3/1975 s. 38–40
 • K. Bernatowicz: Raport o stanie informatyki szczecińskiej w: Informatyka 10/1975 s. 23–28
 • A. Klimek: Wszystko dla klienta w ZETO-Kielce w: Informatyka 1/1977 s. 19–23
 • Krystyn Bernatowicz, ZOWAR – element nowoczesności w krajobrazie stolicy, „Informatyka” (3), Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT, 1977, s. 19–23 [dostęp 2019-01-03].
 • T. Pawlak: Zjednoczenie Informatyki – 15 lat działalności w: Informatyka 1/1981 s. 29–33
 • T. Pawlak: Zjednoczenie Informatyki – podsumowanie działalności, kierunki zmian w: Informatyka 4-5/1982 s. 33–37