Żołnierz Legionów i POW

Żołnierz Legionów i P.O.Wkwartalnik wydawany w latach 1937-1939 przez Komendę Naczelną Związku Legionistów i Zarząd Główny Związku Peowiaków. Redakcja czasopisma mieściła się w Warszawie przy ul. Zielnej 45. Redaktorem naczelnym był Wacław Jankiewicz.

Żołnierz Legionów i P.O.W
Częstotliwość kwartalnik
Państwo  II Rzeczpospolita
Adres Warszawa ul. Zielna 45
Wydawca Komenda Naczelna Związku Legionistów
Pierwszy numer 1937
Ostatni numer 1939
Redaktor naczelny Wacław Jankiewicz

Numery 3 i 4 z 1939 r. zostały wydane łącznie jako numer jubileuszowy poświęcony rocznicy powstania Legionów z podtytułem 6 sierpnia 1914 - 6 sierpnia 1939. W tomie zamieszczono: krótką przemowę Józefa Piłsudskiego do Kompanii Kadrowej (strona 4), przemówienie wygłoszone na I Zjeździe Legionistów w Krakowie w dniu 6 sierpnia 1922 r. (strony 5-18), a także, np.:

Linki zewnętrzneEdytuj