Albert Speer

jeden z przywódców hitlerowskich Niemiec

Albert Speer, właśc. Berthold Konrad Hermann Albert Speer (ur. 19 marca 1905 r. w Mannheimie, zm. 1 września 1981 r. w Londynie) – niemiecki polityk i architekt, jeden z przywódców nazistowskich Niemiec, zbrodniarz wojenny.

Albert Speer
Ilustracja
Albert Speer podczas procesu w Norymberdze
Pełne imię i nazwisko

Berthold Konrad Hermann Albert Speer

Data i miejsce urodzenia

19 marca 1905
Mannheim

Data i miejsce śmierci

1 września 1981
Londyn

Minister uzbrojenia i amunicji Rzeszy
Okres

od 1942
do 1945

Przynależność polityczna

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników

Poprzednik

Fritz Todt

Następca

urząd zniesiony

Przywódca Organizacji Todt
Okres

od 1942
do 1945

Poprzednik

Fritz Todt

Następca

urząd zniesiony

podpis
Odznaczenia
Odznaka Złota Partii (III Rzesza)
Projekt architektoniczny A. Speera: trybuna główna na Zeppelinfeld w Norymberdze

Jako architekt Speer należał do silnie antymodernistycznych tradycjonalistów. Jego styl można określić jako uproszczony klasycyzm. Architektura powinna być zdaniem Speera monumentalna i obrazowa, wypełnianie funkcji reprezentacyjnych i propagandowych wymaga wrażenia trwałości i stabilności.

Życiorys

edytuj

Dzieciństwo i młodość

edytuj

Speer pochodził z wielkomieszczańskiej rodziny z Mannheimu. Zarówno ojciec, jak i dziadek byli architektami. Albert Speer studiował architekturę na Wyższej Szkole Technicznej w Karlsruhe, a od wiosny 1924 r. do lata 1925 r. w Monachium. Następnie przeniósł się na Uniwersytet Techniczny w Berlinie, nie został tam jednak przyjęty na seminarium u Hansa Poelziga. W 1926 r. został uczniem Heinricha Tessenowa, zaś po uzyskaniu dyplomu w 1927 r. jego asystentem.

Latem 1922 r. poznał Margarete Weber, zwaną Margret (1905–1987), pochodzącą z rodziny rzemieślniczej z Heidelbergu. 28 sierpnia 1928 r. wbrew woli matki, która uważała małżeństwo za mezalians, Albert poślubił w Berlinie Margret. W latach 1934–1942 przyszło na świat sześcioro dzieci Speerów: Albert junior, Hilde, Margarete, Arnold, Fritz oraz Ernst.

Architekt Hitlera

edytuj

W grudniu 1930 r. Speer wziął udział w wiecu narodowych socjalistów na Hasenheide w Berlinie, na którym przemawiał Hitler, zaś 1 marca 1931 r. wstąpił do NSDAP i został jej aktywnym działaczem. W 1932 r. podjął pierwsze zlecenia projektowe dla partii, zaś po śmierci Paula Ludwiga Troosta w 1934 r. został głównym architektem Hitlera. W 1937 r. został przez Hitlera mianowany generalnym inspektorem budowlanym stolicy Rzeszy (Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt) i na jego zlecenie przygotował plany przebudowy miasta na stolicę świata (tzw. Plan Germania).

W 1940 r. Speer z Hitlerem odwiedził Paryż, by omówić plany budowy miasta przewyższającego rozmachem stolicę Francji. Centralnym budynkiem nowego centrum Germanii miała być wielka hala zgromadzeń, naśladująca rzymski Panteon, z kopułą o wysokości 300 metrów. Jej model znajduje się dziś w Niemieckim Muzeum Historycznym w Berlinie. By móc wyburzyć dużą część berlińskiego centrum, Speer osobiście nadzorował w okresie od października 1941 r. do kwietnia 1942 r. deportację z Berlina 23 tysięcy Żydów, których mieszkania potrzebne były do przesiedlenia mieszkańców z wyburzanych budynków. Ciężar wojny spowodował, że Hitler skierował Speera do innej pracy, a plany przebudowy Berlina musiano odłożyć.

Do zadań Alberta Speera należało przed II wojną światową organizowanie wieców narodowych socjalistów.

Minister uzbrojenia i amunicji

edytuj
 
Hitler i Speer jako minister uzbrojenia i amunicji (1942)

Od 8 lutego 1942 r. Speer był ministrem odpowiedzialnym za uzbrojenie i amunicję (Reichsminister für Bewaffnung und Munition) i szefem Organizacji Todta[1]. Jego staraniom przypisuje się fenomenalny rozwój niemieckiej produkcji wojennej po 1942 r. Wydatnie zwiększył produkcję broni, amunicji, czołgów, benzyny lotniczej, a także samolotów. Także rozwój produkcji paliw syntetycznych uważany jest za jego wielki sukces. Umożliwił on przedłużenie wojny o wiele miesięcy. Uważa się często, że był planistą i organizatorem o wyjątkowych zdolnościach, przykładem najbardziej twórczego umysłu technicznego. Potrafił planować na wielką skalę i wprowadzać na bieżąco niezbędne korekty, by uporać się z zadaniem produkcji wojennej. Jego nominacja na to stanowisko zbiegła się w czasie z ważnymi wydarzeniami. Od grudnia 1941 r. Niemcy prowadzili już formalnie wojnę na dwóch frontach. Wymagało to całkowitej reorganizacji procesu produkcji i jej zintensyfikowanie w związku z rosnącymi potrzebami frontów. Ponadto alianci prowadzili coraz szerzej zakrojoną operację bombardowań terenów III Rzeszy. Naloty szczególnie przybrały na sile w końcowych latach wojny 1943–1945. Jednak pomimo tych trudności niemiecki przemysł zbrojeniowy zachował wysoką wydajność i stale ją zwiększał. Trzeba podkreślić, że nie byłoby to możliwe bez udziału w procesie produkcji olbrzymich mas robotników przymusowych z podbitych państw Europy. Udział w produkcji niewykwalifikowanych robotników ewidentnie wpłynął na wzrost produkcji uzbrojenia, jednocześnie wpłynął on negatywnie na jakość wytwarzanej broni i amunicji. Minister nie ustrzegł się błędów. Jednym z nich był sam plan deportacji milionów robotników przymusowych. Po wojnie często podkreślano, że było to niekonieczne, gdyż wiązało się z wysokimi kosztami transportu i wiązało wiele składów kolejowych, które byłyby bardziej przydatne na froncie, nie wspominając o cierpieniach samych robotników. Ludzie ci mogli pracować na miejscu w swoich ojczyznach. Znacznie skróciłoby to transport na front wschodni broni i zaopatrzenia. Ponadto Speer zbyt późno wydał polecenie przeniesienia zakładów zbrojeniowych z Zagłębia Ruhry (stale paraliżowanego nalotami) do zagłębia na Górnym Śląsku. Decyzję tę podjął dopiero jesienią 1944 r. w związku z ogromnymi spustoszeniami, jakich dokonywały naloty Brytyjczyków i Amerykanów, czemu Luftwaffe i naziemna obrona przeciwlotnicza nie były w stanie zapobiec. Gdy w końcu[kiedy?] (za zgodą Hitlera) przeniesiono fabryki na Śląsk, mogło się wydawać, że będą tam bezpieczne. Wkrótce jednak fabryki wpadły w ręce maszerujących na zachód Rosjan. Utrata Górnego Śląska i zniszczenie przez bomby Zagłębia Ruhry były gwoździem do trumny niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Mimo to wysoko ocenia się rolę ministra Speera w procesie produkcji uzbrojenia i nie ulega wątpliwościom, że gdyby nie udało się zintensyfikować produkcji, Niemcy mogli przegrać wojnę już w 1942 lub 1943 r. Speer, zwiększając produkcję, wyraźnie przyczyniał się do przedłużania i tak już przegranej wojny, z czego zdał sobie sprawę dopiero po lądowaniu aliantów w Normandii.

Proces norymberski i pobyt w więzieniu

edytuj

W 1946 r., w czasie procesu norymberskiego, Speer został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Oskarżono go o organizację deportacji milionów robotników przymusowych do Niemiec. Przyznał się do winy i jako jedyny z oskarżonych wyraził skruchę i ubolewanie.

W więzieniu napisał swoje wspomnienia, które zostały opublikowane w 1969 r. Książka ta jest unikatowym opisem najbliższego otoczenia Hitlera. Speer próbował w niej wybielić swoją rolę w czasie wojny, utrzymując na przykład, że nic nie wiedział o niemieckich obozach zagłady. Przyznał tylko, że słyszał niejasne pogłoski o zbrodniach popełnianych w Auschwitz-Birkenau, ale z lojalności wobec Hitlera nie podjął starań, by dowiedzieć się czegoś więcej. Obecnie historycy uważają rzekomą niewiedzę Speera za rozmijanie się z prawdą[potrzebny przypis]. Do dziś przetrwały dokumenty potwierdzające, że w 1942 r. Speer organizował rozbudowę obozu koncentracyjnego Auschwitz[potrzebny przypis]. Jako architekt odpowiadał za plany (do dziś przetrwały jego odręczne szkice) rozbudowy krematoriów 1 i 2, kostnic obozowych, wieżyczek strażniczych, ogrodzenia z drutu kolczastego, planu podłączenia do ogrodzeń wysokiego napięcia. Był autorem, przygotowanych na bezpośrednie zlecenie Hitlera[potrzebny przypis], planów baraków dla więźniów. Przy budowie i użytkowaniu fabryk oraz kopalń[jakich?] Speer ściśle współpracował z SS, która odpowiedzialna była m.in. za utrzymanie i wyżywienie więźniów pracujących w tych zakładach[potrzebny przypis].

Schyłek życia

edytuj

Albert Speer wyszedł z więzienia w 1966 r., po czym zajął się pracą publicysty i wykładowcy. Wystąpił kilka razy w filmach dokumentalnych poświęconych tematyce II wojny światowej i III Rzeszy (m.in. w brytyjskim serialu The World at War); udzielił też szeregu długich wywiadów dla telewizji uważanych dziś za kłamliwe[a], bo nieujawniających jego roli w nazistowskim systemie władzy. Twierdził w nich, między innymi, że nie wiedział o zagładzie Żydów, podczas gdy istnieją dokumenty wskazujące na jego bezpośredni w niej udział. Równocześnie z tymi publicznymi wystąpieniami, w sytuacjach prywatnych Speer niejednokrotnie przyznawał się do wiedzy o zbrodniach (jak w 1976 r. w liście do wdowy po belgijskim bojowniku ruchu oporu Hélène Jeanty Raven, do której napisał około 100 listów, oraz w rozmowach ze swoim wydawcą).

Zmarł nagle na wylew krwi do mózgu, którego doznał w hotelu w trakcie podróży do Anglii. Przeżył 76 lat.

Mit przyzwoitego narodowego socjalisty

edytuj
 
Arno Breker rzeźbi w czasach narodowego socjalizmu popiersie Alberta Speera (1940)

Uważa się, że Albert Speer zbudował wokół swojej osoby mit „przyzwoitego narodowego socjalisty”, który niewiele ma wspólnego z prawdą historyczną. Biografia Speera wydana jeszcze za jego życia i napisana przez Joachima Festa tylko w niewielkim stopniu podważyła ten mit.

Tym niemniej w Niemczech zachowały się dokumenty świadczące o tym, że Speer kierował deportacją Żydów z Berlina w ramach realizacji przebudowy urbanistycznej miasta. 6 października 1943 r. w Poznaniu brał udział w zebraniu, na którym przemawiał Himmler, omawiając zagładę Żydów, i gdzie rozważano problemy z tym związane[2]. Dokumenty te świadczą też o tym, że jako minister uzbrojenia III Rzeszy podpisywał decyzje alokujące środki na rozbudowę Auschwitz. Podobnie okazało się, że dziennik wojenny (zatytułowany Chronik) napisany przez architekta Rudolfa Woltersa – bliskiego współpracownika i przyjaciela Speera – zawiera usunięte przed publikacją fragmenty, które nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że Speer wiedział o Holocauście i był aktywnym narodowym socjalistą.

Większość tych dokumentów przytacza wydana w 1982 r. książka Matthiasa Schmidta Albert Speer, das Ende eines Mythos (Albert Speer, koniec pewnego mitu), która całkowicie obala mit stworzony przez Speera.

Życie prywatne

edytuj

Syn Speera, również Albert, był także architektem. Córka, Hilde Schramm, jest pedagożką i byłą deputowaną Listy Alternatywnej w berlińskim parlamencie lokalnym (w latach 1989–1990 była jego wiceprzewodniczącą).

Główne dzieła architektoniczne

edytuj
  1. Informacje narratora w filmie dokumentalnym Tajemnice Trzeciej Rzeszy (Secrets of the Third Reich, 2011), odc. 6 Architekt Hitlera, reż. Steffi Schöbel, Anja Greulich

Przypisy

edytuj
  1. Richard Overy: Trzecia Rzesza Historia Imperium. s. 267.
  2. How Much did Albert Speer know. holocaust-history.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-09-01)]..

Bibliografia

edytuj
  • Joachim Fest, Speer. Biografia, przeł. Krzysztof Jachimczak, Kraków: Universitas, 2001.
  • Albert Speer, Wspomnienia; przeł. [z niem.] Marek Fijałkowski [et al.], Warszawa: Wyd. Min. Obr. Narodowej, 1990.
  • Blaine Taylor, Inżynierowie – tajna armia Hitlera, przeł. Grzegorz Siwek, Warszawa: RM, 2011.
  • Richard Overy: Trzecia Rzesza Historia Imperium. Warszawa: Buchmann Sp. z o.o., 2012, s. 267–272. ISBN 978-83-7670-290-2.

Linki zewnętrzne

edytuj