Alfabet polski

alfabet łaciński ze znakami specyficznymi dla języka polskiego
Alfabet polski (litery szare nie są używane w słowach pochodzenia polskiego).

Alfabet polski, abecadło (dawniej: obiecadło, obiecado[1]) – alfabet dwuszeregowy oparty na piśmie łacińskim używany do zapisu języka polskiego.

LiteryEdytuj

Oparty jest na piśmie łacińskim i składa się obecnie z 32 liter[2], z czego dziewięć ma znaki diakrytyczne; każda litera może występować w formie majuskuły lub minuskuły. W poniższej tabeli przedstawiono litery wraz z ich nazwami:

Majuskuła Minuskuła Nazwa
A a a
Ą ą ą; a z ogonkiem
B b be
C c ce
Ć ć cie; ce z kreską
D d de
E e e
Ę ę ę; e z ogonkiem
F f ef
G g gie
H h ha
I i i
J j jot
K k ka
L l el
Ł ł
M m em
N n en
Ń ń ; en z kreską
O o o
Ó ó o z kreską; o kreskowane; u zamknięte
P p pe
R r er
S s es
Ś ś ; es z kreską
T t te
U u u; u otwarte
W w wu
Y y y; igrek
Z z zet
Ź ź ziet; zet z kreską
Ż ż żet; zet z kropką

Litery Q (ku; majuskuła: Q; minuskuła: q), V (fał, rzadziej: we[3]); majuskuła: V; minuskuła: v) oraz X (iks; majuskuła: X; minuskuła: x) nie są zaliczane do liter polskiego alfabetu, gdyż w polskim słowotwórstwie nie ma potrzeby ich stosowania. Występują one tylko w wyrazach pochodzenia obcego, czyli zapożyczonych (patrz np. imię Xymena lub dawną pisownię xiążę).

 
Litera X w tytule książę

Ponadto literę x można spotkać w zapisie[4]:

 • niewiadomej, nieznanych obiektów, osób, wielkości (np. oś x-ów, 5x, xy, pan X, planeta X)
 • nazwisk polskich pisanych w ten sposób od dawna, np. Axentowicz, Axer
 • skrótu wyrazów „książę” czy „ksiądz”
 • rodzimych skrótowców, głównie będących nazwami firm związanych z eksportem, np. Budimex, Hortex, Rolimpex, Stalexport
 • nazw leków, np. oxeladin, madroxin, hydroxizin, maalox.

Literę v w języku polskim można spotkać w skrócie TV, pochodzącym od angielskiego słowa television, oznaczającego telewizję, np. w skrócie TVP, oznaczającym Telewizję Polską, przy czym do 1992 roku Telewizja Polska posługiwała się skrótem TP, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji urzędowo do dzisiaj nie stosuje litery v w skrócie i jej skrót brzmi KRRiT.

Zdania:

 • Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag.;
 • Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flaszy.;
 • Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.;

pangramami, czyli zawierają wszystkie litery polskiego alfabetu. Spełniają też dodatkowy warunek – każda litera występuje tylko jeden raz.

Rada Języka Polskiego uzasadnia, iż brzmienie wszystkich, nawet nowo wymyślanych, wyrazów w języku polskim da się zapisać zgodnie z regułami polskiej ortografii za pomocą 32 liter, bez użycia liter X (iks), V (fał) czy Q (ku). Niemniej te trzy łacińskie litery towarzyszą językowi polskiemu w wyrazach obcych i obcojęzycznych, przekształcając się zazwyczaj w litery polskiego alfabetu w miarę powszednienia stosowania wyrazów je zawierających.

HistoriaEdytuj

 
Próbka XVII-wiecznego zapisu polskiego tekstu.
 
Nauka domowa Jerzego Bocka wydana po polsku mieszaną czcionką gotycką i antykwą w Oleśnicy w 1670 roku.

obiecado, obiecadło, […] z górą (960–1280) nikt po polsku nie pisał, pierwsze składanie kilku znaków łacińskich naśladowano wzorem Czech w XIV i XV wieku, ale ponieważ szkoła wcale polszczyzny nie uczyła, więc nie zdobyto się na jednolitość i każdy znęcał się po swojemu, nad abecadłem i ortografią. Czechom jednolitą pisownię wzbogacającą znaki łacińskie kropkami stworzył Jan Hus, ale piętno kacerstwa odstraszało nas od naśladownictwa tego jedynego trafnego systemu. […] tak się mściło niedbalstwo wobec języka narodowego, zrozumiałe chyba u mieszczan pół-Niemców, karygodne śród kół uczonych, nie uznających, jak i węgierskiego, niczego niełacińskiego. Skoro pismo drukiem zastąpiono, musiał dotychczasowy rozgardiasz ortograficzny ustąpić; nieznani nam z nazwiska zecerzy polscy ustalili jako tako dla księgarzy Niemców pisownię polską posługującą się i składaniem znaków sz, ci, i kropkami, i kreskami ż, ź, ń, ć, ś, i odmianą kształtu; ł, ą, ę .

Aleksander Brückner, Encyklopedia staropolska

Druk polski zachował pismo gotyckie do XVII wieku w odmianie zwanej szwabachą. Dopiero u schyłku XVII wieku pojawiały się już całe książki drukowane okrągłą italiką. W Czechach druk gotycki zachował się do XIX wieku, w Polsce do XVIII wieku głównie w wydawnictwach straganowych. Pierwszymi językoznawcami polszczyzny byli w dziedzinie alfabetu i ortografii rektor krakowski Jakub Parkoszowic i ks. Zaborowski, naśladujący wzory Jana Husa. Ich następcami byli późniejsi humaniści Kochanowski, Górnicki i Januszowski.

Przy wyliczeniach alfabetycznych przeważnie nie są używane litery ze znakami diakrytycznymi, a w zamian są stosowane litery ku, fał i iks. Dawniej spotykany był także wariant obejmujący tylko 23 polskie litery podstawowego alfabetu łacińskiego oraz iks i eł lecz obecnie wyszedł on prawie z użycia.

Staropolskie abecadło stworzone przez Jana Kochanowskiego: A à á ą b b’ c ć cz d dz dź dż e è é ę f g h ch i j k l ł m m’ n ń o ò ó p p’ q r rz s ś sz t u w w’ x y z ź ż.”[5].

Ponadto na Polesiu wśród Tatarów do zapisu języka polskiego używane było pismo arabskie[6] (patrz alfabet arabski dostosowany do języka polskiego).

DwuznakiEdytuj

W pisowni polskiej stosowane są dwuznaki[7]:

Nie każda sytuacja występowania zestawienia liter rz jest sytuacją występowania dwuznaku rz, gdyż w wyrazach takich jak „marznie”, „mierzi” czy „Tarzan” mamy do czynienia z parami głosek r + z / r + ź. Podobnie w przypadku zestawienia liter dz, pierwsza z nich może być elementem przedrostka „od”, np. „odznaczyć”[7]. Znak i zmiękcza niektóre z poprzedzających spółgłosek lub grup spółgłoskowych. Przed samogłoską zazwyczaj nie jest czytany i służy wyłącznie do zapisu zmiękczenia. Szczegółowy opis roli dwuznaków w wymowie znajduje się w artykule w Wikisłowniku. W ortografii polskiej występuje też trójznak dzi oraz zmiękczenia: ci, ni, si, zi[8].

Częstość występowania literEdytuj

 
Wykres częstości liter polskiego alfabetu.

Poniżej zaprezentowano procentowy udział liter w próbce drugiego wydania Korpusu IPI PAN liczącej ponad 30 milionów segmentów (około 25 milionów słów ortograficznych).

a ą b c ć d e
8,91% 0,99% 1,47% 3,96% 0,40% 3,25% 7,66%
ę f g h i j k
1,11% 0,30% 1,42% 1,08% 8,21% 2,28% 3,51%
l ł m n ń o ó
2,10% 1,82% 2,80% 5,52% 0,20% 7,75% 0,85%
p q r s ś t u
3,13% 0,14% 4,69% 4,32% 0,66% 3,98% 2,50%
v w x y z ź ż
0,04% 4,65% 0,02% 3,76% 5,64% 0,06% 0,83%

Najczęściej występującą literą jest a (8,91%). Występuje 445,5 razy tyle, co najrzadsza x (0,02%).

Kodowanie polskich znakówEdytuj

Duże litery Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż Ƶ (wariant graf. Ż)
Encje HTML Ą
Ą
Ć
Ć
Ę
Ę
Ł
Ł
Ń
Ń
Ó
Ó
Ś
Ś
Ź
Ź
Ż
Ż
Ƶ
Unicode U+0104 U+0106 U+0118 U+0141 U+0143 U+00D3 U+015A U+0179 U+017B U+01B5
Wynik Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż Ƶ
Małe litery ą ć ę ł ń ó ś ź ż ƶ (wariant graf. ż)
Encje HTML ą
ą
ć
ć
ę
ę
ł
ł
ń
ń
ó
ó
ś
ś
ź
ź
ż
ż
ƶ
Unicode U+0105 U+0107 U+0119 U+0142 U+0144 U+00F3 U+015B U+017A U+017C U+01B6
Wynik ą ć ę ł ń ó ś ź ż ƶ

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Aleksander Brückner. Encyklopedia staropolska, tom I. str. 2, Abecadło
 2. Język polski (pol.). Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, 2007. [dostęp 24 listopada 2016]. ​ISBN 978-83-916268-2-5​.
 3. nazwa litery V - Poradnia językowa PWN, sjp.pwn.pl [dostęp 2017-11-21] (pol.).
 4. „Wielki Słownik Ortograficzny PWN”
 5. Aleksander Brücker: Jan Kochanowski. Pisma zbiorowe. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, 1924, s. 371.
 6. „Язык большинства текстов китаба Сегеневича, иногда с некоторой натяжкой, можно назвать польским.” w: Антонович А. К. 1968. „Краткий обзор белорусских текстов, писанных арабским письмом”, w: В. В. Мартынов, Н. И. Толстой (red.) Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). Moskwa: Nauka, str. 273
 7. a b Nagórko 2007 ↓, s. 24.
 8. Alfabet polski - najważniejsze definicje. www.alfabetpolski.pl. [dostęp 2017-05-16].

BibliografiaEdytuj

 • Alicja Nagórko: Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2007. ISBN 978-83-01-15390-8.

Linki zewnętrzneEdytuj