Otwórz menu główne

Bory Szprotawskie – kompleks leśny położony w województwie lubuskim, na terenie powiatu żagańskiego. Stanowi część większego zespołu leśnego – Borów Dolnośląskich. Za umowną południową granicę Borów Szprotawskich przyjęto odcinek linii kolejowej LegnicaŻary, na północy Bory Szprotawskie sięgają granic administracyjnych miasta Szprotawa.

Spis treści

GatunkiEdytuj

Bory Szprotawskie są zróżnicowane, obok typowego boru sosnowego występuje las sosnowo – dębowy, grądy, lasy bukowe, łęgi olszowe, jesionowo – olszowe oraz jesionowo – wiązowe.

Z ciekawszych gatunków runa leśnego można wymienić gatunek paproci Phegopteris dryopteris, żywiec dziewięciolistny (Dentaria glandulosa) oraz perłówkę jednokwiatową (Melica uniflora).

Rzeźba terenu i glebyEdytuj

Bory Szprotawskie to w większości równina peryglacjalna, wyróżniają się jedynie stosunkowo niewysokie Wzgórza Śliwnikowskie. Gleby są piaszczysto-gliniaste, występują także żwir. Niegdyś eksploatowano na terenie Borów Szprotawskich rudę darniową żelaza.

Stosunki wodneEdytuj

Przez bory przepływa rzeka Ruda oraz potoki Boberka i Śliwniczanka, a także mniejsze cieki wodne. Występują bagna oraz stawy śródleśne – Stawy Bobrowickie, wzmiankowane już w XVI wieku, stanowiące ostoję ptactwa wodnego i drapieżnego.

Ochrona przyrodyEdytuj

W Borach Szprotawskich znajduje się rezerwat przyrody „Buczyna Szprotawska”.