Bory Szprotawskie – kompleks leśny położony w województwie lubuskim, na terenie powiatu żagańskiego. Stanowi część większego zespołu leśnego – Borów Dolnośląskich. Za umowną południową granicę Borów Szprotawskich przyjęto odcinek linii kolejowej LegnicaŻary, na północy Bory Szprotawskie sięgają granic administracyjnych miasta Szprotawa.

Gatunki edytuj

Bory Szprotawskie są zróżnicowane, obok typowego boru sosnowego występuje las sosnowo – dębowy, grądy, lasy bukowe, łęgi olszowe, jesionowo – olszowe oraz jesionowo – wiązowe.

Z ciekawszych gatunków runa leśnego można wymienić gatunek paproci Phegopteris dryopteris, żywiec dziewięciolistny (Dentaria glandulosa) oraz perłówkę jednokwiatową (Melica uniflora).

Rzeźba terenu i gleby edytuj

Bory Szprotawskie to w większości równina peryglacjalna, wyróżniają się jedynie stosunkowo niewysokie Wzgórza Śliwnikowskie. Gleby są piaszczysto-gliniaste, występują także żwir. Niegdyś eksploatowano na terenie Borów Szprotawskich rudę darniową żelaza.

Stosunki wodne edytuj

Przez bory przepływa rzeka Ruda oraz potoki Boberka i Śliwniczanka, a także mniejsze cieki wodne. Występują bagna oraz stawy śródleśne – Stawy Bobrowickie, wzmiankowane już w XVI wieku, stanowiące ostoję ptactwa wodnego i drapieżnego.

Ochrona przyrody edytuj

W Borach Szprotawskich znajduje się rezerwat przyrody „Buczyna Szprotawska”.

Ciekawostki edytuj

 
Poniemiecka strzelnica Komarowo w Borach Szprotawskich w 2020

W północnej części borów znajdują się pozostałości po wzniesionym w latach 30. XX wieku ośrodku wyszkolenia strzeleckiego piechoty (Schiess-Stand Mückendorf), zajmującym powierzchnię ok. 25 ha. Po 1945 z obiektu korzystała Armia Radziecka[1][2][3][4].

Przypisy edytuj

  1. M.Boryna „Sensacje Ziemi Szprotawskiej”, Zielona Góra 2000, str. 67 (ISBN 83-913508-0-0)
  2. Encyklopedia Ziemi Szprotawskiej i Żagańskiej, Szprotawa 2010, str. 78 (ISBN 978-83-930137-0-8)
  3. M.Boryna, M.Krzak „Co kryją Stawy Bobrowickie w Borach Dolnośląskich”, Szprotawa 2017, str. 23 (ISBN 978-83-946534-0-8)
  4. Hitlerowski kompleks szkoleniowy w Borach Szprotawskich [dostęp 2020-12-15]