Chełm (Wyżyna Śląska)

mezoregion stanowiący część Wyżyny Śląskiej

Chełm (341.11) – najdalej wysunięty na zachód mezoregion stanowiący część Wyżyny Śląskiej. Od północy graniczy z Równiną Opolską, od wschodu z Garbem Tarnogórskim, od południa z Kotliną Raciborską i od zachodu z Pradoliną Wrocławską. Jego powierzchnia wynosi ok. 320 km2.

Chełm
Mapa regionu
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Wyżyny Polskie
Podprowincja Wyżyna Śląsko-Krakowska
Makroregion Wyżyna Śląska
Mezoregion Chełm
Zajmowane
jednostki
administracyjne
woj. śląskie
woj. opolskie

Chełm jest garbem zbudowanym z wapieni i dolomitów środkowego triasu, miejscami przykrytych osadami czwartorzędowymiglinami zwałowymi i piaskami.

Najwyższym wzniesieniem jest Góra Świętej Anny o wysokości 407,6 m n.p.m., która wraz z pobliskimi lasami i łąkami została objęta ochroną w postaci Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny chroniącego liczne kompleksy leśne (m.in. ciepłolubną buczynę storczykową, żyzną buczynę sudecką, kwaśną buczynę) oraz murawy kserotermiczne. Obszar Chełma jest jedynym miejscem w województwie, gdzie występują obuwik pospolity, len austriacki i kruszczyk drobnolistny.

Głównymi miastami regionu są Strzelce Opolskie i Leśnica. Region obejmuje też tereny gmin Izbicko, Wielowieś i Tworóg.

BibliografiaEdytuj

  1. J. Kondracki: Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998.