Chlordan

związek chemiczny

Chlordanorganiczny związek chemiczny, insektycyd z grupy związków dienowych o działaniu podobnym do DDT i HCH. Chlordan bywa również stosowany jako herbicyd selektywny.

Chlordan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C10H6Cl8

Masa molowa

409,78 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

57-74-9

PubChem

5993

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

PrzypisyEdytuj

  1. a b c David R. Lide (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 3-90, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
  2. a b Chlordane, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2010-08-29] (ang.).
  3. a b Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  4. a b Chlordan (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
  5. Chlordane (nr PS75) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2011-05-16]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  6. Chlordan (nr PS75) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-05-16]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)