Część miejscowości

rodzaj miejscowości w Polsce

Część miejscowościnazwana urzędowo część jednostki osadniczej w Polsce lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych części miejscowości odrębną nazwą lub rodzajem. Charakter części miejscowości ukształtowanej w procesie rozwoju osadnictwa jest określony przez rodzaj części miejscowości[1].

Urzędowo nazwane części miejscowości w Polsce (styczeń 2016)
Zieleniec – część miasta Dusznik-Zdroju

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości określa, że rodzajem miejscowości może być[2]:

Ustawa określa, że osada może stanowić część innej jednostki osadniczej[3]; przysiółek jest integralną częścią wsi[4]; kolonia i osiedle może stanowić część miasta lub część wsi[5][6]. Zatem poniższe rodzaje miejscowości mogą być jednocześnie częściami miejscowości:

 • osada (jako część innej miejscowości),
 • kolonia (jako integralna część miasta lub część wsi),
 • osiedle (jako integralna część miasta lub część wsi),
 • przysiółek (jako część wsi).

Dla części miejscowości (zamieszkanych i niezamieszkanych) ustala się, zmienia i znosi urzędowe nazwy[7]. Nazwy części miejscowości, tak jak nazwy innych miejscowości są umieszczone w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części[8][9][10].

Wieżyca – część wsi Szymbark

Części miejscowości, tak jak i samych miejscowości (z wyjątkiem miast), nie mają formalnie ustalonych granic, lecz mogą znajdować się w obrębach ewidencyjnych wyznaczonych na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Część miejscowości może znajdować się także w utworzonej przez gminę jednostce pomocniczej gminy (np. sołectwie), która może wziąć swoją nazwę od miejscowości lub części miejscowości. Charakterystyczne dla części miejscowości jest wskazanie położenia poprzez współrzędne, które są gromadzone w państwowym rejestrze nazw geograficznych.

W częściach miejscowości, które ustawowo nie są samodzielnymi miejscowościami, nie zachodzą zdarzenia w świetle prawa o aktach stanu cywilnego[11], tj. urodzenia, małżeństwa, zgony. Stąd miejsce urodzenia osoby w domu np. w Prądniku Czerwonym jest oznaczane w akcie urodzenia jako Kraków. Zasada ta działa również wstecz. Osoba urodzona np. w 1921 r. w Kostuchnie (wówczas samodzielna gmina w pow. pszczyńskim) ma w obecnie wystawianym odpisie aktu urodzenia wpisane miejsce urodzenia Katowice.

W ramach Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), częściom miejscowości nadawane są przez Główny Urząd Statystyczny unikalne identyfikatory Systemu identyfikatorów i nazw miejscowości (SIMC).

Rodzaje części miejscowości w Polsce Liczebność
2013[12]
Liczebność
2015[12]
część wsi 36349 36262
część miasta 6708 6710
przysiółek wsi 4640 4619
kolonia wsi 979 974
osada wsi 524 520
osada leśna wsi 227 224
część kolonii 202 200
przysiółek osady 56 56
przysiółek kolonii 41 41
kolonia kolonii 11 11
część osady 10 10
kolonia osady 6 6
osiedle wsi 5 5
osada osady 2 3
osada kolonii 1 0
Razem 49761 49641

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Art. 2 pkt 4 i pkt 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1443).
 2. Art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1443).
 3. Art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1443).
 4. Art. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1443).
 5. Art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych \1443.
 6. Art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1443).
 7. Art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1443).
 8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200).
 9. Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1443).
 10. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1636).
 11. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2020-04-03].
 12. a b Urzędowe nazwy miejscowości (2012, 2015). Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP. [dostęp 2017-10-08].