Enteropatia z utratą białek

Enteropatia z utratą białek[a], enteropatia wysiękowa – zespół objawów klinicznych związanych z utratą białek osocza krwi do światła jelita.

Enteropatia z utratą białek
enteropathia exudativa
Klasyfikacje
ICD-10

K90.4

EtiopatogenezaEdytuj

W zdrowym organizmie cały czas zachodzi utrata białek w przewodzie pokarmowym (6–10% albumin ulega degradacji w ciągu 24 godzin, ok. 10% z tej liczby przenika do przewodu pokarmowego), jednak jest ona rekompensowana odpowiednio zwiększoną produkcją w wątrobie. Zmiany chorobowe prowadzą do zachwiania tej równowagi. W wyniku zmian morfologiczno-czynnościowych naczyń chłonnych i z powodu zmienionej zapalnie błony śluzowej jelit dochodzi do nadmiernej utraty białek (ich ucieczka występuje w okolicach szczytów kosmków jelitowych). Prowadzi to do hipoalbuminemii, zmniejszonego ciśnienia onkotycznego i w efekcie tego do obrzęków.
W odróżnieniu od zespołu nerczycowego, utrata białek w enteropatii jest niezwiązana z ich masą cząsteczkową i ładunkiem. Większość białek zostaje strawiona w przewodzie pokarmowym (wyjątkiem jest α1-antytrypsyna – dlatego wykorzystuje się ją w diagnostyce tego schorzenia).
W przebiegu choroby może także dojść do utraty limfocytów i immunoglobulin, chociaż rzadko prowadzi to do klinicznie jawnych zaburzeń odporności, oraz do upośledzonego wchłaniania tłuszczów długołańcuchowych i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

PrzyczynyEdytuj

Utrata chłonki:

Utrata z płynem wysiękowym:

ObjawyEdytuj

Najczęściej występują:

 • przewlekła biegunka, zazwyczaj tłuszczowa
 • nudności, wymioty
 • obrzęki
 • wodobrzusze
 • niedożywienie, w skrajnym przypadku wyniszczenie
 • objawy niedoboru witamin A i D
 • możliwy płyn w jamie opłucnowej i worku osierdziowym

RozpoznanieEdytuj

Enteropatię z utratą białek rozpoznaje się na podstawie objawów oraz zwiększonego wydalania α1-antytrypsyny (jej zawartość nie powinna przekraczać 1,5 mg/g kału) w kale (przed badaniem należy zastosować inhibitory pompy protonowej, gdyż α1-antytrypsyna ulega proteolizie przy pH poniżej 3,5).
Jelitową ucieczkę białka można rozpoznać podając albuminy znakowane 51Cr.

Badania dodatkoweEdytuj

Rozpoznanie różnicoweEdytuj

Enteropatię wysiękową należy różnicować z następującymi schorzeniami:

 • choroby wątroby
 • niedożywienie
 • zespół nerczycowy
 • nadmierny katabolizm w przebiegu różnych chorób przewlekłych
 • przewlekła biegunka z innych przyczyn

LeczenieEdytuj

Leczenie przyczynoweEdytuj

W zależności od choroby podstawowej.

DietaEdytuj

 • dieta z niską zawartością tłuszczów zawierających trójglicerydy długołańcuchowe
 • stosowanie preparatów zawierających triglicerydy średniołańcuchowe (Portagen)

Powodują one ustąpienie zaburzeń wchłaniania tłuszczów. Dodatkowo obniżają ciśnienie chłonki a przez to również zmniejszają przechodzenie białka do światła jelita.

 • dieta bogatobiałkowa (1,5-3,0 g/kg/d) – Protifar
 • uzupełnianie niedoborów witamin i składników mineralnych
 • żywienie pozajelitowe – w razie potrzeby

Leczenie operacyjneEdytuj

Wycięcie części jelita w przypadku wrodzonej naczyniakowatości limfatycznej.

Leczenie szczególneEdytuj

RokowanieEdytuj

Zależne od choroby podstawowej.

UwagiEdytuj

 1. także enteropatia z utratą białka

BibliografiaEdytuj

 • „Choroby wewnętrzne” pod red. Andrzeja Szczeklika, tom 1, str. 804 i 805 ISBN 83-7430-031-0
 • Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2003, 5, 3, s. 185–187 ISSN 1507-5532
 • Włodzimierz Januszewicz, Franciszek Kokot, Witold Bartnik: Interna. 1. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004, s. 490 i 491. ISBN 83-200-2871-X (t. 1).
 • Gerd Herold, Jan Duława: Medycyna wewnętrzna : repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005, s. 554 i 555. ISBN 83-200-3322-5.

Linki zewnętrzneEdytuj