Fluorek tionylu

związek chemiczny

Fluorek tionylu, SOF
2
nieorganiczny związek chemiczny, bezbarwny gaz o temperaturze topnienia ok. −130 °C i wrzenia ok. −44 °C. Ma strukturę piramidy trygonalnej z atomem siarki na wierzchołku. Kąty OSF mają wartość 106,2°, a kąt FSF 92,2°[2].

Fluorek tionylu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny SOF
2
Masa molowa 86,06 g/mol
Wygląd bezbarwny gaz
Identyfikacja
Numer CAS 7783-42-8
PubChem 24548
Podobne związki
Podobne związki chlorek tionylu (SOCl
2
), bromek tionylu (SOBr
2
)
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Można go otrzymać w wyniku wymiany chlorfluor pomiędzy chlorkiem tionylu (SOCl
2
), a trifluorkiem antymonu (SbF
3
)[2]:

3SOCl
2
+ 2SbF
3
3SOF
2
+ 2SbCl
3

Jest również produktem spontanicznej hydrolizy (z wilgoci z powietrza) tetrafluorku siarki (SF
4
) powstającego z rozpadu heksafluorku siarki (SF
6
) w łuku elektrycznym[4].

Podobnie jak inne halogenowe związki tionylu, łatwo ulega hydrolizie do fluorowodoru i dwutlenku siarki:

SOF
2
+ H
2
O 2HF + SO
2

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M. Haynes (red.), wyd. 97, Boca Raton: CRC Press, 2016, s. 4-90, 9-66, ISBN 978-1-4987-5429-3 (ang.).
  2. a b c d Arnold F. Holleman, Egon Wiberg, Inorganic Chemistry, Academic Press, 2001, s. 542, ISBN 0-12-352651-5.
  3. Thionyl fluoride (ZVG: 122707) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2020-06-25].
  4. Federico Pepi i inni, Thionyl Fluoride from Sulfur Hexafluoride Corona Discharge Decomposition: Gas-Phase Chemistry of (SOF2)H+ Ions, „Journal of Physical Chemistry A”, 106 (40), 2002, s. 9261–9266, DOI10.1021/jp021074v.