Gizela (struga)

Gizela (Gryźlina[2]) – struga, lewobrzeżny dopływ Drwęcy[3] o długości 19,58 km[4] i powierzchni zlewni 70,4 km².

Gizela
Kontynent Europa
Państwo  Polska
Lokalizacja Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie
Struga
Długość 19,58 km
Powierzchnia zlewni 70,4 km²
Ujście
Recypient Drwęca
Miejsce na północny zachód od Gierłoży
Wysokość 91 m n.p.m.[1]
Współrzędne 53°37′02″N 19°44′18″E/53,617222 19,738333
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
ujście
ujście
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
ujście
ujście

Źródła strugi znajdują się w północnej części Wzgórz Dylewskich. Płynie głównie przez tereny rolnicze (dominują grunty orne) i w znacznej części znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Przepływa przez mezoregiony: Garb Lubawski i Dolinę Drwęcy, wchodzące w skład makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie oraz przez miejscowości Glaznoty, Zajączki, Gierłoż.

Zlewnia rzeki zbudowana jest z glin zwałowych oraz z piasków, miejscami z domieszką żwirów. Gleby głównie płowe i brunatne, charakteryzujące się zróżnicowaną przepuszczalnością. Przepływy charakterystyczne z okresu 1962-1985 powyżej ujścia do Drwęcy: SSQ – 0,54 m³/s, SNQ – 0,18, NNQ – 0,04.

Struga pod koniec XX wieku była odbiornikiem zanieczyszczeń bytowo-gospodarskich, spływających rowem melioracyjnym z oczyszczalni mechaniczno-biologicznych w Bałcynach i Zajączkach w ilości 40 i 20 m³/d (dane z 1999 r., luty i październik). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie badania jakości wód prowadzi w jednym przekroju pomiarowo-kontrolnym, zlokalizowanym powyżej ujścia do Drwęcy (Gierłoż). W roku 1999 wody Gizeli nie odpowiadały normom, jedynie z uwagi na stan sanitarny. Wskaźnik BZT5 i ChZT-Mn mieściły się w granicach dopuszczalnych dla II klasy a ChZT-Cr odpowiadało I klasie czystości. Azot amonowy i azotanowy wskazywał na I klasę, azot ogólny na II, a azotyny na III klasę czystości. Fosforany klasyfikowały wody rzeki do II klasy a fosfor ogólny do III klasy czystości. Indeks saprobowości sestonu odpowiadał klasie III. Miano coli (stan sanitarny) klasyfikował wody jako pozaklasowe (NON).

Gizela była kiedyś granicą pomiędzy II Rzecząpospolitą a Prusami Wschodnimi.[potrzebny przypis]

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  1. „Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2000”. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Olsztyn 2001.