Józef Michał Chomiński

polski muzykolog ukraińskiego pochodzenia

Józef Michał Chomiński (ur. 24 sierpnia 1906 w Ostrowie Przemyskim, zm. 20 lutego 1994 w Falenicy[1]) – polski muzykolog ukraińskiego pochodzenia, pedagog, teoretyk muzyki.

Józef Michał Chomiński
Ilustracja
Józef Michał Chomiński w latach 60.
Data i miejsce urodzenia

24 sierpnia 1906
Ostrów Przemyski

Data i miejsce śmierci

20 lutego 1994
Falenica

Zawód, zajęcie

muzykolog, pedagog, teoretyk muzyki

Narodowość

ukraińska

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Medal 10-lecia Polski Ludowej

Jest twórcą teorii sonorystyki, badającej emancypację brzmienia w muzyce współczesnej. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej muzykologii[2].

Życiorys

edytuj

Urodził się w rodzinie księdza greckokatolickiego Eugeniusza Chomińskiego (1867–1939) i Polki Józefy Heleny z d. Drohomireckiej (zm. w 1939). Wykształcenie muzyczne zdobył w Wyższym Instytucie Muzycznym im. Mykoły Łysenki, Polskim Towarzystwie Muzycznym we Lwowie pod kierunkiem Adama Sołtysa (dyrygentura) i Zofii Kozłowskiej (śpiew) oraz na Uniwersytecie Lwowskim (1931), gdzie studiował muzykologię u Adolfa Chybińskiego. W 1936 obronił na Uniwersytecie Jana Kazimierza doktorat pt. Zagadnienia konstruktywne w pieśniach Edvarda Griega[2], którego nie ogłosił drukiem. W latach 30. XX wieku był aktywnym współpracownikiem magazynu „Ukrajinśka muzyka” oraz zastępcą sekretarza muzycznej sekcji Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki. Tuż przed II wojną światową podjął pracę jako bibliotekarz w Bibliotece Narodowej. Po wojnie, którą spędził w Warszawie i jej okolicach, w 1948 został sekretarzem redakcji Kwartalnika Muzycznego, który redagował wraz z A. Chybińskim do jego śmierci w 1952[2][3].

W 1949 habilitował się na Uniwersytecie Poznańskim na podstawie dorobku naukowego oraz pracy pt. Zagadnienia konstrukcyjne w sonatach fortepianowych Karola Szymanowskiego. W 1951 został docentem, 1954 profesorem nadzwyczajnym, a w 1960 profesorem zwyczajnym w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracował do emerytury w 1978. W latach 1958–1976 kierował Katedrą Powszechnej Historii Muzyki IMuz UW. W latach 1951–1968 pracował również w Instytucie Sztuki PAN, kierując tam Zakładem Historii i Teorii Muzyki, który stworzył od podstaw[2][3]. 22 lipca 1964 roku, z okazji 20-lecia Polski Ludowej, otrzymał Nagrodę Państwową II stopnia[4].

W najwcześniejszych pracach realizował postulaty fenomenalistyki muzycznej, inspirowane pracami E. Kurtha i H. Mersmanna, niekiedy z wpływami ideowymi marksizmu. Później skierował uwagę ku zagadnieniom muzyki dawnej (historia harmonii i kontrapunktu) oraz nowoczesnej sonorystyki. Stworzona przez Chomińskiego teoria sonologii, jedno z największych osiągnięć powojennej muzykologii w Polsce, miała za zadanie wyjaśniać brzmieniowe cechy dzieła muzycznego, konstytuujące muzyczną strukturę i formę[3]. Jego teksty to świadectwo gruntownych poszukiwań teoretycznych podstaw muzyki, wspartych głęboką wiedzą historyczno-muzyczną od średniowiecza do współczesności. Stosowana w jego pracach teoretycznych terminologia, stanowiła konsekwencję dążenia do nadania muzykologii statusu nauki zbliżonej do nauk przyrodniczych[2].

Był jednym z najwybitniejszych muzykologów polskich w II połowie XX wieku: twórcą fundamentalnych podręczników muzykologicznych, redaktorem wielu periodyków naukowych i edycji muzycznych. Wykształcił największą szkołę muzykologiczną, działającą do dziś w różnych placówkach akademickich w Polsce. Do wypromowanych przez niego doktorów, którzy następnie uzyskali habilitacje, należą: Anna Czekanowska, Ludwik Bielawski, Zygmunt Szweykowski (muzykolog), Elżbieta Dziębowska, Andrzej Chodkowski, Stefan Jarociński, Michał Bristiger, Irena Poniatowska, Maciej Gołąb, Józef Ścibor, Jan Stęszewski, Zofia Chechlińska i Jerzy Morawski[2][3].

Dzieła

edytuj

Książki:

 • Metodyka nauczania form muzycznych (1946)
 • Preludia Chopina (1950)
 • Formy muzyczne t. 1–2, red. Jerzy Habela (wyd. I, 1954–56)
 • Sonaty Chopina (1960)
 • Historia harmonii i kontrapunktu (t. 1–3, 1958–1990, tłum. ukr. t. 1 1975, t. 2 1979)
 • Muzyka Polski Ludowej (1968)
 • Formy muzyczne t. 1–5, z Krystyną Wilkowską-Chomińską (wyd. II, 1974–1987, ISBN 83-224-0224-4):
  • t. I, Teoria formy. Małe formy instrumentalne, z dodatkiem: Paweł Krzysztof Chomiński, rozdz. Urządzenia elektroakustyczne i elektroniczne (1983, ISBN 83-224-0176-0)
  • t. II, Wielkie formy instrumentalne (1987, ISBN 83-224-0293-7)
  • t. III, Pieśń (1974)
  • t. IV, Opera i dramat (1976)
  • t. V, Wielkie formy wokalne (1984)
 • Studia nad twórczością Karola Szymanowskiego (1969)
 • Chopin (1978, tłum. niem. 1980)
 • Historia muzyki t. 1–2, z K. Wilkowską-Chomińską (1989–1990)
 • Historia muzyki polskiej t. 1–2, z K. Wilkowską-Chomińską (1995–1996)
 • Muzyka polskiego Odrodzenia, z Zofią Lissą (1953, tłum. ros. 1959)
 • Fundamenta sonologiae. Podstawy sonologii muzycznej (maszynopis, 3 zeszyty, 1976–1978).

Redakcje druków zwartych i czasopism:

 • Studia Muzykologiczne (PWM 1953–1956),
 • Rocznik Chopinowski / Anales Chopin (TiFC 1956–1969),
 • Kultura muzyczna Polski Ludowej, wraz z Z. Lissą (1957)
 • Historia muzyki powszechnej, t. 1–2 (1957, 1965, wraz z Z. Lissą),
 • Z życia i twórczości Karola Szymanowskiego (1960),
 • Kwartalnik „Muzyka” (IS PAN 1956–1971),
 • Słownik muzyków polskich (1964–1967),
 • Katalog dzieł Fryderyka Chopina, wraz z T.D. Turło (1990),
 • Encyklopedia Muzyki, PWN, Warszawa 1995.

Redakcje edycji muzycznych:

 • Muzyka polskiego Odrodzenia, wraz z Z. Lissą (PWM 1953),
 • Music of Polish Renaissance, wraz z Z. Lissą (PWM 1955),
 • G.Ph. Telemann, Suita polska na klawesyn (PWM 1963),
 • Monumenta Musicae in Polonia (PWM 1964–1991).

Ordery i odznaczenia

edytuj

Literatura

edytuj
 • M. Gołąb, Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii, Wrocław 2008.
 • I. Lindstedt, Teoria sonologii muzycznej Józefa Michała Chomińskiego, „Muzyka” 2006 nr 1–2.
 • Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949–1999, red. Edward Krasiński, Warszawa 2000.
 • Dzieło muzyczne -- teoria, historia, interpretacja (Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 70. urodzin), red. Irena Poniatowska i zespół, Kraków 1984.
 • Енциклопедія українознавства”, tom 10, s. 3625, Lwów 2000, ISBN 5-7707-4048-5.

Przypisy

edytuj
 1. Chomiński Józef Michał, [w:] Małgorzata Chmielewska, Leksykon polskich pisarzy muzycznych XX wieku, Wołomin: Wydawnictwo Polskie, 2008, ISBN 978-83-922684-2-0.
 2. a b c d e f Dziębowska 1984 ↓.
 3. a b c d Chodkowski 1995 ↓, s. 151–152.
 4. Dziennik Polski, rok XX, nr 171 (6363), s. 1.
 5. M.P. z 1954 r. nr 112, poz. 1564 „w 10 rocznicę Polski Ludowej za zasługi w dziedzinie kultury i sztuki”.
 6. M.P. z 1955 r. nr 101, poz. 1400 - Uchwała Rady Państwa z dnia 19 stycznia 1955 r. nr 0/196 - na wniosek Ministra Kultury i Sztuki.

Bibliografia

edytuj
 • Elżbieta Dziębowska: Chomiński Józef Michał. W: Encyklopedia muzyczna PWM. Elżbieta Dziębowska (red.). Wyd. I. T. 2: CD część biograficzna. Kraków: PWM, 1984. ISBN 83-224-0223-6. (pol.).
 • Encyklopedia muzyki. Andrzej Chodkowski (red.). Warszawa: PWN, 1995. ISBN 83-01-11390-1. (pol.).
 • Maciej Gołąb: Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. ISBN 978-83-2292-981-0. (pol.).

Linki zewnętrzne

edytuj