Kadrażołnierze zawodowi. Oficerowie, podoficerowie, szeregowi, stanowiący stałą obsadę osobową jednostek wojskowych, sztabów i instytucji wojskowych. Kadra Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju pełni czynną służbę wojskową na mocy dobrowolnie przyjętego obowiązku wojskowego. Podobnież z innymi instytucjami o zbliżonym charakterze z zatrudnionymi ludźmi, m.in. Straż Graniczna, Policja, Agencja Bezp. Wewn. bądź Państw. Straż Poż.

Bibliografia

edytuj