Krzemiany wyspowe

Krzemiany wyspowe – rodzaj krzemianów.

krzemiany wyspowe

Głównym motywem strukturalnym krzemianów jest czworościan z jednym atomem krzemu w centrum i czterema atomami tlenu na wierzchołkach. Czworościany mogą występować pojedynczo lub łączą się ze sobą, mając wspólny jeden lub więcej atomów tlenu. Krzemiany wyspowe należą do krzemianów o najprostszej budowie i zawierają izolowane, niepowiązane ze sobą czworościany krzemianowe. Ich ładunek ujemny neutralizowany jest przez kationy metali dwu- lub trójwartościowych. Połączenie czworościanów dokonuje się poprzez wiązania jonowe tlen - kation - tlen. Wzór ogólny krzemianów tej grupy: X3Y2(SiO4)3, gdzie X i Y są dwu- i trójwartościowymi kationami metali.

Minerały należące do tej grupy powstają w bardzo wysokiej temperaturze.

Do krzemianów wyspowych należą takie minerały, jak: oliwin = perydot, granat, cyrkon, sillimanit, andaluzyt, dysten = cyjanit, topaz, staurolit, willemit czy tytanit = sfen.